mock

Firemní dobrovolnictví

Společenská odpovědnost a udržitelné podnikání se dnes již i u nás stávají důležitým aspektem fungování mnoha firem. Firemní dobrovolnictví navíc umožňuje do těchto aktivit zapojit zaměstnance a přirozeně tak podporovat nejen jejich sounáležitost s firmou, ale také jejich osobní růst a rozvoj.

Co to je firemní dobrovolnictví?

Firemní dobrovolnictví je cenný dar ze strany zaměstnavatele a výborná příležitost pro smysluplné naplnění společenské odpovědnosti. Firma investuje čas svých zaměstnanců a finanční zdroje do fungování dobrovolnického programu a získává motivované zaměstnance, efektivní partnerství s neziskovým sektorem a nová řešení v oblasti udržitelného podnikání. 

Česká republika a firemní dobrovolnictví

V České republice se CSR neboli společenská odpovědnost firem stává velmi skloňovaným tématem. Firemní dobrovolnictví je jeden z nejlepších způsobů, jak se stát společensky odpovědnou firmou a poskytnout svým zaměstnancům ojedinělou možnost osobního a profesního rozvoje. Bude také přibývat zákazníků a klientů, kteří si své výrobky a služby budou vybírat podle toho, jak zodpovědně se firmy při svém podnikání chovají a jak přistupují k závažným celospolečenským tématům. V roce 2014 jsme provedli výzkum o roli firemního dobrovolnictví v rámci CSR aktivit, na jeho výsledky se můžete podívat zde: Průzkum o roli firemního dobrovolnictví, 2014.

Proč se firemnímu dobrovolnictví věnovat?

Spolupráce s neziskovými organizacemi dokáže často kultivovat velmi konkurenční prostředí korporací, zlepšuje vztah zaměstnance k jeho komunitě, kolegům a zaměstnavateli, dává zaměstnancům možnost odpočinout si od pracovní rutiny, poznat své kolegy z trochu jiné stránky a vyzkoušet si své dovednosti a odborné znalosti ve velmi odlišném prostředí
Neziskové organizace díky firemním dobrovolníkům zlepšují své služby a chod organizace a dostává se jim odborného poradenství, ke kterému by jinak neměly přístup.   

HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví je členem Asociace společenské odpovědnosti, členem European Volunteer Centre a členem organizace CSR360 Global Partner Network.

                         

 

S Vašimi dotazy vztahujícími se k firemnímu dobrovolnictví se neváhejte obrátit na Moniku Kissovou.

E-mail: monika.kissova@hest.cz 
Telefon: 224 872 075
Mobilní telefon: 778 535 756

Pro fotky z jednotlivých akcí firemního dobrovolnictví se podívejte na náš profil na Flickru.

Dobrovolníci vyslaní v rámci programu Firemního dobrovolnictví HESTIA již pomohli v těchto neziskových organizacích:

To vše je HESTIA
Program Pět P ​    ​

Program Pět P ​ ​

Na základě mnohaletých zkušeností s prací s dětmi se snažíme prosadit myšlenku, že děti nepotřebují tolik hmotné statky jako dlouhodobou podporu, cit a zájem stabilní osoby. O jakkoli ohrožených dětech to platí dvojnásob.

Pověřen k sociálně právní ochraně dětí je program Pět P preventivním programem pro děti ve věku 6 - 15 let založeném na kamarádském vztahu dítěte s dospělým dobrovolníkem. Je určen dětem, jejichž zdravý vývoj je ohrožen nepříznivými vlivy a kterým by jakkoliv mohl prospět hodnotný vztah s dobrovolníkem - kamarádem. Nabízí pomoc dětem, které si obtížně hledají kamarády právě díky svým zdravotním, rodinným, výchovným, sociálním či jiným znevýhodněním.

...zobrazit více

Program 3G-tři generace

Program 3G-tři generace

logo 3GProgram 3G-tři generace propojuje dobrovolníky ve věku 50+ s rodinami s dítětem či dětmi, kterým schází kontakt s třetí generací. Hlavní náplní programu je užít si společně strávené chvíle tím, co Vás baví a naplňuje.

HESTIA vede středisko v Praze a zároveň koordinuje další střediska v České republice (Jičín, Kroměříž, Opava, Ústí nad Labem, Kadaň, Karlovy Vary).

...zobrazit více

Program KOMPAS

Program KOMPAS

logo KOMPASSociálně preventivní dobrovolnický program KOMPAS pro je určen děti v Praze. Název programu KOMPAS vznikl z klíčových slov: KOMunikace, PArtnerství, Spolupráce. Základní myšlenkou programu KOMPAS je poskytnout širší skupině znevýhodněných dětí a mladým lidem hodnotné trávení volného času, zábavu a přátelství ve skupině, dobrovolníkům pak možnost vedení skupiny, získání kvalitní praxe nejen pro další studium,  poznání sebe sama.

...zobrazit více

Cena Křesadlo

Cena Křesadlo

Důmyslná kombinace několika prvků, které dokáží zázrak – vznikne oheň. Křesadlo jako ocenění práce a odhodlání našich dobrovolníků, je symbolem vzniku něčeho krásného. Spojení ochoty pomáhat, převzetí zodpovědnosti za druhé, péče a lásky, ale často také odvahy vzepřít se jednoduchým řešením a snad i nechápavým reakcím druhých. 

...zobrazit více