Naše mezinárodní kontakty

Dlouhodobě se věnujeme spolupráci se zahraničními partnery. Nabízíme jim bohaté zkušenosti z oblasti dobrovolnictví, které jsme získali během více než 20 let své existence.

V roce 2017 se naši kolegové zúčastnili několika mezinárodních akcí na různá témata:

Konference CEV o dobrovolnictví - 4.-6.10.2017, Vídeň

23. 5.  jsme přivítali v naší kanceláři milou návštěvu zástupců DC z Norska. Při dvouhodinovém rozhovoru jsem se navzájem informovali o tom, jak funguje dobrovolnictví v obou zemích, jak je organizováno, financováno a statisticky sledováno.

10.-11.května 2017 proběhl v Evropském centru pro mentoring založený na důkazech v holandském Leeuwardenu kurz americké výzkumnice prof.Jean Rhodes na téma evaluace a monitoring mentoringových programů. 

V dubnu se naše kolegyně zúčastnila konference CEV o strategiích pro rozvoj dobrovolnictví konané v Londýně.


REALIZOVANÉ MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

V minulých letech jsme byli zapojeni do těchto projektů:

  • 2014-2015: Společně s vybranými neziskovými organizacemi z Polska, Slovenska a Maďarska, které se věnují dobrovolnictví, byla i HESTIA součástí mezinárodního projektu "To encourage volunteering among V4 countries" Cílem projektu bylo podpořit dobrovolnictví mezi zeměmi Visegrádské skupiny. Výstupem tohoto projektu je podrobná online publikace, která shrunuje všechny dosažené výsledky. Bližší informace k celému projektu můžete nalézt na webových stránkách maďarského partnera NYICITA. Projekt byl podpořen Visegrádským fondem.
  • 2013-2015: Společně se zástupci mentoringových programů z Německa (Gemeinsam leben und lernen in Europa e. V.), Velké Británie (CSV, dnes Volunteering Matters), Litvy (Paramos vaikams centras) a Slovenska (Rada Mládeže Prešovského Kraja) byla HESTIA zapojena do mezinárodního projektu partnerství "VoluMe" (VOLUntary MEntors) v rámci programu Grundtvig. Hlavní výstup projektu představuje Metodika dobrovolnických mentoringových projektů s bohatou sbírkou příkladů dobré praxe z evropských zemí. Více informací je dostupných na webu projektu.
  • 2013-2014: V těchto letech proběhl mezinárodní projekt z výzvy OPLZZ Tematické sítě pod názvem “Dobrovolnictví a veřejná služba v obci – jak na to?“, realizovaný s Národní sítí zdravých měst, jehož výstupem je publikace “Metodika dobrovolnictví v obci – jak na to?“. Tento projekt završil a propojil naši činnost původně zaměřenou na jednotlivé obory a resorty tím, že jeho cílem bylo a nadále je dobrovolnictví jako nástroj rozvoje komunit, tedy spolupráce občanů, veřejné správy i všech typů neziskových i komerčních organizací.
  • 2012-2013: V roce 2012 jsme volně navázali na Grundtvig projekt “Nové horizonty pro aktivní seniory“ projektem s názvem s názvem “Nové horizonty starého přátelství“. Tentokrát se naším partnerem stala slovenská organizace C.A.R.D.O. z Bratislavy. Projekt umožnil seniorům v obou zemích uvědomit si svůj potenciál a využít nabyté celoživotní zkušenosti a praxi v odlišném sociálním a kulturním prostředí.
  • 2012: Ve druhé polovině roku jsme vstoupili jako hlavní partner z ČR do Grundtvig projektu s názvem “REFERENCE – Valuing and using skills development through volunteering as a pathway into employment“, který realizovala Asociace Pět P v ČR, o. s. v partnerství s dobrovolnickými organizacemi z Německa, Slovinska, Rumunska, Velké Británie, Slovenska a Malty.
  • 2011: Evropský rok dobrovolnictví! V tomto roce jsme realizovali projekt podpořený z EU pod názvem „Dobrovolnictví pro všechny“,  jehož výstupem byla, kromě 11 regionálních projektů komunitního dobrovolnictví, čtyřech dokumentů o dobrovolnictví, také další kniha P Friče a M. Vávry „Tři tváře komunitního dobrovolnictví“.
  • 2010-2012: V první polovině roku 2012 jsme se podíleli na Grundtvig projektu “Volunteers to learn“, jehož hlavním cílem bylo najít zajímavé příklady dobré praxe v oblasti rozvoje kompetencí a zvyšování kvalifikace dobrovolníků. Kromě nás se do projektu zapojily partnerské organizace z Německa, Rumunska, Itálie a Velké Británie.
  • 2010-2012: V těchto letech jsme realizovali projekt Grundtvig s názvem “Nové horizonty pro aktivní seniory“. Šlo o společnou aktivitu HESTIA, o. s. a německé organizace Gemeinsam leben und lernen in Europa z Pasova. Projekt se snažil poukázat na důležitost seniorů pro společnost a pomoci překonat stereotypy o seniorech jako „znevýhodněných“.
  • 2010: V roce 2010 jsme se zapojili do projektu NROS “Cesta ke spolupráci – Rozvoj česko-norského partnerství“, jehož součástí bylo osobní setkání s norskými partnery v dubnu v Oslu a v květnu v Praze.