Co můžeme udělat pro vaši firmu

CO JE FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ?

Firemní dobrovolnictví je výborná příležitost pro smysluplné naplnění společenské odpovědnosti a reálné zapojení zaměstnanců do této firemní strategie. Firma investuje čas svých zaměstnanců a finanční zdroje do fungování dobrovolnického programu a získává motivované zaměstnance, efektivní partnerství s neziskovým sektorem a větší dopad své společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje. 

PROČ SE FIREMNÍMU DOBROVOLNICTVÍ VĚNOVAT?

Společenská odpovědnost je dnes již nedílnou součástí fungování většiny firem. A to i proto, že přibývá zákazníků, kteří si své výrobky a služby vybírají podle toho, jak zodpovědně se firmy při svém podnikání chovají a jak přistupují k závažným celospolečenským tématům.

Když je součástí společenské odpovědnosti i firemní dobrovolnictví, dochází přirozeně k podpoře sounáležitosti zaměstnanců s firmou, k podpoře jejich fyzického a duševního zdraví, osobního růstu, rozvoje, a dokonce i efektivity.

Zapojení do dobrovolnické pomoci v neziskových organizacích často zlepšuje vztah zaměstnance k jeho komunitě, kolegům a zaměstnavateli, dává zaměstnancům možnost odpočinout si od pracovní rutiny, poznat své kolegy z trochu jiné stránky a vyzkoušet si své dovednosti a odborné znalosti ve velmi odlišném prostředí
Neziskové organizace díky firemním dobrovolníkům zlepšují své služby a fungování a dostává se jim manuálního pomoci i odborného poradenství, ke kterému by jinak neměly přístup.   

JAK TO DĚLÁME MY

Při tvorbě dobrovolnických programů a výběru dobrovolnických aktivit klademe důraz na individuální přístup, kvalitní přípravu a organizaci a smysluplnost pro všechny zúčastněné strany. Důležitá je pro nás také pravidelná zpětná vazba ze strany zaměstnanců i neziskových organizací a vyhodnocování a rozvoj programů.

Našim firemním klientům pomáháme při tvorbě programů a hledání partnerů z neziskového sektoru, organizujeme jednorázové aktivity i smysluplné teambuildingové akce a zajišťujeme dlouhodobé dobrovolnické programy.  Dobrovolníky v programech také pojišťujeme.

Do naší práce promítáme dlouhodobé zkušenosti s dobrovolnictvím ve všech jeho podobách a znalost neziskových organizací po celé České republice i na Slovensku.

CO MŮŽEME UDĚLAT PRO VAŠI FIRMU

Pro firemní koordinátory nabízíme individuální nebo skupinové workshopy s různými tématy managementu firemního dobrovolnického programu. Pomáháme nastavit dobrovolnický program, případně se vypořádat s nejčastějšími výzvami jako je motivace zaměstnanců, interní komunikace nebo měření dopadu. Nabízíme také workshopy pro zaměstnance na téma dobrovolnictví s představením široké palety možností a podchycením motivací zaměstnanců.

Jednorázové dobrovolnické aktivity jsou vhodné pro firmy, které chtějí firemní dobrovolnictví vyzkoušet nebo jej představit svým zaměstnancům. Máme zkušenosti s organizací menších aktivit pro jednotlivé týmy i s celofiremními teambuildingy.

Dlouhodobá spolupráce může mít několik podob. Jednou z možností je pravidelné zasílání nabídky dobrovolnických aktivit, na které se poté zaměstnanci přihlašují. Druhou možností je využití aplikace, ve které si zaměstnanci mohou sami vybrat z nabídky dobrovolnických aktivit a přihlásit se na ně. Aplikace dává prostor i iniciativě ze strany zaměstnanců – v případě, že mají svou oblíbenou neziskovou organizaci, které chtějí pomoci. Do aplikace je zaintegrována i evaluace a reporting s online přístupem pro koordinátory.

Ať už se jedná o pilotní aktivitu nebo dlouhodobou spolupráci, v programu mohou být aktivity manuálního nebo expertního charakteru.  

V rámci manuálního dobrovolnictví zaměstnanci pomáhají například na zahradě nebo loukách a lesích, s údržbou a péčí o prostory a venkovní plochy neziskových organizací, věnují se výrobě různých předmětů nebo dělají společné aktivity s klienty.

Při expertním dobrovolnictví zaměstnanci využijí své odborné dovednosti a znalosti, samotná dobrovolnická aktivita může mít například formu konzultace nebo workshopu. Dobrovolník může nabídnout dovednosti spojené se svojí aktuální profesí nebo i jiné schopnosti, které aktuálně na své firemní pozici nevyužívá, ale rád by je rozvíjel. Projekty mohou mít i širší zadání, kdy dobrovolníci poskytují zejména pohled zvenčí a zpětnou vazbu z pozice potenciální cílové skupiny nebo dárce.

Máte zájem o spolupráci s námi na programu firemního dobrovolnictví? Chcete se dozvědět více o našich službách a cenách? Kontaktujte nás!