Jsme organizace pro podporu v oblasti dobrovolnictví nejen v Praze

Věnujeme se podpoře dobrovolnictví na všech jeho úrovních, propojujeme nabídku a poptávku po dobrovolnících a probouzíme společenskou odpovědnost firem.

„Zapálíme vás pro dobrovolnictví!“

  • Neziskové organizace učíme, jak pracovat s dobrovolníky
  • Dobrovolníky připravujeme, vzděláváme a také podporujeme v jejich snaze nezištně pomáhat. Oceňujeme jejich nadšení a odvahu prestižní cenou Křesadlo
  • Firmy inspirujeme k firemnímu dobrovolnictví, šéfy podporujeme a se zaměstnanci sdílíme jejich radost
  • Vytváříme mosty tam, kde je potřeba: provozujeme portál www.dobrovolnik.cz a rozjíždíme projekty komunitního dobrovolnictví
  • Sami se o důležitosti a přínosu dobrovolnictví přesvědčujeme na našich dobrovolnických programech       Pět P, 3G a KOMPAS
  • Vám děkujeme za to, že pro Vás dobrovolnictví má smysl - že pro Vás HESTIA má smysl!