Poslání a hodnoty

Věříme ve společnost, kde aktivní zapojení, ochota iniciovat a realizovat pozitivní změnu jsou běžnou součástí života každého z nás. My v HESTIA k tomu přispíváme podporou a rozvojem dobrovolnictví ve všech jeho podobách. 

 • Žijeme dobrovolnictví. Máme vlastní dobrovolnické programy a dobrovolnictví je ukotveno v kultuře a každodenním životě organizace.  
 • Zapalujeme pro dobrovolnictví. Inspirujeme a umožňujeme jednotlivcům, skupinám a organizacím začlenit dobrovolnictví v různých podobách dlouhodobě do svého života. Přinášíme do dobrovolnictví na jedné straně vědomý přístup a na druhé straně nízkoprahovost. To znamená, že na dobrovolnictví může dosáhnout každý, kdo má zájem. Podle svých priorit, potřeb a momentálních možností. 
 • Aktivně formujeme prostředí dobrovolnictví v ČR.  

Základními kameny života naší organizace jsou INTEGRITA, SMYSLUPLNOST NAŠEHO KONÁNÍ a AKTIVNÍ PŘISPÍVÁNÍ K POZITIVNÍM ZMĚNÁM ve společnosti. 

Sdílíme a žijeme tyto hodnoty 

 • RADOST: Je pro nás důležité mít radost z toho, co děláme, přinášet našimi programy radost do života našim dobrovolníkům, klientům a účastníkům našich programů. Když se radost z naší práce vytrácí, zpozorníme, protože něco děláme špatně. 
 • RESPEKT: K sobě samým, našim klientům a partnerům. K různosti, potřebám, možnostem a názorům každého z nás. K ostatním přistupujeme s velkorysostí, tolerancí, důvěrou, otevřeností a pokorou při zachování naší vlastní jedinečnosti a integrity 
 • SOUNÁLEŽITOST: Partnerství, spolupráce, možnost někam patřit a sdílet hodnoty. Společně můžeme dosáhnout víc než každý sám, a to jak uvnitř organizace, tak ve spolupráci navenek. 
 • KVALITA: Usilujeme o profesionalitu, o vysokou úroveň a spolehlivost v tom, co děláme. Prostě chceme odvádět poctivou práci, která inspiruje, svádí k následování a dělá radost. 

MANIFEST

 • Dobrovolnictví je nejpřirozenějším projevem aktivního občanství. Proto nikomu nepatří a je svobodné.  
 • Dobrovolnictví nás baví a děláme si ho takové, jaké chceme. Díky němu si uvědomujeme, co je pro nás důležité, v jakém světě chceme žít a co jsme pro to ochotni udělat. Víme, co dáváme a co dostáváme, díky tomu ho můžeme přirozeně a dlouhodobě propojit se svým životem.  
 • Dobrovolnictví sjednocuje, začleňuje. Podporuje přátelství a spolupráci. Přináší radost. Posiluje nás. S ním rosteme a rozvíjí se i naše sebevědomí. Pomáhá nám být autentickými bytostmi, které je nesnadné manipulovat.  
 • Dobrovolnictví je tady pro každého, kdo má zájem.