S kým spolupracujeme

Prohlédněte si reference od našich partnerů a dobrovolníků.

V současné době spolupracujeme a v minulosti jsme spolupracovali například s těmito firemními partnery: Vodafone, T-Mobile, Edwards Lifesciences, Ikea, Tchibo, Prime Revenue, Tuv Sud, Cardif pojišťovna, Benefit Management, NN pojišťovna, ComAp, RSTS, Mandarin Oriental Hotel Group, DSV, Atradius, Linde-Gas, Moody's, 3M a dalšími.

Společnost T-Mobile: „HESTIA pro nás dlouhodobě zajišťuje dobrovolnický program Den pro dobrý skutek. Umožnila nám mít speciální aplikaci, do níž se naši zaměstnanci dostávají z intranetu. Zde si mohou vybrat ze široké nabídky dobrovolnických akcí, poslat svůj vlastní tip, nebo požádat o aktivitu přímo šitou na míru - ať už jednotlivci nebo týmu. Na výběr jsou jak manuální práce, tak i expertní dobrovolnictví. Na HESTII oceňujeme nejen profesionální přístup, ale i vstřícnost a flexibilitu. Díky tomu se počet i spokojenost našich dobrovolníků s akcemi velmi zvýšily.“

Společnost Vodafone: “Možnost firemního dobrovolnictví rozvíjí potenciál našich zaměstnanců, rozšiřuje jejich obzory přibližováním sociálních témat a posiluje týmového ducha. Ve Vodafonu se proto snažíme motivovat naše zaměstnance, aby se pravidelně dobrovolnických aktivit účastnili, například v rámci programů jako je Den pro neziskovku, Týden jinak či Fond dobrovolník. S organizací těchto aktivit nám pomáhá právě Hestia, a nejen to. Snaží se nám šít aktivity na míru a nabídku správně cílit, a proto si vzájemné spolupráce velmi vážíme. Moc díky, že s námi hledáte cesty a způsoby, jak propojovat neziskovou sféru s tou komerční tak, aby to dávalo na obou stranách co největší smysl.”

Tchibo: “Vážíme si profesionálního přístupu, flexibility a zkušeností s firemním dobrovolnictvím HESTIA. Díky jejich podpoře můžeme kolegům a kolegyním nabízet pestré aktivity v zajímavých institucích a rozšiřovat náš dobrovolnický program. V projektu expertního dobrovolnictví Laskavý šálek pro sociální kavárny vidíme velký potenciál a těšíme se, že ho můžeme spolu s HESTIA rozvíjet.”


CO ŘÍKAJÍ SAMI DOBROVOLNÍCI?

Zpětné vazby nám často ukazují, že dobrovolníci si velmi cení možnosti pomoci svými znalostmi a dovednostmi, zlepšit své porozumění o působení neziskových organizací či pomáhat společně se svými kolegy.

„Pracovní den strávený v příjemném prostředí, spokojenost nad vykonanou prací a upevnění vztahu s kolegy. Den jsme si opravdu užili! Příští rok zas.”

„Organizace celého dne na 1! Udělali jsme spoustu práce a poznal jsem kolegy z týmu i jiných týmů. Panovala dobrá nálada po celou dobu. A hlavně byl za námi vidět výsledek. Ukázali jsme, že dovedeme máknout a pobavit se zároveň.”

„Jednalo se o zajímavý pohled od fungovaní organizace. Byla za námi vidět spousta odvedené práce a upřímná radost lidí, kterým jsme pomohli. “

“Všichni zaměstnanci organizace byli velice příjemní, práce byla dobře organizovaná a pomůcky dostupné. Měl jsem dojem, že naše pomoc má smysl. Celkově velice pozitivní zkušenost.”

„Byl to parádně strávený den venku na sluníčku. Užila jsem si ho ve společnosti kolegů, kteří vytvořili skvělou přátelskou atmosféru a získala jsem dobrý pocit z odvedené práce. Zároveň jsme se dozvěděli nové informace z oblasti ochrany přírody, protože se nám organizátoři maximálně věnovali. Děkujeme za tuto možnost!”

A jaká slova zaznívají v hodnoceních dobrovolníků nejčastěji?


CITACE/REFERENCE NNO

“Dobrovolníci byli opět skvělí, pracovití, samostatně uvažující a vstřícní ke klientům, někteří si zakoupili i naše výrobky a tím nás velice podpořili. Děkujeme”

„Skupina dobrovolníků byla super! Patří jim velké poděkování, po tom, co jsme po jejich odchodu důkladněji prohlédli jejich odvedenou práci musíme ještě znova uznat, že nám opravdu pomohli, práce zvládli hodně a jsme rádi, že zde byli. Kolega vedoucí údržby též vyjádřil slova díků, a i on děkujeme za odvedenou práci.“

“Včerejší den se opravdu povedl. Skupinka byla velmi pozitivně naladěna na práci, takže je vidět, co všechno se stihlo. U nás je každá ruka potřebná, takže děkujeme za zprostředkování a za dobrovolníky. Budeme se těšit na další akci.”

„Parta dobrovolníků byla opravdu skvělá. Velice nám pomohli s pár věcmi pohnout a s chutí se pustili do čehokoliv, o co jsme je požádali. Ještě jednou vám i jim velmi děkuji! Také velmi oceňuji jejich přátelský přístup a zájem o naše klienty a naši práci s nimi.“

“Od počátku epidemické krize se celý náš tým potýkal s otázkou, jak co nejrychleji přejít i s pečujícími do online prostředí a jak si zachovat efektivní spolupráci a funkční vazby týmu i na dálku. Setkávání s dobrovolnicí měla pro náš tým význam v podobě nově vzniklého a velmi cenného prostoru pro sdílení zpětné vazby týmu s možností nacházet rovnou nová řešení, nástroje, zpřesňovat si cíle i nastavení procesů, kompetence. Osvojili jsme si nové jednoduché platformy, kde můžeme efektivněji a dokonce anonymně, tedy bez případného strachu z osobního hodnocení spolupracovníků, sdílet informace mezi sebou i nadále. Proběhla 4 setkání na předem stanovená témata, která byla stanovena na základě naší zakázky. Dle zpětné vazby ostatních z týmu připadají všem setkání přínosná. Věřím, že jsem i díky dobrovolnici pozitivně a odhodlaně vstoupili do další etapy a práci i komunikaci se nám podaří si navzájem zjednodušit. Velmi děkujeme za tuto příležitost.”