Pojištění dobrovolníků

Zprostředkováváme krátkodobé i dlouhodobé pojištění pro dobrovolníky včetně pojistek odpovídajících zákonu o dobrovolnické službě.

Jednou z našich služeb je zprostředkování pojištění pro dobrovolníky. V různých variantách se jedná o pojištění pro případ úrazu, odpovědnosti za škodu způsobenou dobrovolníkovi a odpovědnost za škodu způsobenou organizaci dobrovolníkem.

Pojištění dobrovolníků nám od roku 1998 zajišťuje Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.

Dokumenty ke stažení: 


DLOUHODOBÉ POJIŠTĚNÍ

1. Pro akreditované programy (doporučujeme pro všechny dlouhodobé dobrovolnické programy bez ohledu na akreditaci). 

 • Pojistka vyhovuje Zákonu č. 198/2002 sb., tj. Zákonu o dobrovolnické službě. 
 • Sjednává pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou dobrovolníkovi nebo způsobenou dobrovolníkem na věci movité či nemovité a za újmu způsobenou dobrovolníkovi nebo dobrovolníkem na životě nebo zdraví včetně nemoci, trvalých následků úrazu, nezbytnou dobu léčení. Tato pojistka kryje dobrovolníka v případě újmy způsobené i utrpěné. 
 • Zároveň sjednává i pojištění úrazu, kdy je pojištěn život nebo zdraví dobrovolníka pro pojistné nebezpečí smrt následkem úrazu, trvalé následky úrazu a doby nezbytného léčení úrazu. Tato pojistka nenahrazuje plnohodnotné úrazové nebo životní pojištění, typově se jedná o „připojištění“. 
 • Pojištění se vztahuje pouze na výkon dobrovolné činnosti. 
 • V průběhu pojistného období je možno provádět změny. Např. první seznam pro rok 2024 zadáte do aplikace během prosince 2023. Pokud zjistíte, že potřebujete seznam upravit – změnit jméno nebo zadat více dobrovolníků, můžete to udělat kdykoli během roku. Změna bude platit od 1. dne následujícího měsíce. 
 • Pojistné je 336 Kč za dobrovolníka a kalendářní rok, tj. 28 Kč za dobrovolníka na měsíc. Za vložení seznamu platíte poplatek 90 Kč + 21% DPH. Za zadání změnového seznamu platíte jen v případě, že se navýší počet dobrovolníků. 
 • Limit pojistného plnění  při pojištění za újmu je 500 000 Kč pro újmu na zdraví nebo životě včetně nemoci, trvalých následků úrazu, nezbytnou dobu léčení a  1 000 000 Kč pro škodu na věci movité i nemovité. Spoluúčast je 1000 Kč.
 • Limit pojistného plnění u úrazové pojistky je pro trvalé následky úrazu  100 000 Kč, při úmrtí následkem úrazu 50 000 Kč a pro dobu nezbytného léčení úrazu 10 000 Kč. 

2. Pro neakreditované programy (minimální pojištění pro dobrovolníka) 

 • Sjednává pojištění za újmu a řídí se DPP občanská odpovědnost pro případ škody na věci movité nebo  nemovité, resp. újmy na životě nebo zdraví včetně nemoci, trvalých následků úrazu, nezbytnou dobu léčení, kterou jednotlivý pojištěný způsob někomu jinému při výkonu své dobrovolnické činnosti. Tato pojistka kryje dobrovolníka jen v případě újmy způsobené. 
 • Pojištění se vztahuje pouze na výkon dobrovolné činnosti. 
 • V průběhu pojistného období je možno provádět změny. Např. první seznam pro rok 2024 zadáte do aplikace během prosince 2023. Pokud zjistíte, že potřebujete seznam upravit – změnit jméno nebo zadat více dobrovolníků, můžete to udělat kdykoli během roku. Změna bude plat od 1. dne následujícího měsíce. 
 • Pojistné činí 90 Kč za dobrovolníka a kalendářní rok, tj. 7,50 Kč za dobrovolníka a měsíc. Za vložení seznamu platíte poplatek 90 Kč + 21% DPH. Za zadání změnového seznamu platíte jen v případě, že se navýší počet dobrovolníků. 
 • Limit pojistného plnění  při pojištění za újmu je 500 000 Kč pro újmu na zdraví nebo životě včetně nemoci, trvalých následků úrazu, nezbytnou dobu léčení a 1 000 000 Kč pro škodu na věci movité i nemovité. Spoluúčast je 1 000 Kč. 

3. Zvířátková pojistka (pro terapeutickou zvěř a její páníčky) 

 • Sjednává pojištění odpovědnosti dobrovolníků vlastnících zvířata využívaná pro zooterapii za odpovědnosti za škodu způsobenou psem nebo jiným zvířetem uvedeným ve smlouvě.
 • Pojištění je možno uzavřít pro dobrovolníka se psem, kočkou, králíkem, morčetem, koněm a poníkem a dalším drobným domácím zvířetem do 8 kg (včetně ptactva). 

Pes 

 • Kategorie A: Pojistné za psa činí 360 Kč za psa a rok. Limit pojistného plnění je v této kategorii 500 000 Kč pro újmu na životě nebo životě včetně nemoci, trvalých následků úrazu, nezbytnou dobu léčení. Pro škodu na věci je to 200 000 Kč a pro finanční škodu je 20 000 Kč. 
 • Kategorie B: Pojistné za psa činí 504 Kč za psa a rok. Limit pojistného plnění je v této kategorii 1 000 000 Kč pro újmu na životě nebo životě včetně nemoci, trvalých následků úrazu, nezbytnou dobu léčení. Pro škodu na věci je to 500 000 a pro finanční škodu je 20 000 Kč. 

Kočka, králík, morče a další drobná domácí zvířata do 8 kg 

 • Kategorie A: Pojistné činí 240 za kočku, králíka a morče a další drobná domácí zvířata do 8 kg (včetně ptactva) a rok.1 pojistné až 3 ks zvířat kočky/králík/morče atd. Limit pojistného plnění je v této kategorii 500 000 Kč pro újmu na životě nebo životě včetně nemoci, trvalých následků úrazu, nezbytnou dobu léčení. Pro škodu na věci je to 200 000 Kč a pro finanční škodu je 20 000 Kč. 
 • Kategorie B: Pojistné činí 366 za kočku, králíka a morče a další drobná domácí zvířata do 8 kg (včetně ptactva) a rok. 1 pojistné až 3 ks zvířat kočky/králík/morče atd. Limit pojistného plnění je v této kategorii 1 000 000 Kč pro újmu na životě nebo životě včetně nemoci, trvalých následků úrazu, nezbytnou dobu léčení. Pro škodu na věci je to 500 000 a pro finanční škodu je 20 000 Kč.  

Kůň, poník 

 • Kategorie A: Pojistné činí 630 Kč za koně či poníka a rok. Limit pojistného plnění je v této kategorii 500 000 Kč pro újmu na životě nebo životě včetně nemoci, trvalých následků úrazu, nezbytnou dobu léčení. Pro škodu na věci je to 200 000 Kč a pro finanční škodu je 20 000 Kč. 
 • Kategorie B: Pojistné činí 900 Kč za koně či poníka a rok. Limit pojistného plnění je v této kategorii 1 000 000 Kč pro újmu na životě nebo životě včetně nemoci, trvalých následků úrazu, nezbytnou dobu léčení. Pro škodu na věci je to 500 000 a pro finanční škodu je 20 000 Kč.

Ve všech kategoriích se pojištění vztahuje pouze na výkon dobrovolné činnosti. 

Seznam pojištěných dobrovolníků a zvířat musí obsahovat jméno a příjmení, rodné číslo vlastníka nebo opatrovatele (případně datum narození), druh zvířete, rasu/barvu, jméno zvířete, č. známky, kategorii pojistné částky a k ní odpovídající pojistné. U koně/poníka se vyplní pohlaví, plemeno, jméno, výžeh a číslo plemenné knihy pojišťovaného zvířete. 

V průběhu pojistného období je možno provádět změny. Např. první seznam pro rok 2024 zadáte do aplikace během prosince 2023. Pokud zjistíte, že potřebujete seznam upravit – změnit jméno nebo zadat více dobrovolníků/zvířat, můžete to udělat kdykoli během roku. Změna bude platit od 1. dne následujícího měsíce. Za vložení seznamu platíte poplatek 90 Kč + 21% DPH. Za zadání změnového seznamu platíte jen v případě, že se navýší počet dobrovolníků. 


KRÁTKODOBÉ POJIŠTĚNÍ

 • Pojistka vyhovuje Zákonu č. 198/2002 sb., tj. Zákonu o dobrovolnické službě. 
 • Sjednává pojištění za újmu pro případ škody na věci movité i nemovité, resp. újmy na životě nebo zdraví, včetně nemoci, trvalých následků úrazu, nezbytnou dobu léčení, která vznikne dobrovolníkovi nebo kterou dobrovolník způsobí někomu jinému. 
 • Zároveň sjednává i pojištění úrazu, kdy je pojištěn život nebo zdraví dobrovolníka pro pojistné nebezpečí smrt následkem úrazu, trvalé následky úrazu a doby nezbytného léčení úrazu. Tato pojistka nenahrazuje plnohodnotné úrazové nebo životní pojištění, typově se jedná o „připojištění“. 

Krátkodobé pojištění lze sjednávat v těchto kategoriích: 

1 den 

 • Kategorie A: Pojištění odpovědnosti za újmu 10 Kč dobrovolník/den, limit pojistného plnění 75 000 Kč. Spoluúčast 1000 Kč. Úrazové pojištění 10 Kč dobrovolník/den, limit povinného plnění pro trvalé následky 60 000 Kč, smrt úrazem 30 000 Kč, doba nezbytného léčení 10 000 Kč. 
 • Kategorie B: Pojištění odpovědnosti za újmu 20 Kč dobrovolník/den, limit pojistného plnění 300 000 Kč. Spoluúčast 1000 Kč. Úrazové pojištění 20 Kč dobrovolník/den, limit povinného plnění pro trvalé následky 150 000 Kč, smrt úrazem 100 000 Kč, doba nezbytného léčení 30 000 Kč. 

2-4 dny 

 • Kategorie A: Pojištění odpovědnosti za újmu 15 Kč dobrovolník/den, limit pojistného plnění 75 000 Kč. Spoluúčast 1000 Kč. Úrazové pojištění 15 Kč dobrovolník/den, limit povinného plnění pro trvalé následky 60 000 Kč, smrt úrazem 30 000 Kč, doba nezbytného léčení 10 000 Kč. 
 • Kategorie B: Pojištění odpovědnosti za újmu 30 Kč dobrovolník/den, limit pojistného plnění 300 000 Kč. Spoluúčast 1000 Kč. Úrazové pojištění 30 Kč dobrovolník/den, limit povinného plnění pro trvalé následky 150 000 Kč, smrt úrazem 100 000 Kč, doba nezbytného léčení 30 000 Kč. 

5-31 den 

 • Kategorie A: Pojištění odpovědnosti za újmu 45 Kč dobrovolník/den, limit pojistného plnění 75 000 Kč. Spoluúčast 1000 Kč. Úrazové pojištění 45 Kč dobrovolník/den, limit povinného plnění pro trvalé následky 60 000 Kč, smrt úrazem 30 000 Kč, doba nezbytného léčení 10 000 Kč. 
 • Kategorie B: Pojištění odpovědnosti za újmu 90Kč dobrovolník/den, limit pojistného plnění 300 000 Kč. Spoluúčast 1000 Kč. Úrazové pojištění 90 Kč dobrovolník/den, limit povinného plnění pro trvalé následky 150 000 Kč, smrt úrazem 100 000 Kč, doba nezbytného léčení 30 000 Kč. 

32-62 dny 

 • Kategorie A: Pojištění odpovědnosti za újmu 80 Kč dobrovolník/den, limit pojistného plnění 75 000 Kč. Spoluúčast 1000 Kč. Úrazové pojištění 70 Kč dobrovolník/den, limit povinného plnění pro trvalé následky 60 000 Kč, smrt úrazem 30 000 Kč, doba nezbytného léčení 10 000 Kč. 
 • Kategorie B: Pojištění odpovědnosti za újmu 160 Kč dobrovolník/den, limit pojistného plnění 300 000 Kč. Spoluúčast 1000 Kč. Úrazové pojištění 140 Kč dobrovolník/den, limit povinného plnění pro trvalé následky 150 000 Kč, smrt úrazem 100 000 Kč, doba nezbytného léčení 30 000 Kč.

Minimální pojištění za 1 akci se stanoví ve výši 100 Kč. Pro účely pojištění se krátkodobou akcí rozumí aktivity organizované pojistníkem v časovém intervalu 1-62 dny. 

Pojištění je možno uzavřít na kteroukoliv výše uvedenou položku či jejich kombinace. Lze si vybrat dražší a levnější variantu a tomu odpovídající limity pojistného plnění. Dražší varianta má i rozšířenou možnost pro územní rozsah krytí škod vzniklých na území Evropské unie.  

Seznam odešlete z webové aplikace nejpozději den předcházející dni zahájení programu. Bude automaticky doručen elektronicky do HVP a zároveň do HESTIA. 

Účinnost pojištění nastává následujícím dnem po doručení seznamu dobrovolníků e-mailem pojišťovně. 

Odeslání seznamu vyjadřujete souhlas, že byl dobrovolník seznámen s obsahem pojištění a jeho krytí a že souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů z důvodů pojištění na dobu nezbytně nutnou.  


Jakékoliv dotazy vztahující se k pojištění Vám rádi zodpovíme na:

E-mail: pojisteni@hest.cz
Telefon: 770 160 527