Firemní dobrovolnictví

V rámci firemního dobrovolnictví pomáháme firmám vymýšlet a organizovat zaměstnanecké dobrovolnické programy nebo i jednotlivé dobrovolnické aktivity. Zakládáme si na tom, aby programy byly přínosem nejen pro firmu a její zaměstnance, ale také pro neziskové organizace, kam tato pomoc směřuje.

Firemní dobrovolnictví

 

 

 

 

 

Firemnímu dobrovolnictví se HESTIA věnuje již od roku 2002. V rámci firemního dobrovolnictví se velmi přirozeným způsobem potkává komerční a neziskový sektor. Každoročně propojíme dobrovolníky z několika desítek firem s neziskovými organizacemi po celé České republice a dobrovolníci z programů, které spravujeme, věnují neziskovému sektoru kolem 15 tisíc hodin ročně.

V rámci firemních programů se k tématu dobrovolnictví dostanou lidé produktivního věku, kteří by se k němu jinak prakticky vůbec nedostali. Jim zprostředkováváme často první a bezpečnou dobrovolnickou zkušenost. Dobrovolnictví je pro ně zdravou výzvou a zajímavou příležitostí pro seberealizaci, zpestření pracovních aktivit a posílení týmové ducha. Snažíme se vybírat projekty, které mají opravdový přínos i pro přijímající neziskové organizace a ty také učíme, jak pracovat se specifiky firemních programů.   Neziskovým organizacím se tak dostává pomoci s jejich každodenními starostmi a potřebami, s nedostatkem kapacity i know-how.

Firemnímu dobrovolnictví se věnujeme jednoduše proto, že věříme v jeho smysluplnost a široké spektrum přínosů jak pro firmy a jejich zaměstnance, tak pro neziskové organizace a komunitu jako celek. 

 

HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví je členem Asociace společenské odpovědnosti.

 

Více informací o programech firemního dobrovolnictví se dozvíte na této stránce. Máte zájem s námi spolupracovat? Kontaktujete nás na firemnidobrovolnici@hest.cz  nebo skrze formuláře pro firmy či neziskové organizace.

 

Těšíme se na spolupráci!