mock

Firemní dobrovolnictví

CSR neboli společenská odpovědnost firem už u nás začíná být známým pojmem. Umožněte svým zaměstnancům stát se přínosem i v neziskových organizacích.

Co to je firemní dobrovolnictví?

Firemní dobrovolnictví je cenný dar ze strany zaměstnavatele a výborná příležitost pro smysluplné propojení neziskového a komerčního sektoru, které stojí na efektivním partnerství mezi firmou a neziskovou organizací. 

Česká republika a firemní dobrovolnictví

V České republice se CSR neboli společenská odpovědnost firem stává velmi skloňovaným tématem. Firemní dobrovolnictví je jeden z nejlepších způsobů, jak se stát společensky odpovědnou firmou a poskytnout svým zaměstnancům ojedinělou možnost osobního a profesního rozvoje. V roce 2014 jsme provedli výzkum o roli firemního dobrovolnictví v rámci CSR aktivit, na jeho výsledky se můžete podívat zde: Průzkum o roli firemního dobrovolnictví, 2014.

Proč se firemnímu dobrovolnictví věnovat?

Spolupráce s neziskovými organizacemi dokáže často kultivovat velmi konkurenční prostředí korporací, zlepšuje vztah zaměstnance k jeho komunitě, kolegům a zaměstnavateli, dává zaměstnancům možnost odpočinout si od pracovní rutiny, poznat své kolegy z trochu jiné stránky a vyzkoušet si své dovednosti a odborné znalosti ve velmi odlišném prostředí
Neziskové organizace díky firemním dobrovolníkům zlepšují své služby a chod organizace a dostává se jim odborného poradenství, ke kterému by jinak neměly přístup.   

HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví je členem Asociace společenské odpovědnosti, členem European Volunteer Centre a členem organizace CSR360 Global Partner Network.

                         

 

S Vašimi dotazy vztahujícími se k firemnímu dobrovolnictví se neváhejte obrátit na Moniku Kissovou.

E-mail: monika.kissova@hest.cz 
Telefon: 224 872 075
Mobilní telefon: 778 535 756

Pro fotky z jednotlivých akcí firemního dobrovolnictví se podívejte na náš profil na Flickru.

Dobrovolníci vyslaní v rámci programu Firemního dobrovolnictví HESTIA již pomohli v těchto neziskových organizacích:

To vše je HESTIA
Program Pět P ​    ​

Program Pět P ​ ​

Na základě mnohaletých zkušeností s prací s dětmi se snažíme prosadit myšlenku, že děti nepotřebují tolik hmotné statky jako dlouhodobou podporu, cit a zájem stabilní osoby. O jakkoli ohrožených dětech to platí dvojnásob.

Pověřen k sociálně právní ochraně dětí je program Pět P preventivním programem pro děti ve věku 6 - 15 let založeném na kamarádském vztahu dítěte s dospělým dobrovolníkem. Je určen dětem, jejichž zdravý vývoj je ohrožen nepříznivými vlivy a kterým by jakkoliv mohl prospět hodnotný vztah s dobrovolníkem - kamarádem. Nabízí pomoc dětem, které si obtížně hledají kamarády právě díky svým zdravotním, rodinným, výchovným, sociálním či jiným znevýhodněním.

...zobrazit více

Program 3G-tři generace

Program 3G-tři generace

logo 3GProgram 3G-tři generace propojuje dobrovolníky ve věku 50+ s rodinami s dítětem či dětmi, kterým schází kontakt s třetí generací. Hlavní náplní programu je užít si společně strávené chvíle tím, co Vás baví a naplňuje.

HESTIA vede středisko v Praze a zároveň koordinuje další střediska v České republice (Jičín, Kroměříž, Opava, Ústí nad Labem, Františkov nad Ploučnicí, Kadaň, Karlovy Vary).

...zobrazit více

Program KOMPAS

Program KOMPAS

logo KOMPASSociálně preventivní dobrovolnický program KOMPAS pro je určen děti v Praze. Název programu KOMPAS vznikl z klíčových slov: KOMunikace, PArtnerství, Spolupráce. Základní myšlenkou programu KOMPAS je poskytnout širší skupině znevýhodněných dětí a mladým lidem hodnotné trávení volného času, zábavu a přátelství ve skupině, dobrovolníkům pak možnost vedení skupiny, získání kvalitní praxe nejen pro další studium,  poznání sebe sama.

...zobrazit více

Ty a já

Ty a já

Dobrovolnický program Ty a já vychází z principu mentoringového vztahu (stejně jako programy BBBS - Pět P) a je speciálně zaměřen na děti v náhradní rodinné péči. Dítěti přináší aktivní možnost trávení volného času, pozitivní vztahovou zkušenost a možnost zažít  si bezpečně proces navazování, rozvoje a ukončování vztahů. Pro náhradní rodiče je vítaným odlehčením. V případě, kdy jsou děti v pěstounské péči u prarodičů se ukazuje jako velmi prospěšné, když dítě tráví čas s dospělým dobrovolníkem, který vyplňuje dítěti generační propast, která mezi dítětem a prarodičem je.

...zobrazit více

Cena Křesadlo

Cena Křesadlo

Důmyslná kombinace několika prvků, které dokáží zázrak – vznikne oheň. Křesadlo jako ocenění práce a odhodlání našich dobrovolníků, je symbolem vzniku něčeho krásného. Spojení ochoty pomáhat, převzetí zodpovědnosti za druhé, péče a lásky, ale často také odvahy vzepřít se jednoduchým řešením a snad i nechápavým reakcím druhých. 

...zobrazit více