PROČ PŘIJÍMAT FIREMNÍ DOBROVOLNÍKY?

Uvědomujeme si, že firemní dobrovolnictví má řadu specifik a že nemusí vždy vyhovovat dlouhodobým dobrovolnickým programům neziskových organizací. Firemní dobrovolníci často pomáhají s celým svým týmem a mohou přijít pouze jednorázově. Věříme ale, že se vždy dá najít cesta, jak nastavit spolupráci tak, aby byla pro obě strany přínosná.

My v HESTIA se snažíme neziskovým organizacím pomáhat s tím, aby mohly firemní dobrovolníky efektivně využít, a to ať už na jednorázové manuální činnosti nebo na expertní pomoc. Máme široký záběr spolupracujících partnerů na obou stranách, takže můžeme pomoc efektivně směřovat tam, kde je právě potřeba a větší týmy případně i rozdělovat mezi více neziskovek. Pomáháme definovat dobrovolnické projekty, do kterých by se mohli firemní dobrovolníci zapojit.

Chtěli byste se zapojit? Ozvěte se nám ještě dnes ZDE.

U expertních projektů mohou neziskové organizace využít bezplatnou platformu Dobromani.cz

 

CO MŮŽETE OČEKÁVAT OD SPOLUPRÁCE S NÁMI?

Na začátku spolupráce si s neziskovou organizací rámcově domlouváme typy činností, na které by se dali využít firemní dobrovolníci. Tyto činnosti potom párujeme do jednotlivých firemních programů podle jejich zaměření. Když se dobrovolníci přihlásí na danou aktivity, začínáme řešit možné termíny a celý harmonogram dobrovolnického dne.

V rámci expertních projektů pomáháme organizacím určit si oblast, ve které chtějí pomoci, a také přesně zadat dobrovolnický projekt, aby se ho mohli firemní dobrovolníci ujmout. Takové projekty mohou fungovat i online bez ohledu na vzdálenost nebo jiná omezení.

Stále ještě váháte zda do toho jít? Registrujte se na Dobromani.cz a podívejte se, jak to funguje.