Společenská odpovědnost je smyslem i cílem naší práce

Snažíme se zprostředkovávat naše hodnoty dobrovolníkům, organizacím i firmám, se kterými spolupracujeme.

Posláním HESTIA - Centra pro dobrovolnictví je šířit a rozvíjet myšlenku dobrovolnictví, zajistit, aby dobrovolnictví bylo přístupné všem a spojovalo v sobě lidskost i profesionalitu. Prostřednictvím dlouhodobé spolupráce s dobrovolníky, organizacemi i firmami chceme přispívat k rozvoji občanské společnosti. Na základě našich zkušeností realizujeme vlastní mentoringové programy, ve kterých dobrovolníci poskytují účinnou podporu dětem, jejichž vývoj je ohrožen nepříznivými vlivy.

Naše hodnoty
  • dlouhodobá spolupráce
  • oceňování dobrovolnické činnosti
  • vnímavost, ohleduplnost a společenská odpovědnost
  • rozvoj osobnosti člověka a jeho působení v komunitě
  • rozvoj občanské společnosti
 
Usilujeme nejen o spolupráci mezi státním, veřejným, neziskovým i komerčním sektorem, ale především o spolupráci mezi lidmi, kteří usilují o týž cíl.
 

Hlavní činnosti ústavu jsou:

- podpora dobrovolnictví a komunitního partnerství občanů, veřejné správy a dalších právnických a fyzických osob,

- realizace vlastních dobrovolnických programů a projektů,

- vzdělávání včetně supervize v rámci projektů a programů podpořených z dotací, darů a příspěvků,

- výzkum a vydávání metodik a publikací v oblasti pomáhajících profesí v rámci projektů a programů podpořených z dotací, darů a příspěvků,

- podpora sítě dobrovolnických center a programů v regionech,

- mezinárodní spolupráce dobrovolnických programů a center,

- koordinace, propagace a podpora dobrovolnictví ve všech oblastech, zejména v oblasti sociální, zdravotní, kulturní, sportovní, ekologické, vzdělávací a výchovné, v oblasti práce s rodinou a práce s dětmi a mládeží ve volném čase. 

Vedlejší činnosti ústavu:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

V rámci této živnosti ústav realizuje zejména tyto činnosti:

- pořádání kurzů, lektorská činnost a supervize mimo vlastní dobrovolnické programy a projekty,

- poradenství fyzickým i právnickým osobám, zejména neziskovým organizacím a organizacím spolupracujícím s dobrovolníky,

- podpora firemního dobrovolnictví v rámci koncepce společenské odpovědnosti firem,

- zprostředkování pojištění dobrovolníků a jiných veřejně prospěšných činností v rámci činnosti podřízené pojišťovací osoby