mock

Cena Křesadlo

Cena Křesadlo

Nominace zasílejte do 31. 3. 2021

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odesláním formuláře souhlasíte s tím, že uvedené údaje bude organizace HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví, z. ú. uchovávat za účelem zpracování nominace na Cenu KŘESADLO. Organizace bude tato data uchovávat po dobu 5 let, pokud tuto dobu dalším souhlasem neprodloužíte či svůj souhlas neodvoláte u manažerky ceny na emailu michaela.jandova@hest.cz nebo info@hest.cz.
S vašimi údaji budeme zacházet zodpovědně a nebudou předány třetí straně bez vašeho souhlasu. Osobní údaje HESTIA zpracovává dle platných zákonů a dle Zásad ochrany osobních údajů

 


O významu Křesadla

Organizace HESTIA se již přes 25 let věnuje podpoře, rozvoji a propagaci dobrovolnictví v České republice. Od roku 2001 uděluje HESTIA dobrovolníkům za jejich dlouhodobou práci ve prospěch druhých cenu s názvem Křesadlo. Hlavním cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit práci dobrovolníků, upozornit na přínos dobrovolnických činností v naší společnosti, zviditelnit příběhy vzájemné a nezištné pomoci a především podpořit další lidi k zapojení se do dobrovolnických aktivit.

Křesadlo se snaží oceněným dobrovolníkům získat respekt k jimi vykonaným aktivitám a zájem širší veřejnosti o dobrovolnickou službu. Jde o symbolické poděkování těm, kteří zdarma svůj volný čas věnují obecně prospěšným činnostem, pomáhají postiženým lidem či vedou různé organizace, které rehabilitují myšlenku dobrovolnictví. Dobrovolníky nominují neziskové organizace i sami občané. O tom, komu bude náležet ocenění cenou Křesadlo, rozhoduje komise složená ze zástupců neziskových organizací, novinářů, zástupců státní správy a samosprávy a komerčních firem.
V Praze probíhá slavnostní předávání již pravidelně za účasti primátora hlavní města Prahy a patrona ceny Křesadlo Tomáše Töpfera. Kromě Prahy  je cena Křesadlo udělována i v dalších městech ČR, mezi ně patří například Liberec, Roudnice nad Labem, Olomouc Plzeň, Ústí nad Labem, Kladno, Chotěboř, Pelhřimov, Hlinsko, Karlovy Vary, Náchod či Hradec Králové. Více o historii ceny se dočtete zde.

Symbolika ceny Křesadlo

Myšlenka každoročního ocenění dobrovolníků vznikla již v rámci Mezinárodního roku dobrovolníků v roce 2001. Symbolika udělované ceny i jejího názvu je více než zřejmá: dobrovolníci jsou těmi, kdo pomáhá vykřesat jiskry lidství.

Křesadlo 2020

Brožura s příběhy oceněných dobrovolníků a tisková zpráva


Křesadlo 2019

Brožura  s příběhy oceněných dobrovolníků a tisková zpráva.

Křesadlo 2018

Brožura  s příběhy oceněných dobrovolníků a tisková zpráva.


Křesadlo 2017

Článek a fotografie ze slavnostního večera, brožura s příběhy oceněných dobrovolníků.


Křesadlo 2016

Fotogalerie z večera a brožura s medailonky oceněnými a tisková zpráva.


Křesadlo v regionech

V případě, že byste měli zájem nominovat svého dobrovolníka za další regiony, můžete zkontaktovat regionální koordinátory dle přehledné mapky.


 

MHMP
Pražské vodovody a kanalizace