mock

Knihovna publikací o dobrovolnictví a sociálních službách

Zájemcům o další vzdělávání nejen v oblasti dobrovolnictví nabízíme velké množství českých i zahraničních publikací v naší knihovně.

Neleznete zde množství českých i zahraničních publikací nejen z oblastí dobrovolnictví a neziskového sektoru, ale také z oblastí fundraisingu, psychologie, sociologie či sociální práce. V současné době má tato knihovna více než 633 titulů. K dispozici nabízíme také celou řadu diplomových prací, které za dobu své činnosti HESTIA nashromáždila. Mnoho z prací bylo vytvořeno ve spolupráci či přímo pod odborným vedením našich zaměstnanců.

Za podpory či přímé spolupráce zaměstnanců HESTIA také vzniklo více než 45 publikací. Některé z publikací si od nás můžete zakoupit (podívejte se do našeho ceníku).  

Pokud si budete chtít půjčit nějakou knihu z naší knihovny, máte povinnost se řídit Knihovním řádem, který vstoupil v platnost 15. 10. 2014.

Metodiky, manuály a další materiály jsou ke stažení zde.


Aktuální přehled publikací z naší knihovny s možností vyhledávání naleznete níže pod textem.


Knihovna nemá přesně stanovené návštěvní hodiny. Je nutné si předem domluvit schůzku se správcem knihovny. Pokud přijdete bez ohlášení, může se stát, že nebudete moci být obslouženi. Správcem knihovny HESTIA je Michaela Jandová
E-mail: michaela.jandova@hest.cz

Telefon: 224 872 075

 

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Název Kategorie Typ Autor Vydavatel, rok Jazyk
… a kde jsi ty? Aneb inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci Archiv Sborníky Kytka Česká národní agentura Mládež, 2013 CZE
"LIFE CHOICES" - adaptace preventivního programu pro mládež na podmínky naší společnosti Studentské práce Student , 2003
"Volunteering as a route (back) to employment" Archiv Sborníky kolektiv autorů European Volunteer Centre, 2007 ENG
10 let rozvoje dobrovolnictví - rehabilitace občanských cností Archiv Sborníky kolektiv autorů Klub UNESCO, 2008 CZE
100 rad jak bý úspěšnější v práci I. Díl Archiv Sborníky kolektiv autorů MAFRA, 2001 CZE
100 rad jak být úspěšnější v práci II. Díl Archiv Sborníky kolektiv autorů MAFRA, 2001 CZE
101 ways to raise resources Archiv Monografie Vineyard Heritage Arts Publishing, 1987 ENG
30 dní pro neziskový sektor Archiv Sborníky Informační centrum neziskových organizací, 2003 CZE
30 dní pro občanský sektor Archiv Sborníky Informační centrum neziskových organizací, 2002 CZE
30 dní pro občanský sektor Archiv Sborníky Informační centrum neziskových organizací, 2001 CZE
50 oblastí pokroku: největší úspěchy Evropy Archiv Monografie Evropská komise, 2007 CZE
50+ Aktivně: fakta, inspirace a rady do druhé poloviny života Archiv Monografie kolektiv autorů Respekt institut, o.p.s., 2011 CZE
A Guide for develping a Logical Framework Archiv Články Neznámý Neznámý, 2004 ENG
A resource guide to volunteer management Archiv Monografie Stone Volunteer Center Greater Orange County, 1900 ENG
Aby Váš hlas byl vyslišen Archiv Sborníky Megas Hodges Info. Centrum nadací a jiných neziskových org. K.S, 1998 CZE
Aby váš hlas byl vyslyšen Archiv Monografie Geoffrey Wood není znám, 1998 CZE
Accessibility of voluntary service Archiv Monografie multi authored Alliance, 2001 ENG
Activities and Needs of Non-Profit Organizations in the Czech Republic Archiv Monografie Frič icn, 1998 ENG
ADRA: Materiál ke školení dobrovolníků Archiv Ostatní Nakladalová Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava, 2010 CZE
Adresář poradenských služeb Praha Archiv Sborníky kolektiv autorů Centrum sociálních služeb Praha 2008, 2013 CZE
AGEISMUS Archiv Sborníky Tamara Tošnerová Ambulance pro poruchy paměti ÚLE 3. LF UNKV Praha, 2002 CZE
Aktivity a potřeby neziskových orgnanizací v ČR Archiv Monografie Frič AGNES, 1998 CZE
Almanach projektu: Moderní vzdělávání pracovníků v sociálních službách Archiv Ostatní kolektiv autorů Střední zdraovnická škola, 2008 CZE
An assessment of Czech civil society in 2004 Archiv Monografie Vaněk AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2005 ENG
Analýza motivace dobrovolníků Archiv Studentské práce Student Samovydání, 2011 CZE
Analýza podoby a kvality mentorského vztahu v sociálně preventivním programu Pět P Studentské práce Student , 2003
Anglicko - Český slovník Archiv Monografie kolektiv autorů FIN PUBLISHING, 1997 ENG
Anglicko-český slovník studijní: FIN PUBLISHING Archiv Slovníky Řešetka FIN PUBLISHING, 1997 CZE
Annual Report. European Volunteer Centre (CEV) Archiv Monografie European Volunteer Centre European Volunteer Centre, 2007 ENG
Anylýza zákona o sociálních službách z pohledu uživatelů a poskytovatelů Archiv Články Mgr. Renata Dohnalová Skok, 2006 CZE
Aplikovaná sociální psychologie Archiv Manuály Josef Výrost Portál , s.r.o, 1998 CZE
Aplikovaná sociální psychologie I Archiv Monografie , 2004
Asertivní komunitní léčba Archiv Sborníky Stuchlík Fokus Praha, 2001 CZE
Až se narodíš, budeš doma Archiv Monografie Žilinčíková Občanské sdružení Rozum a Cit, 2009 CZE
Balů a Mauglí aneb "Můžeme být dítěti kamarádem? Archiv Ostatní NIDM, 2010 CZE
Bariéry rozvoje dobrovolnictví v pražských domovech důchodců zřizovaných Magistrátem Studentské práce Student , 2001
Bazální stimulace v základní ošetřovatelské péči Archiv Monografie Friedlová Grada, 2007 CZE
BBBSA - případová studie manažerského přístupu k posouzení výsledků programu Studentské práce Student , 1999
Beispiele für Lernprojekte mit Alt und Jung: Auszüge aus der Internet-Ideenbörse von SeGel Archiv Monografie Neznámý SeGel, 2009 GER
Bezpečnostní pravidla. Činností s dětmi a mládeží Archiv Manuály Jan Krutý Sdružení Mladých orchánců přírody ŠOP Praha, 2004 CZE
Big Brothers Big Sisters of America (dipl. Práce) Studentské práce Student , 2000
Bílá kniha o mládeži, národní konference Praha 2002 Archiv Sborníky kolektiv autorů Česká národní agentura Mládež, 2002 CZE
Blokový grant pro NNO 2004 - 2009: zkušenosti a šance pro český neziskový sektor Archiv Monografie NROS, 2004 CZE
Boardmatch Archiv Monografie volunteer center Support center/Executive Service Corps, 0 ENG
Bolest šikanování Archiv Monografie Kolář Portál , s.r.o, 2005 CZE
Brána muzea otevřená Archiv Sborníky Brabcová Nadace Open Society Fund Praha, 2001 CZE
Bridging the gaps Archiv Monografie multi authored Netherlands Institute for Care and Welfare, 2002 ENG
Bridging the gaps Archiv Monografie multi authored Netherlands Institute for Care and Welfare, 2002 ENG
Buďte pány svého času Archiv Manuály Delivre Portál , s.r.o, 2002 CZE
Building bridges: Phare and civil society development in Central and Eastern Europe Archiv Monografie Civil Society Development Foundation, 2000 ENG
Building credibility with the powers that be Archiv Monografie Moore Heritage Arts Publishing, 1990 ENG
Building learning societies: Prioritise non-forml and informal education and learning Archiv Monografie Neznámý Solidar, 2004 ENG
Bulletin Sdružení Linka bezpečí:Dospívání Archiv Ostatní kolektiv autorů Sdružení Linka Bezpečí, 2012 CZE
Bydlení pro seniory Archiv Monografie kolektiv autorů ERA group, 2006 CZE
Canisterapie v terorii a praxi Archiv Sborníky kolektiv autorů SDRUŽENÍ "PIAFA", 2012 CZE
Capturing the diversity of Voluntary action Archiv Články Neznámý Neznámý, 2004 ENG
Caring Canadians, Involved Canadians: Highlights from the 2007 Canada Survey of Giving, Volunteering and Participating Archiv Monografie Statistics Canada Minister of Industry, 2009 ENG
Celebrating 20 Years of the Convention on the Rights of the Child Archiv Monografie kolektiv autorů unicef, 2009 ENG
Centrum pomoci adolescentní mládeži Studentské práce Student , 1998
Cesta ke skrytému bohatství Archiv Monografie Neznámý Spiralis, o.s., 2007 CZE
Cesta ke skrytému bohatství: rozvoj lidských zdrojů Archiv Monografie kolektiv autorů Spiralis, o.s., 2007 CZE
Cesty k partnerství: zpráva o projektu Sociální péče v demokracii Archiv Monografie Scragg icn, 1997 CZE
Cílená zpětná vazba Archiv Manuály Eva Reimayerová Portál , s.r.o, 2007 CZE
civilsociety.hr: Year 1, No. 1, November/December 2004 Archiv Ostatní kolektiv autorů Neznámý, 2004 ENG
Co by měla obsahovat dobrá výroční zpráva neziskové organizace Studentské práce Student , 1998
Co přináší zákon o soc.službách pro uživatele, poskytovatele,orgány státní správy Archiv Sborníky Václav Krása Národní rada zdravotně postižených ČR, 2006 CZE
Co se skrývá za sexem dospívajích? Aneb Prevence rizikového sexuálního chování mládeže a jeho následků Archiv Monografie Rozehnalová cevap, 2005 CZE
Co vlastně ti nevidomí Archiv Články více autorů Okamžik - sdruž. Pro podporu nejen nevidomých, 2003 CZE
Co ženy přitahuje do dobrovlolnických organizací? Archiv Studentské práce Student Samovydání, 2010 ENG
Community as a classroom Archiv Monografie Gonzales Volunteer Center Greater Orange County, 1995 ENG
Compact getting it right together Volunteering: a Code of Good Practice Archiv Ostatní Neurčen není znám, 2004 ENG
Compact on relations between government and the voluntary and community sector in England Archiv Monografie UK government, 1998 ENG
Consultation and policy appraisal: a code of good practice Archiv Monografie UK government, 0 ENG
Corporate Social Responsibility in the EU - 10: Expectations vs. Reality Archiv Ostatní Neznámý CEELI Institute Prague, 2006 ENG
CSR in The Czech Republic Archiv Manuály anonymous STEM, 2004 CZE
Cultivating civil society 2.0 Archiv Sborníky , 0 ENG
Časopis pro teorii, praxi a vzdělávání v sociální práci: sociální práce s umírajícími 2/2010 Archiv Ostatní kolektiv autorů Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2010 CZE
Česká občanská společnost 2004: po patnácti letech rozvoje Archiv Závěrečné zprávy Vajdová AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2005 CZE
Česko-anglický slovník Archiv Slovníky Poldauf WD publications, 2000 CZE
Dárcovství a dobrovolnictví v České republiceVolunteering and participation Archiv Sborníky Pavol Fič a kol. AGNES A NROS, 2014 CZE
Definice neziskového sektoru Archiv Sborníky CVNS Centrum pro výzkum neziskového sektoru, 2005 CZE
Dělat Dobro dobře Archiv Monografie Neurčen VIA, 2008 CZE
Děti a jejich probémy Archiv Sborníky kolektiv autorů Linka bezpečí, 2005 CZE
Děti a jejich problémy II Archiv Sborníky kolektiv autorů Linka bezpečí, 2007 CZE
Děti a online rizika: sborník studií Archiv Sborníky kolektiv autorů Sdružení Linka Bezpečí, 2012 CZE
Developing Employee Volunteering A joint venture between volunteer organisations and companies Archiv Sborníky kolektiv autorů European Volunteer Centre, 2009 ENG
Development phases in the establishment of a volunteer center Archiv Monografie Schindler Open Society Institute, 2004 ENG
Dialogy o rodině Archiv Monografie kolektiv autorů Národní centrum podpory zdraví, 1994 CZE
Disaster grant making Archiv Monografie anonymous Council on Foundations, 2001 ENG
Dlouhodobá staroslivosť o starších 'ludí na Slovnsku a v Erópe (3) Archiv Monografie Repková Institút pre výskum práce a rodiny, 2011 SK
Dlouhodobá starostlivosť o starších 'ludí na Slovensku a v Erópe (2) Archiv Monografie Repková Institút pre výskum práce a rodiny, 2011 SK
Dlouhodobá starostlivosť v kontexte integrovanej sociálnej práce Archiv Monografie Repková Institút pre výskum práce a rodiny, 2011 SK
Do Evropy Hrou Archiv Sborníky Miháliková Česká národní agentura Mládež, 2007 CZE
Dobrovol´níctvo - keď pomoc baví a zábava pomáhá Archiv Monografie kolektiv autorů úřad vlády SR, 2011 SK
Dobrovol´nictvo a čo ty? Archiv Ostatní Neznámý Neznámý, 2004 SK
Dobrovolně přes hranice Archiv Manuály Boček Hestia, 2012 CZE
Dobrovolníci v neziskových organizacích Studentské práce Student , 2001
Dobrovolníci - průvodce dobrovolnictvím při Hrách III. letní Olympiády dětí a mládeže ČR Archiv Slovníky kolektiv autorů Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem, 2007 CZE
Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizac. Archiv Monografie Tošner portal, 2002 CZE
Dobrovolníci pro kulturu Archiv Sborníky kolektiv autorů Česká kancelář programu Culture, 2011 CZE
Dobrovolníci v krizových situacích Archiv Sborníky kolektiv autorů Klub UNESCO, 2003 CZE
Dobrovolníci v krizových situacích: Manuál pro poskytování psychosociální pomoci v době hromadného neštěstí Archiv Monografie kolektiv autorů Centrum komunitní práce Ústí nad Labem, o.s., 2003 CZE
Dobrovolníci v kujeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let Archiv Sborníky kolektiv autorů Malíček o. s., 2011 CZE
Dobrovolníci v nemocnicích Archiv Manuály Michal Novotný Hestia, 2002 CZE
Dobrovolníci v nemocnicích Archiv Sborníky kolektiv autorů Dobrovolnické centrum FN v Motole, 2004 CZE
Dobrovolníci v neziskové organizaci Studentské práce Student , 2000
Dobrovolníci v neziskových organizacích Archiv Monografie kolektiv autorů Informační centrum neziskových organizací, 2001 CZE
Dobrovolníci v zařízeních sociální a zdravotní péče Archiv Sborníky kolektiv autorů Klub Unesco, 2002 CZE
Dobrovolníci vzdělávání a výchova ve škole a mimo školu Archiv Sborníky Kroměříž KLUB UNESCO, 2004 CZE
Dobrovolníci, obyčejní lidé, kteří dělají neobyčejné věci Archiv Monografie Hestia, 2001 CZE
Dobrovolníci, vzdělávání a výchova ve škole i mimo Archiv Sborníky Hestia Klub UNESCO Kroměříž, 2004 CZE
Dobrovolnická centra v ČR - Metodika založení dobrovolnického centra Studentské práce Student , 2006
Dobrovolnická činnost zaměřená na formu práce "Jeden na jednoho" Studentské práce Student , 2010
Dobrovolnická práce v České republice a její využití ve zdravotně sociální oblasti Studentské práce Student , 2000
Dobrovolnická služba Studentské práce Student , 2004
Dobrovolnické aktivity jako součást občanské společnosti Studentské práce Student , 2002
Dobrovolnické programy Národního dobrovolnického centra HESTIA v regionu Kroměříž Studentské práce Student , 2001
Dobrovolnický program Jahoda zaměřený na děti žijící v azylových zařízeních Studentské práce Student , 2004
Dobrovolnický program Pět P, individuální péče o děti a mládež Studentské práce Student , 1999
Dobrovolnický projekt LATA Studentské práce Student , 2001
Dobrovolnictví Archiv Monografie kolektiv autorů eurodesk, 2009 CZE
Dobrovolnictví - opora občanské společnosti Čeho jsme dosáhli, kam směřujeme … Archiv Sborníky kolektiv autorů Klub UNESCO, 2011 CZE
Dobrovolnictví (Žádost občanského sdružení Letní dům o udělení akreditace v oblasti dobrovolnické služby) Studentské práce Student , 2006
Dobrovolnictví a dárcovství obnova občanských ctností Archiv Sborníky Hestia Hestia, 2002 CZE
Dobrovolnictví a dárcovství v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Archiv Studentské práce Student Samovydání, 2012 CZE
Dobrovolnictví a identita Studentské práce Student , 2003
Dobrovolnictví a metodika práce s dobrovolníky Archiv Monografie Kosina Agnes, 2000 CZE
Dobrovolnictví a organizace, které se na dobrovolné činnosti podílejí Studentské práce Student , 2000
Dobrovolnictví a sociální práce Archiv Sborníky kolektiv autorů Asiociace vzdělávatelů, 2011 CZE
Dobrovolnictví a zavedení
dobrovolnického programu v Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.
Archiv Studentské práce Student Samovydání, 2012 CZE
Dobrovolnictví bez hranic Archiv Sborníky UNESCO UNESCO, 2007 CZE
Dobrovolnictví jako možnost doplnění profesionální činnosti zdravotních sester v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let Studentské práce Student , 2007
Dobrovolnictví jako nástroj odstranění sociálního vyloučení v Ústí nad Labem Studentské práce Student , 2006
Dobrovolnictví jako pedagogický problém Studentské práce Student , 2004
Dobrovolnictví jako specifická forma rozvoje komunity Archiv Studentské práce Student Samovydání, 2013 CZE
Dobrovolnictví mladých lidí motivace a bariéry Studentské práce Student , 2010
Dobrovolnictví nezaměstnaných Studentské práce Student , 2002
Dobrovolnictví ochrana před soci. Vyloučením Archiv Články Hestia Klub UNESCO Kroměříž, 2006 CZE
Dobrovolnictví pro všechny Archiv Sborníky kolektiv autorů Hestia, 2012 CZE
Dobrovolnictví pro všechny Studentské práce Student , 2008
Dobrovolnictví středoškoláků Archiv Manuály Novotný Hestia, 2012 CZE
Dobrovolnictví v České republice před rokem 1989: diskurzy, definice, aktualizace Archiv Články Pospíšilová Sociologický ústav AV ČR, 2011 CZE
Dobrovolnictví v České republice před rokem 1989: diskurzy, definice, aktualizace Archiv Články Pospíšilová Sociologický ústav AV ČR, 2011 CZE
Dobrovolnictví v české společnosti - současnost a perspektivy Archiv Sborníky kolektiv autorů Klub UNESCO, 2010 CZE
Dobrovolnictví v ČR, akreditace dobrovolnického programu Studentské práce Student , 2004
Dobrovolnictví v domovech pro seniory; Příklady dobré praxe Archiv Monografie Aronová Hestia, 2008 CZE
Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Studentské práce Student , 2009
Dobrovolnictví v neziskových organizacích, které pracují s rizikovou mládeží, s rizikovými dětmi Studentské práce Student , 2001
Dobrovolnictví v obci - jak na to? Archiv Sborníky kolektiv autorů Hestia, 2013 CZE
Dobrovolnictví v Poděbradech Studentské práce Student , 2005
Dobrovolnictví v roce aktivního stárnutí 2012 Archiv Sborníky kolektiv autorů Hestia, 2012 CZE
Dobrovolnictví v sociálně vyloučených oblastech na Ústecku Studentské práce Student , 2007
Dobrovoľníctvo v meste Banská Bystrica Archiv Sborníky kolektiv autorů Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela, 2003 SK
Dobrovolník s velkým "D" - pohodář, nebo obětavec? Archiv Studentské práce Student Samovydání, 2012 CZE
DobrovolniSekundární přínos programu 5P - význam programu pro dobrovolníkyctví nezaměstnaných Studentské práce Student , 2002
Dobrovoľvíctvo vlastnosť srdca Archiv Sborníky kolektiv autorů C.A.R.D.O, 2012 SK
Dobvrovolníci v krizových sitacích Archiv Sborníky Hestie - Kroměříš Hestie - Kroměříš, 2003 CZE
Domácí násilí záležitost nikoli soukromá: sborník příspěvků českých a zahraničních odborníků Archiv Sborníky Neznámý Koordinační kruh prevence násilí na ženách, 1997 CZE
Dračice a mazánek Archiv Monografie Hayden Portál , s.r.o, 2009 CZE
Duševní a behaviorální poruchy Archiv Monografie Smolík MAXDORF s. r. o., 1996 CZE
Effective consultation with citizens in the EU Archiv Ostatní není znám, 2010 ENG
Effective consultation with citizens in the EU Archiv Články Neznámý Neznámý, 2010 ENG
Effectively Communicationg Volunteering: The role of PR, Media and Raising Public Awaress Archiv Monografie European Volunteer Centre, 2010 ENG
Employee involvement; Toolkit for microsoft managers and employees Archiv Manuály kolektiv autorů Samovydání, 2004 ENG
Erfaringer og muligheter for den tsjekkishe frivillig sektor Archiv Ostatní Neznámý NROS, 2004 GER
Etika a lidská práva v sociální práci Archiv Sborníky kolektiv autorů Centrum sociálních služeb Praha 2008, 2008 CZE
EuroMed Youth Projects: 2 year of Euro-Mediterranean youth cooperation 2007-2008 Archiv Ostatní Neznámý European Commission, 2008 ENG
European civil Society Platform on Lifelong Learning EUCIS - LLL: general report: EUCIS-LLL Annual Conference - Krakow 9 May 2011 Archiv Závěrečné zprávy Neznámý EUCIS-LLL, 2011 ENG
European voluntary action for an Inclusive Society (EVAIS) final report Archiv Monografie EU, 2004 ENG
Evaluace dobrovolnického programu "Dobrovolníci v nemocnici" Studentské práce Student , 2011
Evaluace v sociálně preventivním programu PětP Studentské práce Student , 2005
Evaluating your program: A Beginner's Self-Evaluation Workbook for Mentoring Programs Archiv Manuály kolektiv autorů není znám, 2000 ENG
Evropská komise 2010 - 2014: profily a priority Archiv Monografie Neznámý Evropská komise, 2010 CZE
Evropský sociální fond 2007 - 2013: Nové operační programy Archiv Ostatní esf, 2007 CZE
Expo 2010 volunteer Archiv Ostatní Neznámý Neznámý, 2010 JP
Fact: sustainable development is vital for the success of modern business Archiv Monografie BT (British Telecommunications plc), 2004 ENG
Finanční řízení Archiv Sborníky Tošner AGNES, 1999 CZE
Firemní dárcovství Archiv Monografie více autorů VIA, 2002 CZE
Firemní dobrovolnictví Studentské práce Student , 2009
Firemní dobrovolnictví jako jeden z nástrojů společenské odpovědnosti firem Studentské práce Student , 2008
football for development Archiv Ostatní Neznámý Neznámý, 2004 ENG
Formy mobilizace dobrovolníků: příklad pražských nemocničních programů Archiv Studentské práce Student Samovydání, 2012 CZE
Formy práce se seniory v domovech důchodců Studentské práce Student , 1997
Fotbal pro rozvoj: Metodická příručka globálního rozvojového vzdělávání nejen pro učitele na středních školách Archiv Ostatní kolektiv autorů INEX - Sdružení dobrovolních aktivit, 2011 CZE
Funding: a code of good practice Archiv Monografie UK government, 2004 ENG
Fundraising Archiv Manuály Kolář Informační centrum neziskových organizací, 2000 CZE
FUNDRAISING 96: Finanční zdroje pro neziskové organizace Archiv Monografie Marková Pražské regionální centrum Asociace Brontosaura, 1996 CZE
Fundraising: The fund Raising School, overview of fund raising Archiv Monografie Neznámý Indiana University, 1999 ENG
Gabriel ve škole Archiv Monografie Ježek AGNES, agentura neziskového sektoru, 2001 CZE
Getting a city volunteer program started Archiv Monografie City of Phoenix, 1999 ENG
Getting a volunteer program started Archiv Monografie City of Phoenix International Association of Chiefs of Police, 1995 ENG
Giving and volunteering in the Czech Republic Archiv Monografie Agnes, 2001 ENG
global CSR casebook, Business and Poverty; Innovative Strategies for Global CSR Archiv Monografie kolektiv autorů ICEP, 2008 ENG
Governmental policy concept on children and youth through 2007 Archiv Monografie anonymous Min. Education, Youth and Sports, 2003 ENG
Grassroots Voluteering: Definitions, Concepts and Themes: Overview of the literature Archiv Monografie Pospíšilová Agora CE, o. p. s., 2011 ENG
Grundtvig: inspirace ve vzdělávání dospělých Archiv Ostatní Dům zahrančních služeb, 2009 CZE
Grundtvig: příběhy o úspěchu; Evropa vytváří příležitosti Archiv Ostatní Evropská komise, 2008 CZE
Guide to Good Practice in Basic Skills in Lifelong Learning Archiv Ostatní Neznámý The European Civil Society Platform on Lifelong.., 2004 ENG
Guidelines on employer supported volunteering for volunteer centres Archiv Monografie anonymous Volunteer Development Scotland, 2003 ENG
Hestia - Akreditované programy u MPSV Archiv Ostatní MPSV MPSV, 2007 CZE
Hnutí lidských práv, svépomoci a dobrovolnictví Studentské práce Student , 2003
Hospic a paliatívna starostilvost Archiv Monografie Andrášová a další Palium, 2002 SK
Hospice a umění doprovázet Archiv Monografie Svatošová Ecce homo, 2006 CZE
How to control liability and risk in volunteer programs Archiv Monografie anonymous Minnesota office on volunteer services, 1992 ENG
How to Manage Your Training: developing a training plan for care staff Archiv Monografie Hillyard-Parker National institute for social work, 1993 ENG
How to promote activite ageing in Europe: EU support to local and regional actors Archiv Ostatní kolektiv autorů European Commission, 2011 ENG
How to work with volunteers Archiv Monografie Ochman Volunteer Centre Association, 0 ENG
Hra do kapsy II: Sociálně psychologické, motorické a kreativní hry Archiv Monografie kolektiv autorů Portál , s.r.o, 2003 CZE
HRAČKY A MASKY z papíru Archiv Monografie Smolíkovi Portál, s.r.o., 2005 CZE
Hry do kapsy I: Sociálně psychologické, motorické a kreativní hry Archiv Monografie kolektiv autorů Portál, s.r.o., 2003 CZE
Hry do kapsy III: Sociálně psychologické, motorické a kreativní hry Archiv Monografie kolektiv autorů Portál, s.r.o., 2003 CZE
Hry do kapsy IV: Sociálně psychologické, motorické a kreativní hry Archiv Monografie kolektiv autorů Portál, s.r.o., 2003 CZE
Hry do kapsy V: Sociálně psychologické, motorické a kreativní hry Archiv Monografie kolektiv autorů Portál, s.r.o., 2004 CZE
Hry do kapsy VI: Sociálně psychologické, motorické a kreativní hry Archiv Monografie kolektiv autorů Portál, s.r.o., 2004 CZE
Hry do kapsy VII: Sociálně a ekologické, motorické a kreativní hry Archiv Monografie kolektiv autorů Portál, s.r.o., 2004 CZE
Hry do kapsy VIII: Sociální, motorické a kreativní hry Archiv Monografie kolektiv autorů Portál, s.r.o., 2005 CZE
Hry do kapsy X: Sociálně psychologické, motorické a kreativní hry Archiv Monografie kolektiv autorů Portál, s.r.o., 2005 CZE
Hry pro zvládáí agresivity a neklidu Archiv Ostatní Šimanovský Portál , s.r.o, 2008 CZE
Human Resources Managment Archiv Ostatní kolektiv autorů Economia, 2012 CZE
Charitativní činnost: závěrečná zpráva a prezentace z výzkumné studie připravená výhradně pro ICN Archiv Závěrečné zprávy McCSNN-ERICKSON není znám, 2002 CZE
Child poverty and well-being in the EU Archiv Monografie kolektiv autorů European Communities, 2008 ENG
Implementační příručka: Pokyny k použití systému OLINA - online nástroj pro řízení kvality v organizacích zájmového a neformálního vzdělávání Archiv Monografie kolektiv autorů NIDM, 2012 CZE
Index udržitelného rozvoje občanského sektoru v České republice za rok 2012 Archiv Články Neziskovky.cz Samovydání, 2012 CZE
INFORMAC Archiv Sborníky Úřad vlády ČR Úřad vlády ČR, 2005 CZE
Informace Archiv Sborníky Petr Bidlo Rada vlády pro nestátní nez. Org., 2005 CZE
Informace , kontakty a služby pro osoby se zdravotním postižením Archiv Ostatní a prevence Měst.centrum soc.služ., 2004 CZE
Informace , kontakty a soc. služby pro seniory Archiv Monografie Hlavní město Praha Hl. Město Praha, 2002 CZE
Informační centra pro mládež v ČR Archiv Monografie kolektiv autorů Nicm, 2010 CZE
Informační centra pro mládež v EU: informační a poradenské služby Archiv Monografie Čákiová NIDM, 2010 CZE
Informationen zum Umgang mit sexuellem Missbrauch Archiv Monografie Evangelisch-Lutherische, 2006 GER
Inspirujme se! Ukázkové aktivity a dobrá praxe z obcí a regionů Švýcarska a České republiky Archiv Monografie Neznámý zdravá města, obce, regiony České republiky, 2010 CZE
Interkulturní učení T-KIT Archiv Monografie kolektiv autorů Česká národní agentura Mládež, 2007 CZE
Jak a proč být průvodcem azylanta Archiv Sborníky Gunter Centrum pro integraci cizinců o.s., 2006 CZE
Jak napsat a sestavit výroční zprávu: Manuál pro neziskové organizace Archiv Manuály Jandáková Lotos, 1997 CZE
Jak napsat projekt a žádost o dar Archiv Monografie Lotos Lotos, 2002 CZE
Jak organizovat předvolebí fóra kandidátů Archiv Manuály Jiří Dusík Cent. pro komu.práci, 1998 CZE
Jak podpořit zapojování zaměstnanců do veřejně prospěšných projektů a činností: Manuál pro firmy a neziskové organizace Archiv Manuály kolektiv autorů Byznys pro společnost, 2011 CZE
Jak překonat problém s hazardní hrou Archiv Monografie Nešpor, CSc. SALTO-YOUTH Cultural diversity RESOURCE CENTRE, 1996 CZE
Jak psát srozumitelně Archiv Manuály Evropská komise, 2004 CZE
Jak se vyrábí sociologická znalost Archiv Monografie Disman KAROLINUM, 1993 CZE
Jak upéct klub Archiv Sborníky Doris Foffová Občanské sdružení Leonardo, 2002 CZE
Jak zjistit skutečnou hodnotu v public relations Archiv Manuály Michael Fairchaild Asociace Public Relations Agentur ( Arpa ), 1999 CZE
Jak zvládat stres Archiv Monografie Cungi Portál, s.r.o., 2001 CZE
Je možné realizovat ve Svitavách projekt Dobrovolnický program pro nezaměstnané absolventy a jiné skupiny ohrožené nezaměstnaností? Studentské práce Student , 2005
Job design, recruitment, interviewing and matching Archiv Monografie anonymous Volunteer Centre Association, 0 ENG
JOINT RESEARCH CENTER European commission: Annual report 2010 Archiv Závěrečné zprávy Neznámý European Commission, 2010 ENG
Jsme lidé jedné Země Archiv Manuály kolektiv autorů Organizace pro pomoc uprchlíkům, 2011 CZE
K problematice obětí trestných činů: sborník příspěvků z celostátního semináře Archiv Sborníky Vitoušová Bílý kruh bezpečí, 1995 CZE
K rovnosti žen a mužů Archiv Sborníky Cecilia Asklof MPSV, 2003 CZE
Kapesní slovník: německo-český, česko-německý Archiv Slovníky FRAUS, 2011 CZE
Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prahchatice Archiv Monografie kolektiv autorů Občanské sdružení CHANCE IN NATURE - LOCAL GROUP, 2012 CZE
Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Archiv Monografie kolektiv autorů Občanské sdružení CHANCE IN NATURE - LOCAL GROUP, 2011 CZE
Katalog sociálních a návazných služeb 2010/2011 Archiv Sborníky Městská část Praha 10, 2010 CZE
Katalog vzdělávání 2011: prezentace předních vzdělávacích a poradenských firem a jazykových škol v ČR a SR Archiv Ostatní Neznámý EDUCITY, 2011 CZE
Kavilata má mnoho tváří Archiv Sborníky Neuvedeno Diakonie Českobratrské církve evangelické, 2007 CZE
Každý běží svou míli Archiv Ostatní Jan Klusáková Okamžik - sdruž. Pro podporu nejen nevidomých, 2004 CZE
Když vás trápí někdo blízký Archiv Sborníky Hestia Hestia, 1998 CZE
KLÍČE PRO ŽIVOT Průžezová témata příklady dobré praxe 1-6 Archiv Sborníky kolektiv autorů Národní institut dětí a mládeže MŠMT 2011, 2012 CZE
Klíčové kompetence a jejich rozvíjení Archiv Ostatní Belz Portál, s.r.o, 2001 CZE
Kniha o rodině Archiv Monografie Satirová Intstitut Virginie Satirové, 1994 CZE
Kompetence v neformálním vzdělávání Archiv Monografie Havlíčková NIDM, 2012 CZE
Kompetence v praxi sociální práce Archiv Monografie kolektiv autorů OSMIUM, 1999 CZE
Komunikace v neziskové organizaci Studentské práce Student , 2000
Komunitní organizování na slovensku a v čechách Archiv Manuály David Sip Nadace Universitas Masarykiana v Brně, 1999 CZE
Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007-2013 Archiv Sborníky kolektiv autorů MŠMT, 2007 CZE
Konference Neformálního Vzdělávání Archiv Sborníky kolektiv autorů Česká národní agentura Mládež, 2007 CZE
Konflikty mezi lidmi Archiv Sborníky Křivohlavý Portál , s.r.o, 2002 CZE
Kontaktní práce Archiv Sborníky kolektiv autorů esf, 2007 CZE
Koordinátor dobrovolníků jako klíčová osoba pro řízení a vedení dobrovolníků v oblasti sociálních služeb Archiv Studentské práce Student Samovydání, 2012 CZE
Koučink Management do kapsy 2 Archiv Monografie Fleming Portál, s.r.o., 2005 CZE
Koučování Archiv Monografie Whitmore Management press, 2004 CZE
Krátké hry pro dlouhé chvíle: Zábavné činnosti pro děti od 2 do 10 let Archiv Monografie Gardinová Portál, s.r.o., 1996 CZE
Kvalita v občanském poradenství Archiv Monografie kolektiv autorů asociace občanských poraden, 2006 CZE
Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu Archiv Monografie Miovský Grada, 2006 CZE
Learning to care: Education, Volunteering, and Community Service Archiv Monografie Mihaly Nabti Association for Volunteer Services, 2006 ENG
Lesy a dobrovolnictví Archiv Sborníky kolektiv autorů Samovydání, 2011 CZE
Lesy a dobrovolnictví Archiv Sborníky kolektiv autorů Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem, 2011 CZE
Lidská agresivita Archiv Monografie Holltscher Svoboda, 1975 CZE
Lidský vztah jako profese Archiv Monografie Kopřiva Portál, s.r.o., 1997 CZE
Local Compact guidelines Archiv Monografie NCVO: National Council for Voluntary Organisations, 2000 ENG
Make your European Year Archiv Ostatní Neznámý Visegrad Fund, 2004 ENG
Management of Volunteering in Czech Repbulic Archiv Studentské práce Student Samovydání, 2010 ENG
Manifest evropského dobrovolnictví Archiv Ostatní CEV, the European Volunteer Centre, 2003 CZE
Manifesto for volunteering in Europe Archiv Monografie Perrin European Volunteer Centre, 2004 ENG
Manuál aktivního stárnutí Archiv Manuály kolektiv autorů Evroposká rozvojová agentura, 2012 CZE
Manuál pro tvorbu a zavádění standardů kvality poskytovaných sociálních služeb Archiv Sborníky kolektiv autorů Centrum sociálních služeb Praha 2008, 2008 CZE
Manuál: Jak založit sociální podnik Archiv Sborníky esf esf, 2012 CZE
Manželská kríza Archiv Monografie Freemanová Vydavatel´stvo OSVETA, 1982 SK
Manželská terapie Archiv Monografie Kratochvíl, CSc. Nakladatelství MACH, 1992 CZE
Markeging pro neziskový sektor Archiv Monografie Hannagan Management press, 2002 CZE
Marketing: jak na to? Budování udržitelných neziskových organizací Archiv Monografie bučko The Johns Hopkins University Institut for Policy s, 1997 CZE
Mateřská centra Archiv Monografie kolektiv autorů Pražské matky, 1995 CZE
Mentoring - Výchova k profesionálnímu dobrovolnictví Archiv Monografie Málková Seidlová G. Portál, s.r.o., 2010 CZE
Mentorna: Praktická příručka pro mentory Evropské dobrovolné služby (EDS) programu Mládež v akci Archiv Monografie kolektiv autorů NIDM, 2009 CZE
Metodické doporučení Ministerstva kultury v ČR pro dobrovolnictví v kultuře a umění Archiv Monografie Neznámý Ministerstvo kultury ČR, 2004 CZE
Metodika dobrovolnictví nezaměstnaných Archiv Manuály Tošner Hestia, 2005 CZE
Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Archiv Manuály Hestia Hestia, 2005 CZE
Metodika Integrace dobrovolnictví v zař. Pro senio Archiv Manuály Neurčen Hestia, 2005 CZE
Metodika k prokjektu praxí k odbornosti Archiv Sborníky kolektiv autorů Dobrovolnické centrum Kladno, 2008 CZE
Metodika MPSV k provádění inspekcí poskytování sociálních služeb Archiv Monografie kolektiv autorů Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2008 CZE
Metodika práce s dobrovolníky v organizacích pracujícíh s rodinami s dětmi Archiv Monografie Kurzweilová AZ servis, 2011 CZE
Metodika programu Rozvoj dobrovolnictví Archiv Monografie Klepač Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem, 2006 CZE
Metodika vzdělávacích plánů Archiv Manuály Tošner EuroProfis, 2007 CZE
Metody sociální práce Archiv Monografie Řezníček Sociologiceké nakladatelstvá, 1994 CZE
Mezilidská komunikace Archiv Manuály Ivo Pláňava Fakulata soc. studií Masarykovy Uiversity v Brně, 1999 CZE
Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví Archiv Monografie kolektiv autorů Grada, 2001 CZE
Mezinárodní neziskové organizace a spolupráce s OSN v historickém kontextu Archiv Monografie Makariusová AGNES, 2008 CZE
Mezinárodní rok dobrovolníků v ČR Archiv Sborníky Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2001 CZE
Místo pro život Archiv Sborníky kolektiv autorů Nadace Partnerství, 1999 CZE
Mobilizing community resources Archiv Monografie Bottorf Volunteurope, 2001 ENG
Moje obec, moje město - věc veřejná Archiv Monografie Chaloupková Nadace VIA, 2000 CZE
Motivace dobrovolníků v programu Pět P Studentské práce Student , 1998
Motivace k dobrovolnické činnosti Archiv Studentské práce Student Samovydání, 2012 CZE
Motivace k dobrovolnictví v OS Malíček Archiv Studentské práce Student Samovydání, 2012 CZE
Motivace k dobrovolnictví v programu sekundární prevence Archiv Studentské práce Student Samovydání, 2013 CZE
Motivace nezaměstnaných dobrovolníků na Kroměřížsku v rámci pilotního projektu Studentské práce Student , 2005
Motivace pracovníků neziskových organizací Studentské práce Student , 2012
Motivace pro práci v neziskovém sektoru Studentské práce Student , 1998
Moudrost v lásce aneb Jak se stát pánem dobrých vztahů Archiv Monografie neuveden cevap, 2005 CZE
Možnosti rozvoje dobrovolnictví v Jindřichově Hradci Archiv Studentské práce Student Samovydání, 2012 CZE
Na cestách domů Archiv Sborníky kolektiv autorů Hospicové o. s. Cesta domů, 2006 CZE
Na tom záleží Archiv Články Denia Skřivánková JPM Tisk s.r.o., 2008 CZE
Naděje chodí po špičkách Archiv Monografie Ivan Jergl Okamžik - sdruž. Pro podporu nejen nevidomých, 2005 CZE
Náměty pro školní družinu Archiv Ostatní Bálková Portál , s.r.o, 2006 CZE
Napříč společenskou odpovědností firem Archiv Ostatní neurčen AISIS o.s., 2005 CZE
Národní soustava kvalifikací: příležitost pro všechny Archiv Monografie Neznámý hospodářská komora, 2012 CZE
Nástup naziskového sektoru Archiv Manuály Lester M. Salamon AGNES, 1999 CZE
Nauč se zvládat stres Archiv Monografie Irmiš ALTERNATIVA, 2004 CZE
Něco se stane! Pilotní projekt - návrh postupů pro rozvoj neziskového sektoru a podporu sociální interakce v Karlovarském kraji Archiv Monografie kolektiv autorů občanské sdružení PROTEBE live, 2008 CZE
Nedávejte do hrobu motýla živého: příběhy lidí s autismem Archiv Monografie kolektiv autorů APLA, 2012 CZE
Nejčastější chyby při realizaci projektů financovaných ze Strukturálních fondů EU v období 2007-13 Archiv Ostatní Neznámý Ministerstvo pro místní rozvoj, 2011 CZE
Nejen trh: Role trhu, státu a občanského sektoru v proměnách české společnosti Archiv Monografie Potůček SLON, 1997 CZE
Neklidné dítě: Rádci pro rodiče a vychovatele Archiv Monografie kolektiv autorů Portál, s.r.o., 1994 CZE
Nemoc jako cesta Archiv Monografie Dethlefsen Knižní klub, 2002 CZE
Nestátní dobrovolnický projekt prevence dětí a mládeže - program Pět P Studentské práce Student , 1999
NEVÍDÁN Archiv Monografie Michálek Okamžik, komunitní centrum sociálních a kulturních, 2002 CZE
Nevídáno Archiv Monografie kolektiv autorů Okamžik - komunitní centrum soc. a kult. Služeb, 2002 CZE
Nezaměstnanost jako soc. problém Archiv Ostatní Mareš Sociologiceké nakladatelstvá, 1994 CZE
Neziskové orgaizace a ovlivňování veřejné politiky: Rozhovory o neziskovém sektoru II Archiv Monografie Frič AGNES, 2000 CZE
Neziskové organizace šestkrát jinak: sborník případových studií Archiv Sborníky kolektiv autorů Nadace Open Society Fund Praha, 2001 CZE
Neziskové organizace v ČR a informační technologie Archiv Monografie Neznámý ATTAVENA o.ps., 2003 CZE
Nikdo nikde Archiv Monografie Williams Portál , s.r.o, 2009 CZE
Novináři nejsou zlí Archiv Ostatní Šálek Nadace VIA, 2004 CZE
Novináři nejsou zlí Archiv Sborníky Marek Šálek Nadace VIA, 2001 CZE
Nový rámec politiky EU pro boj proti násilí páchanému na ženách Archiv Ostatní kolektiv autorů Andrea Češková, 2011 CZE
O lásce manželské a rodičovské Archiv Monografie Kolačná CEVAP, 2006 CZE
Občanská společnost krizové řízení a nouzové plánování Archiv Sborníky Centrum ochrany ICOS Č. Krumlov, 2003 CZE
Obdivuhoní senioři Archiv Ostatní Dobr. cent. Ústí n/L NROS, 2005 CZE
Obecné otázky neziskového sektoru Archiv Sborníky kolektiv autorů AGNES, 1999 CZE
Obecně prospěšná společnost ETELA Archiv Ostatní kolektiv autorů ETELA, 2004 CZE
Obrázkový slovníček: slovenčina/nemčina Archiv Slovníky Fortuna Print, 2006 GER
Obyčejní lidé dělají neobyčejné věci Archiv Články Hestia Hestia, 2004 CZE
On Volunteering and Social Development: expect working group meeting Archiv Monografie Neznámý UN Volunteers, 2001 ENG
Open Minds: opportunities for gender equity in education Archiv Monografie Open Society Institute, 2003 ENG
Open Society Found Praha 1992 - 97 Archiv Monografie kolektiv autorů Open Society Fund, 1997 CZE
Osobní asistence, poradenství a zprostředkování Archiv Monografie Hrdá APZP, 2006 CZE
Osobní asistence: obecné informace o této sociální službě pro občany, kteří potřebují ke svému životu pomoc druhé osoby Archiv Monografie Hrdá Pražská organizace vozíčkářů, 2004 CZE
OSOBNOSTNÍ A ODBORNÉ POŽADAVKY NA DOBROVOLNÍKA V PROGRAMU PĚT P Studentské práce Student , 2011
P.A.V.E. Policy Agenda for Volunteering in Europe Archiv Monografie Neznámý Evropská komise, 2011 ENG
Panoráma biologické a sociokulturní antropologie Archiv Manuály Malina Nadace Universitas Masarykiana, Brno, 2003 CZE
Paraplegie, tetraplegie Archiv Monografie Faltýnková Svaz paraplegiků centrum Paraple, 2004 CZE
Participatory and Transcultural Quality Development in the Protestant Forum for voluntary Services in Development Cooperation within the funding progr Archiv Závěrečné zprávy Neznámý, 2011 ENG
Partnerství a participace 1998 - 2001 Archiv Sborníky Štogr není znám, 2001 CZE
Partnerství v komunitě a firmení dobrovolnictví Archiv Monografie neuveden Neznámý, 2005 CZE
Pečujeme o památky - příklady dobré praxe aktivit neziskových a dobrovolnických organizací Sborníky kolektiv NPÚ Kroměříž, město Kroměříž, OKPP Zlínského kraje, NIPOS, HESTIA, 2017 CZE
Pečující komunita - autismus Archiv Sborníky kolektiv autorů Ministerstvo zdravotnictví, 1999 CZE
Pečující povolání: sborník přednášek z konference pořádané občanských sdružením Sedm paprsků a odborem zdravotně sociální péče MZ ČR Archiv Sborníky kolektiv autorů Česká alzheimerovská společnost, 2001 CZE
Pedagogické střípky: Sborník inspirativních příkladů dobré praxe pro práci s dětmi a mládeží vypracovaných a obhájených účastníky 1. ročníku stud. Archiv Sborníky kolektiv autorů Klíče pro život, 2011 CZE
Performance indicators for a quality management systém Archiv Monografie Gupta Consultancy, 2001 ENG
Pevné objetí: Cesta k vnitřní svobodě Archiv Monografie Prekopová Portál, s.r.o., 2009 CZE
Plán rovnosti žen a mužů Archiv Sborníky Cecilia Asklof MPSV, 2003 CZE
Po dobrém, nebo po zlém? Archiv Monografie Matějček Portál, s.r.o., 2007 CZE
Pocity a potřeby pečujících o starší rodinné příslušníky Archiv Monografie Tamara Tošnerová Ambulance pro poruchy paměti,, 2001 CZE
Podíl volnočasových aktivit v prevenci sociálně patologických jevů (Program Pět P) Studentské práce Student , 2004
Pohádky a hry z kouzelné skříně Archiv Monografie Štanclová Portál, s.r.o., 2010 CZE
Pohřeb a jeho organizace: příručka pro pozůstalé Archiv Ostatní Neznámý Ministerstvo pro místní rozvoj, 2010 CZE
Pojetí efektivní primární prevence v projektu Pět P Studentské práce Student , 1998
Pomáhat je radost: Dobrovolníci humanitární organizace ADRA Archiv Ostatní Piechowicz ADRA, 2012 CZE
Pomoc nadací obětem povodní ze srpna 2002 Studentské práce Student , 2004
Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů Archiv Monografie kolektiv autorů Grada, 2007 CZE
Posílení kapacity vzdělávání nestátních neziskových organizací Archiv Manuály Hestia Hestia, 2005 CZE
Post/kapitalistická společnost Archiv Monografie Drucker Management press, 1993 CZE
Postavení starého člověka ve společnosti Studentské práce Student , 2001
Pozdní následky psychické deprivace a subdeprivace Archiv Monografie kolektiv autorů Psychiatrické centrum Praha, 1997 CZE
Práce s dobrovolníky v neziskové organizaci Archiv Články Tomečková Neznámý, 2004 CZE
Práce s dobrovolníky v neziskových organizacích Studentské práce Student , 2000
Práce s dobrovolníky v NNO (projekt dobrovolnického centra) Studentské práce Student , 2002
Práce s emocemi pro pomáhající profese Archiv Sborníky Karel Hájek Portál , s.r.o, 2006 CZE
Práce s klientem s rizikem v chování Archiv Monografie Neznámý Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2005 CZE
Práce s veřejností v nepodnikatelském sektoru Archiv Monografie kolektiv autorů Nadace Omega, 1997 CZE
Praktický průvodce fundraisingem pro neziskové organizace Archiv Manuály Michaela Nortona Nadace VIA, 2003 CZE
Praktický průvodce programem Dobrovolnící v nemocnicích Archiv Manuály Hestia Hestia, 2005 CZE
Praktický průvodce programem dobrovolnictví v nemocnicích Archiv Ostatní Hestia - NDC Hestia, 2008 CZE
Pravidla českého pravopisu Archiv Slovníky Lingea, 2010 CZE
Pravidla českého pravopisu Archiv Slovníky kolektiv autorů Pansofia, 1993 CZE
Právní minimum Archiv Sborníky Hloušek Obč. středisko o.p.s., 2000 CZE
Právo svobodně se pohybovat a žít v Evropě: příručka občana EU o jeho právech Archiv Ostatní Neznámý Evropská komise, 2010 CZE
Preference hodnot ve vybrané populaci Studentské práce Student , 2003
Preparation of NGOs for initiating a volunteer program Archiv Monografie anonymous Volunteer Centre Association, 0 ENG
Preterapie - Navázání a udržení kontaktu s obtížně komunikujícími klienty Archiv Monografie kolektiv autorů Portál, s.r.o., 2005 CZE
Primární efektivní prevence v programu Pět P -zhodnocení ročních zkušeností Studentské práce Student , 2000
Pro seniory-Dobrovolnický program v Ústí nad Labem Studentské práce Student , 2001
Problematika efektivnosti dobrovolné práce Archiv Studentské práce Student Samovydání, 2013 CZE
Proč zlobím? Archiv Monografie Škvorová TRITON, 2003 CZE
Program Pět P a jeho realizace v Českých Budějovicích Studentské práce Student , 2000
Projekt 50+ kvalitativní část výzkumu Archiv Ostatní Respekt institut, o.p.s., 2010 CZE
Promotion of senior volunteering through international exchanges: Practical and Policy Recommendations Archiv Monografie Neznámý Neznámý, 2004 ENG
PROSTOR 87/88 Norská inspirace: Kultura občanského života v česko-norském dialogu Archiv Sborníky kolektiv autorů NROS, 2010 CZE
Průvodce dobrovolnictvím pro neziskévé organizace Archiv Monografie Hestia Hestia, 2003 CZE
Průvodce dobrovolnictvím v zemích globálního Jihu Archiv Monografie kolektiv autorů INEX - Sdružení dobrovolních aktivit, 2004 CZE
Průvodce firemní filatropií Archiv Manuály Zuzana Bartošová Fórum dárců, o.s., 2005 CZE
Průvodce fondy EU pro neziskové organizace Archiv Manuály JUAN MUNEVAR NROS, 2005 CZE
Průvodce fondy Evropské unie Archiv Monografie Neurčen Ministerstvo pro místní rozvoj, 2005 CZE
Průvodce po mediální galaxii Archiv Monografie Jehlička Agnes, 2008 CZE
Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Archiv Monografie Neznámý Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2004 CZE
Průvodce třetím sektorem pro veřejné činitele Archiv Manuály neuveden Publkace salzburského semináře, 2004 CZE
Přátelství pomoc prevence podpora péče Archiv Ostatní Hestia Česká rada dětí a mládeže, 2002 CZE
Přes tři schody do života Archiv Sborníky Hestia Hestia, 2004 CZE
Příklady dobré praxe aneb Sociální podnikání v České republice i zahraničí Archiv Sborníky esf esf, 2012 CZE
Příručka nezaměstnaného v roce 2010: informace, které byste měli vědět při hledání práce Archiv Ostatní Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2010 CZE
Příručka pečovatele Archiv Manuály Tamara Tošnerová Ambulance pro poruchy Paměti , Hestia, 2002 CZE
Příručka pro zakládání svépomocných skupin Archiv Sborníky kolektiv autorů VIDA, 2001 CZE
Příruční mluvnice češtiny Archiv Monografie kolektiv autorů Nakladatelství lidové noviny, 1995 CZE
Psychická deprivace v dětství Archiv Monografie kolektiv autorů AVICENUM, 1974 CZE
Psychická úskalí pomáhajících profesí Archiv Monografie Schmidbauer Portál, s.r.o., 2000 CZE
Psychologické aspekty individuálního preventivního programu Pět P Studentské práce Student , 2001
Psychologický slovník Archiv Monografie Hartl nakladatelství Budka, 1994 CZE
Psychologie jinak ( současná kritická psychologie ) Archiv Sborníky Zbyněk Vybíral Academia, 2006 CZE
Psychologie vděčnosti a nevděčnosti kudy vede cesta k přátelství? Archiv Monografie Křivohlavý Grada, 2007 CZE
Psychopatologie pro pomáhající profese: Variabilita a patologie lidské psychiky Archiv Monografie Vágnerová Portál, s.r.o., 1999 CZE
Psychoterapie Archiv Monografie Kratochvíl, CSc. AVICENUM, 1976 CZE
PUBLIC RELATIONS Archiv Manuály překlad Jan Kroupa VIA, 2003 CZE
Publikace dobrých praxí pro projekt 50+ aktivně (podpora zaměstnanosti a využití volného času seniorů - lidí v předdůchodovém věku, ve věku 50+) Archiv Ostatní Neznámý Respekt institut, o.p.s., 2010 CZE
Putting volunteering on the economic map of Europe" Archiv Sborníky kolektiv autorů European Volunteer Centre, 2008 ENG
Quo Vadis Femina? Archiv Monografie Haisová Petr Novák, 2007 ENG
Realizace a rozvoj Programu Pět v ČR Studentské práce Student , 2009
Realizace a výsledky Programu 5P v regionu Studentské práce Student , 2001
Realizace dobrovolnictví v Hospicích Studentské práce Student , 2005
Recepty pro finanční zdraví Archiv Sborníky kolektiv autorů NROS, 2008 CZE
Recognition and rewards Archiv Monografie anonymous Volunteer Centre Association, 0 ENG
Recruiting volunteers for difficult or long-term assignments Archiv Monografie McCurley Heritage Arts Publishing, 1991 ENG
Respektovat a být respektován Archiv Monografie Kopřiva Spirála, 2008 CZE
Retention,motivation and supervision Archiv Monografie anonymous Volunteer Centre Association, 0 ENG
Revitalizace a konsolidace neziskového sektoru v ČR po roce 1989 Archiv Monografie Frič Agnes, 2009 CZE
Revoluce v porozvodové péči o děti Archiv Monografie Warshak Portál, s.r.o., 1996 CZE
Risk and protection: Youth Justice Board for England and Wales Archiv Monografie Youth Justice Board, 2005 ENG
Rodiče, děti a jejich problémy - sborník studií Archiv Sborníky kolektiv autorů Linka bezpečí, 2011 CZE
Rodina jako instituce a vztahová síť Archiv Monografie Matoušek Sociologiceké nakladatelstvá, 1993 CZE
Rodina matky měst: městská statistická správa v hl. m. Praze Archiv Monografie kolektiv autorů Městská statistická správa, 1994 CZE
Rodinná terapie a teorie jin-jangu Archiv Monografie Chvála Portál, s.r.o., 2008 CZE
Rok 2011 - Evropský rok na podporu dobrovolonických iniciativ Studentské práce Student , 2011
Role Klíčového pracovníka v neziskové organizaci (Klíčový pracovník jako instituce) Studentské práce Student , 2000
Role klíčových pracovníků v neziskové organizaci Studentské práce Student , 2000
Role manažera v neziskové organizaci Studentské práce Student , 2000
Role sociálního pracovníka Archiv Sborníky esf Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2004 CZE
Rozpočtování v neziskových organizacích Archiv Ostatní Mareš není znám, 2004 CZE
Rozpočtování z hlediska rovnosti žen a mužů Archiv Sborníky Michaela Foltysová MF, MPSV, 2004 CZE
Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v ČR Studentské práce Student , 2005
Rozvoj dobrovolnictví - rehabilitace občanských cností Archiv Studentské práce Student Samovydání, 2009 CZE
Rub života - líc smrti Archiv Monografie Haškovcová Orbis, 1975 CZE
Ruce Vám pomohou o krok dál: využití praktických úkolů ke zvýšení účasti v krátkodobých projektech EDS Archiv Ostatní Schroeder SALTO-YOUTH Cultural diversity RESOURCE CENTRE, 2007 CZE
Rukověť dobrovolníka pečujícího o seniora Archiv Monografie Benedíková Hestia, 2012 CZE
Řízení lidských zdrojů Archiv Sborníky kolektiv autorů AGNES, 1999 CZE
Řízení neziskové organizace Archiv Sborníky Tošner AGNES, 1999 CZE
Řízení neziskových ogranizací: Praxe a principy Archiv Monografie Drucker Management press, 1994 CZE
Řízení neziskových organicí Archiv Manuály Plamínek Nadace Lotos, 1999 CZE
Řízení neziskových organizací a projekty z evropských fondů Archiv Ostatní Neznámý, 2010 CZE
Řízení projektů T-KIT Archiv Sborníky kolektiv autorů Česká národní agentura Mládež, 2007 CZE
S klouboukem na nepřítele Archiv Monografie Kalabisová Okamžik, komunitní centrum sociálních a kulturních, 2005 CZE
Sada minimálních kompetenčních profilů pro pozice v nestátních neziskových organizací v oblasti práce s dětmi a mládeží Archiv Monografie kolektiv autorů NIDM, 2011 CZE
Sada minimálních kompetenčních profilů pro pozice v NNO v oblasti práce s dětmi a mládeží Archiv Monografie kolektiv autorů NIDM, 2011 CZE
Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe Archiv Monografie kolektiv autorů NIDM, 2012 CZE
Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe II Archiv Monografie kolektiv autorů NIDM, 2012 CZE
Sborník souhrnných pozic v nestátních neziskových organizacích: Kompetenční profily pro neformální vzdělávání Archiv Monografie Havlíčková NIDM, 2012 CZE
Sborník studijních textů - pro účastníky programu Make a Connection - Připoj se Archiv Sborníky , 0
Sebeevaluační nástroj aneb Zhodnoť své kompetence získané při práci s dětmi a mládeží Archiv Monografie Trantina NIDM, 2012 CZE
Sebepoznání, sebeřízení a stres Archiv Monografie Plamínek Grada Publishing, a.s., 2008 CZE
Secrets of motivation Archiv Monografie Vineyard Heritage Arts Publishing, 1991 ENG
Senior a já - já a senior Archiv Monografie Kalvach Společnost přátelská všem generacím, 2005 CZE
Senioři jako dobrovolníci - dobrovolníci seniorům Archiv Sborníky kolektiv autorů Klub UNESCO, 2009 CZE
Senioři vítáni - sborník případových studií Archiv Sborníky kolektiv autorů Otevřená společnost, o. p. s., 2008 CZE
Service - Learning: Education Beyond the Classroom Archiv Monografie Enviromental Protection Agency, 2004 ENG
Servisní nestátní neziskové organizace Archiv Sborníky Jan Maule ATTAVENA o.ps., 2005 CZE
Sešity pro sociální politiku: Obce, města, regiony a sociální služby Archiv Monografie kolektiv autorů Socioklub, 1997 CZE
Setkáváíní 2002 Archiv Články Setkávání 2002 Spiralis, o.s., 2002 CZE
Síť mateřských center v České republice Archiv Monografie Neznámý Síť MC v ČR, 2003 CZE
Skupinové hry pro život 1 Archiv Monografie Vopel Portál, s.r.o., 2007 CZE
Skuponové hry pro život 4 Archiv Monografie Vopel Portál, s.r.o., 2009 CZE
Skuponové hry pro životi 2 Archiv Monografie Vopel Portál, s.r.o., 2008 CZE
Slovenský sprievodca rozvojovým dobrovo´lníctvom: tipy a rady pre dobrovoĺníkov jako aj vysielajúce organizácie Archiv Ostatní Platforma mimovládnych rozvojových organizácií, 2012 SK
Slovník sociální práce Archiv Monografie Matoušek Portál, s.r.o., 2003 CZE
Social watch zpráva 2008 Odpověď zní: lidská práva Archiv Monografie kolektiv autorů Ekumenická akademia Praha, 2008 CZE
Social Work in Europe Archiv Sborníky kolektiv autorů Russel House Publishing, 1996 ENG
Sociální deviace, sociologie nemoci a medicíny Archiv Sborníky kolektiv autorů Sociologiceké nakladatelstvá, 1991 CZE
Sociální ekonomika v evropské unii a její aplikace na podmínky ČR Archiv Ostatní neurčen ORFEUS, 2004 CZE
Sociální politika a teorie a mezinárodní zkušenost Archiv Monografie Tomeš SOCIOPRESS, spol. s. r. o., 2001 CZE
Sociální práce v praxi Archiv Monografie kolektiv autorů Portál, s.r.o., 2005 CZE
Sociální služby - srovnání ČR a EU Archiv Sborníky kolektiv autorů Centrum sociálních služeb Praha 2008, 2008 CZE
Sociální služby "moderně" Archiv Ostatní Neznámý Střední zdraovnická škola, 2008 CZE
Sociologie rodiny Archiv Monografie Možný Sociologiceké nakladatelstvá, 1999 CZE
Speciální vzdělávací potřeby žáků a potřeby učitelů Archiv Sborníky kolektiv autorů LUMEN VITALE - Centrum vzdělávání, o. s., 2008 CZE
Společenská Angažovanost Německých Podniků v ČR Archiv Monografie Česká křest'anská akademie, 2005 CZE
Společenská odpovědnost firem Archiv Sborníky Philip Morris Philis Morris, 2003 CZE
Společenská odpovědnost organizací Archiv Monografie kolektiv autorů Národní informační středisko podpory kvality, 2008 CZE
Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru Archiv Monografie kolektiv autorů AGNES, 2008 CZE
Společnost žen a mužů z aspektu gendr Archiv Sborníky Open Society Fund Open Society Fund, 1999 CZE
Společnou cestou Archiv Manuály Mgr.Petra Koběrská Portál , s.r.o, 2004 CZE
Spolupráce komerčních a neziskových organizací při realizaci sociálních projektů Studentské práce Student , 2007
Sprevádzanie chorých a zomierajůcich Archiv Monografie Hatoková Don Bosco, 2009 SK
Srovnávací studie dobrovolnické činnosti ve vybraných nemocnicích v České republice a USA Studentské práce Student , 2002
Stand by me Archiv Monografie Rhodes Harvard University Press, 2002 ENG
Standardy kvality v sociálníchg službách Archiv Sborníky Kateřina Kubalíčíková Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2004 CZE
Standarty kvality sociálních služeb Archiv Manuály Neznámý Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2002 CZE
Standary kvality sociálních služeb Archiv Sborníky Milena Johnová MPSV, 2002 CZE
Starostlivosť o dlhodobo chorých starších l´udí: praktický sprievodca rozličnými formami pomoci Archiv Ostatní kolektiv autorů Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2011 SK
Starting a government volunteer program Archiv Monografie City of Phoenix, 2001 ENG
Still Active: Training couorse for senior volunteers Archiv Ostatní Di Pietro European Commission, 2004 ENG
Stínová zpráva Archiv Sborníky Pavla Boučková Gonder Studies, 2004 CZE
Strategické plánování nezsikových organizací v podmínkách znalostní společnosti Archiv Monografie Jaromír Štůsek AGNES, 2008 CZE
Strategické plánování pro neziskové organizace - Jak rozhodovat o budoucnosti vaší organizace Archiv Monografie Bárta Nadace rozvoje občanské společnosti, 1997 CZE
Strategické plánování: budování udržitelných neziskových organizací Archiv Monografie Töröková The Johns Hopkins University Institut for Policy s, 1997 CZE
Stresová porucha a její léčba: Příručka pro klinickou praxi Archiv Monografie kolektiv autorů není znám, 2004 CZE
Stručný průvodce zákonem o sociálních službách Archiv Ostatní Neznámý Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2006 CZE
Středoškoláci v USA a ve Velké Británii Archiv Monografie neuveden Open Society Fund, 2004 CZE
Supervize - závěrečná práce Studentské práce Student , 2001
Supervize jako příspěvek řízení organizace Studentské práce Student , 1999
Supervize v sociální práci Studentské práce Student , 2008
Svět bez ústavů Archiv Monografie Cháb QUIP-spol. pro změnu, o.s., 2004 CZE
Syndrom Vyhoření Archiv Manuály Hestia Hestia, 1998 CZE
Syndrom vyhoření u sociálních pracovníků Archiv Monografie Maroon Portál, s.r.o., 2012 CZE
Syndrom zavrženého rodiče Archiv Monografie Gardner MPSV, 1996 CZE
Systematická terapie Archiv Monografie Ludewig Institut pro systematickou zkušenost, 1994 CZE
Školení pracovníků a dobrovolníků neziskových org. soc. právní poradenství Archiv Sborníky ČHV Český Helsinský výbor, 2000 CZE
Školní poradenská psychologie pro pedagogy Archiv Monografie Vágnerová KAROLINUM, 2005 CZE
Talenteeinsetzen - Solidarität stiften Archiv Monografie neuveden Lambertus - Verlag, 2009 GER
Ten Years of "Support, Advanced Learning and Training Opportunities" Archiv Ostatní SALTO-YOUTH RESOURCE CENTER, 2010 ENG
Tendence vývoje českého nadačního práva v rámci sjednocené Evropy Archiv Sborníky kolektiv autorů MU - fakulta právnická, 2010 CZE
Teorie a praxe skupinové psychoterapie Archiv Ostatní Yalom Portál , s.r.o, 2007 CZE
Teorie motivace Archiv Monografie Mandsen Academia, 1972 CZE
Terénní krizová práce Archiv Sborníky kolektiv autorů Grada, 2005 CZE
Texty k personálnímu řízení v neziskové organizaci Archiv Monografie kolektiv autorů AGNES, 2008 CZE
Texty k řízení neziskové organizace Archiv Monografie kolektiv autorů AGNES, 2008 CZE
The BBBS School Based Mentoring Programs Archiv Ostatní Neznámý Neznámý, 2004 ENG
The e-Skills Manifesto: A call to Arms Archiv Monografie McCormack Neznámý, 2004 ENG
the EESC a bridge between europe and organised civil society Archiv Monografie kolektiv autorů European Economic and Social committee, 2011 ENG
The European Volunteer Center: Manifest für freiwilligenarbeat in Europa 2003 Archiv Monografie Neznámý c. e. v., 2004 GER
The NGO Handbook Archiv Manuály , 0 ENG
Towards an inclusive information society in Europe Archiv Monografie Models Research, Dublin, 2001 ENG
Transforming children's lives Archiv Monografie Bayley Family Policy Studies Centre, 1999 ENG
Transparency and international standards Archiv Monografie Gupta Consultancy, 2001 ENG
Třetí sektor, druhášance Archiv Sborníky kolektiv autorů NROS, 2004 CZE
Tři tváře komunitního dobrovolnictví Archiv Monografie Frič AGNES, 2012 CZE
Tušení o lidské udši Archiv Monografie Plzák R + H, spol. s. r.o & MOTTO, 2005 CZE
Umělci pro společnost: Příklady kulturních projektů v oblasti sociální inkuze Archiv Monografie kolektiv autorů Česká kancelář programu Culture, 2010 CZE
Umění pomáhat Archiv Monografie Úlehla RENESANCE, 1996 CZE
Unírání a paliativní péče v ČR Archiv Články Kavach Hospicové centrum Cesta domů, 2004 CZE
Úspěch a sebepoznání Archiv Sborníky kolektiv autorů Garda Piblishing, 2008 CZE
Ústav sociální práce Archiv Sborníky kolektiv autorů JČU - zdravotně sociální fakulta, 2010 CZE
Úvahy psychologické-psychiatrické Archiv Monografie Vondráček AVICENUM, 1975 CZE
Úvod do kvalitativního výzkumu Archiv Monografie Hendl KAROLINUM, 1997 CZE
Úvod do sociologie Archiv Monografie Keller SLON, 1997 CZE
Velký anglicko-český slovník I: A.M Archiv Slovníky kolektiv autorů LEDA ACADEMIA, 1997 CZE
Velký anglicko-český slovník II: N-Z Archiv Slovníky kolektiv autorů LEDA ACADEMIA, 1997 CZE
Věštník ministerstva zdravotnictví Archiv Ostatní Neziskovky.cz Ministerstvo zdravotnictví, 2009 CZE
Via Europa: Občanská společnost, sociální hnutí… Archiv Monografie kolektiv autorů Neznámý, 2004 CZE
Vítej! Metodika pro vysílající organizace: Metodika k aktivnímu začleňování dlouhodobě nezaměstnaných osob v hmotné nouzi… Archiv Monografie Samolejová Dobrovolnické centrum, o.s., 2010 CZE
Voluntarily across the Border Archiv Manuály Boček Hestia, 2012 ENG
Voluntary service forms Europe Archiv Monografie anonymous Lambertus-Verlag, 2001 ENG
Voluntary Service forms Europe: Cooperation in theory and Practice Archiv Monografie kolektiv autorů Lambertus - Verlag, 2001 GER
Voluntary social year Archiv Monografie anonymous Federal ministry for family affairs (bmfsfj Berlin, 2000 ENG
Volunteer Tribune. Hestia Volunteer center Prague Archiv Články kolektiv autorů Samovydání, 1999 ENG
Volunteering across Europe Archiv Monografie Sdrižení Rapid SPES, 0 ENG
Volunteering and participation on the Agenda Archiv Ostatní není znám, 2004 ENG
Volunteering and the United Nations Systém Archiv Monografie Neznámý UN Volunteers, 2001 ENG
Volunteering for humanism in the new millennium Archiv Monografie multi authored Internation Association for volunteer effort, 2001 ENG
Volunteering in Germany Archiv Monografie von Rosenbladt Federal ministry for family affairs (bmfsfj Berlin, 2001 ENG
Volunteering in the European Union Archiv Závěrečné zprávy DG EAC, 2010 ENG
Volunteering Infrastructure in the Czech Republic: Situation - Trends - Outlook Archiv Články kolektiv autorů Neznámý, 2004 ENG
Volunteering Infrastructure, in the Czech Republic: Situation - Trends - Outlook Archiv Ostatní kolektiv autorů Neznámý, 2004 CZE
Volunteering Ireland Archiv Monografie anonymous Volunteering Ireland, 2005 ENG
Volunteering Ireland: guide to services 2006 Archiv Monografie Neznámý Volunteering Ireland, 2004 ENG
Volunteering Worldwide Archiv Ostatní Neurčen není znám, 2001 ENG
Volunteering worldwide Archiv Monografie NIZW, 2001 ENG
Volunteerism and Capacity Development Archiv Monografie Neznámý UN Volunteers, 2002 ENG
Volunteers and Their Communities in Development: An Explorary Study of the Role of Volunteerism in Reshaping Communities Archiv Ostatní Johnson Neznámý, 2004 ENG
Vstupní texty k třídenním seminářům programu Archiv Monografie Neznámý Open Society Fund, 2001 CZE
Výběr partnera Archiv Monografie PhDr. Petr Šmolka GrADA PUBLISHING, 2005 CZE
Vycházeky a výlety s dětmi Archiv Ostatní Zapletal Portál , s.r.o, 2003 CZE
Vytváření efektivních týmů Archiv Monografie Adair Management press, 1994 CZE
Využití dobrovolníků v nemocnicích Archiv Manuály Novotný Hestia, 2001 CZE
Využití dobrovolníků v nemocnicích Archiv Manuály MUDr. Ivana Stará Ministerstvo zdravotnictví, 2001 CZE
Využití programu "Pět P" v prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Studentské práce Student , 2000
Vývoj postoje dobrovolníka ke klientovi v projektu LATA Studentské práce Student , 2004
Vývojová psychologie I. Archiv Monografie Vágnerová KAROLINUM, 2008 CZE
Výzkum na dobrovolnících Studentské práce Student , 2004
Výzkumné šetření na téma "Výchova k dobrovolnictví - mentoring" Archiv Studentské práce Student Samovydání, 2008 CZE
Význam výcviku dobrovolníků ve zdravotní sféře Studentské práce Student , 2007
Význam vztahu dobrovolníka a klienta sociálních služeb Archiv Studentské práce Student Samovydání, 2013 CZE
Vzdělávací standarty v sociální práci Archiv Sborníky kolektiv autorů SOCIOPRESS, spol. s. r. o., 1997 CZE
Vzdělávání pro pracovníky sociální práce Archiv Monografie kolektiv autorů Česká asociace pečovatelské služby, 2006 CZE
Vznik organizovaného dobrovolnictví v oblasti péče o staré občany Studentské práce Student , 1999
Vznikající demokratické praxe v ČR Archiv Monografie Cefres Francouský ústav pro výzkum ve společnských vědách, 1999 CZE
Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v české společnosti na začátku 21. století Archiv Monografie Pavol Fič a kol. AGNES, 2010 CZE
Women in volunteering Archiv Monografie SPES, 2004 ENG
Worldwide directory of volunteer centers Archiv Monografie IAVE, 2000 ENG
Young people in the Czech Republic Archiv Monografie anonymous Min. Education, Youth and Sports, 2003 ENG
YOUTH IN ACTION and THE ROMAN COMMUNITY Inclusion of diversity Archiv Monografie kolektiv autorů SALTO-YOUTH Cultural diversity RESOURCE CENTRE, 2004 ENG
Youth Renewing the Fabric of Society: A Call for Voluntary Service in Germany and Europe Archiv Monografie kolektiv autorů A Robert bosch foundation Iniciative, 1998 ENG
Začleňování evaluační metodiky POE do programu Pět P Studentské práce Student , 2000
Zájemci o dobrovolnictví v Hestia - NDC v letech 2001-2004 Studentské práce Student , 2005
Zájmová činnost ve školní družině Archiv Ostatní Holeyšovská Portál , s.r.o, 2009 CZE
Základní výzkumná zpráva ze sociologického výzkumu pro projekt 50+ aktivně (podpora zaměstnanosti a využití volného času seniorů… Archiv Ostatní Respekt institut, o.p.s., 2010 CZE
Základy Fundraising aneb Jak získat peníze na prospěšnou činnost Archiv Monografie Ledvinová icn, 1996 CZE
Základy komunikace s novináři Archiv Ostatní Neznámý Neznámý, 2004 CZE
Základy psychoterapie: směry, metody, výzkum Archiv Monografie Kratochvíl, CSc. Portál, s.r.o., 1997 CZE
Základy sociální práce Archiv Monografie Matoušek Portál, s.r.o., 2001 CZE
Základy speciálního poradenství Archiv Monografie Libor Novosad Portál, s.r.o., 2000 CZE
Základy školení Archiv Manuály kolektiv autorů Národní institut dětí a mládeže MŠMT 2011, 2008 CZE
Základy školení T-KIT Archiv Sborníky kolektiv autorů Česká národní agentura Mládež, 2008 CZE
Zákon o dobrovolnické službě a jeho aplikaci v praxi Studentské práce Student , 2004
Zavádění standardů kvality soc. služeb do praxe Archiv Manuály Milena Johnová MPSV, 2003 CZE
Závěrečná práce na téma: Zamyšlení nad etickým aspektem práce v občanském sdružení Asistence Archiv Manuály Stupková Neznámý, 2007 CZE
Zdroje financování občanských združení Studentské práce Student , 2005
Zdroje mezinárodní finanční pomoci zaměřené na neziskové organizace Archiv Monografie Háblová CENTRUM VIDA - ŽIVOT DĚTÍ A MLÁDEŽE, 2004 CZE
Zhodnocení úspěšnosti programu 5P v Českých Budějovicích Studentské práce Student , 2002
Získávání dobrovolníků pro práci se seniory Studentské práce Student , 2001
Zkušenosti s prací dobrovolníků v hum. Org. Život 90 v rámci komplexu projektů "Domov je doma" Studentské práce Student , 1998
Zlepšování celoživotního vzdělávání pracovníků v sociální péči Archiv Články Neznámý Hestia, 2004 CZE
Zmapování programu Pět P v České republice, implementace metody POE a vyhodnocení výsledků Studentské práce Student , 2000
Změny v postojích vedoucích pracovníků Domovů pro seniory k dobrovolnictví Studentské práce Student , 2006
Zpráva o systemické terapii Archiv Monografie Pecháčková Institut pro systematickou zkušenost, 1993 CZE
Zpráva o účasti České republiky v Programu celoživotního učení 2007 - 2009 Archiv Závěrečné zprávy Dům zahrančních služeb, 2010 CZE
Zvířata v domovech pro seniory Archiv Manuály Hestia Hestia, 1999 CZE