mock

Co o nás říkají známé a vlivné osobnosti? Jak hledí na činnost HESTIA významní lidé?

HESTIA je zavedenou neziskovou organizací. Přečtěte si, co o ní říkají známé osobnosti i významní představitelé neziskového sektoru. O HESTIA hovoří Jiřina Šiklová, Honza Dolínek, Klára Doležalová či Lenka Černá.

Lenka Klupáková

Maminka obdarovaného dítěte z Dárcovského programu ETELA

"Dovolte mi mnohokrát poděkovat všem v ETELE za práci, kterou pomáháte druhým i za darovanou částku, kterou jste nám přispěli na asistenta pedagoga, pro mou dcerku, jenž jí ulehčuje lépe zvládat školní docházku. Tímto posílám velký dík i všem, kteří s vámi spolupracují a všem dobrým lidem."

Klára Doležalová

Moderátorka a patronka programu Pět P

"Program Pět P, který je součástí HESTIA, jsem si vybrala z velkého množství charitativních projektů, protože je ve svém fungování naprosto unikátní. Spojuje se v něm totiž pomoc dětem, které to skutečně potřebují, které jsou zdravé a přesto ne svou vinou ve velmi těžkých životních situacích s podporou lidí, dobrovolníků, kteří pochopili, že den je mnohem krásnější a smysluplnější, pokud v něm rozesmějeme někoho, komu se právě nedaří. Dobrovolník je pro dítě často vzorem i kamarádem, je to prostě parťák pro všechno. Je skvělé, že děti z Pět P mají možnost prožívat takový vztah, který jim v jejich rodinném prostředí moc chybí. A já jsem ráda, že můžu pomáhat tam, kde je potřeba a na vlastní oči vidět, jak se děti z Pět P díky naší finanční pomoci a podpoře dobrovolníků rozvíjejí."

Jiřina Šiklová

socioložka a publicistka

„Organizaci HESTIA znám jako "osvědčenou" nevládní, neziskovou organizaci, která dělá spoustu perfektních věcí a kam mohu poslat studenty pro informace a vím, že jim vyjdou vstříc. A že se tam taky studenti něco podstatného naučí. Já osobně s HESTIA spolupracuji snad od jejich úplného začátku.“

Lenka Černá

ředitelka Dobrovolnické centrum, o.s. Ústí nad Labem
„HESTIA se po sametové revoluci zařadila mezi významné neziskovky, které se podílely na rozvoji demokratických hodnot opřených o zkušenosti západní Evropy a severní Ameriky. Dodnes si zachovává svou školitelskou a mentoringovou hodnotu, organizuje konference s cílem rozvoje dobrovolnictví a propojuje dobrovolnictví v regionech. Přeji si, aby se HESTIA, Národnímu dobrovolnickému centru podařilo v budoucnu obnovit činnost Koalice dobrovolnických iniciativ ČR a zastupovat dobrovolnictví v mezinárodních projektech a sítích.“

Věra Bechyňová

ředitelka organizace STŘEP - České centrum pro sanaci rodiny

"Již tolik let je práce kolegyň z HESTIA a Programu Pět P samozřejmostí tam, kam naše práce, zaměřující se na kvalitativní změny ve fungování ohroženého dítěte a jeho rodičů nedosáhne. Je to tolik důležitý bezpečný  čas dítěte strávený se starším kamarádem z Programu Pět P, místo, kam dospělí nemají přístup. Pro dítě je dobrovolník ten, komu se může svěřit se svým dětským tajemstvím, které nikomu z nás, dospěláků, neřekne. A také ho s ním rodiče pustí bez starostí, dotazů a připomínek, které ho tolik "štvou" a kvůli kterým jim třeba mockrát neřeklo pravdu... Milé kolegyně a kolegové, děkuji Vám, že jste."

Markéta Ježková

Ředitelka organizace Lata - Programy pro ohroženou mládež

"S HESTIA spolupracujeme ve dvou rovinách. Máme společnou dobrovolnickou činnost, takže se snažíme spolupracovat na rozvoji a podpoře dobrovolnictví. Program Pět P je nám také velice blízký, neboť je postaven na podobné myšlence, jako náš program Ve dvou se to lépe táhne, jen s mladšími klienty. Proto jsme rádi, že se na nás Pět P obrací a my můžeme pokračovat v jejich práci s klientem, který přesáhne danou věkovou hranici pro Pět P. Stejně tak víme, že když nás osloví mladší klient, tak ho můžeme do Pět P poslat a jsme si jisti, že o něj bude dobře postaráno."

Honza Dolínek

koordinátor, manažer neziskových organizací

"HESTIA je bezpochyby jeden ze symbolů novodobé porevoluční historie České republiky. Lidmi znovuobjevené občanské ctnosti, mezi které dobrovolnictví patří, pomohla rozvíjet a zviditelnit např. prostřednictvím portálu Dobrovolnik.cz nebo cenou Křesadlo. Přál bych jí, aby své úspěchy z minulých let v oblasti pomáhajících profesí dokázala rozšířit i dál všude tam, kde se dobrovolníci také objevují."