Křesadlo 2022, Praha

Formulář vyplňte do 21. 2. 2023. 

Nominujte svého dobrovolníka!  

Jak ho vybrat? Měl by to být někdo, kdo je pro vás zásadní, důležitý, nepostradatelný. Viděno vaší optikou, v kontextu vaší organizace. Žádná oblast činnosti není méně zajímavá a žádný dopad není příliš malý. Vyprávějte nám příběh o vaší společné práci a naději. Využijte příležitost o ní povědět ostatním. 

Pokud si nebudete vědět rady, kontaktujte Míšu Jandovou na emailu michaela.jandova@hest.cz nebo telefonním čísle 605 543 014. 

Často kladené otázky.


 
 
 
 
 
 

Jaký je to podle vás člověk? Jaký s ním máte vztah? Co vás na něm zaujalo a považujete to důležité? Co je důležité pro ni/něj? Co ji/ho motivuje? Jakou roli v jejím/jeho životě hraje dobrovolnictví? Přidejte jakýkoli kontext, který je podle vás relevantní. 

 
 

Co u vás v organizaci dělá? Jak moc je pro vás důležitá/důležitý? Jaké by to bylo, kdybyste ji/ho neměli? Jak dlouho s ní/s ním spolupracujete? 

 
 

Ideálně připojte nějaký příběh nebo popis konkrétní situace, která to bude ilustrovat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odesláním formuláře souhlasíte s tím, že uvedené údaje bude organizace HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví, z.ú. uchovávat za účelem zpracování nominace na Cenu KŘESADLO. Organizace bude tato data uchovávat po dobu 5 let, pokud tuto dobu dalším souhlasem neprodloužíte či svůj souhlas neodvoláte u manažerky Ceny na emailu michaela.jandova@hest.cz nebo info@hest.cz.
S vašimi údaji budeme zacházet zodpovědně a nebudou předány třetí straně bez vašeho souhlasu. Osobní údaje HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví, z.ú. zpracovává dle platných zákonů a dle Zásad ochrany osobních údajů