mock

Supervize koordinátorů dobrovolníků 2017/2018

Nabízíme vám pravidelná setkání nad nejrůznějšími tématy práce s dobrovolníky určená koordinátorům dobrovolníků.

logo-HESTIA-nove.png

Smyslem supervize pro koordinátory dobrovolníků je umožnit navzájem se setkávat a předávat
si zkušenosti z práce s dobrovolníky, ujasnit si svoji roli koordinátora dobrovolníků, její místo v
rámci organizace a zabývat se aktuálními tématy, potížemi a problémy, které se při práci s
dobrovolníky, klienty nebo kolegy mohou objevit.

Otevíráme nový běh supervize pro koordinátory dobrovolníků v délce jednoho roku
od září 2017 do června 2018, a to vždy v pátek v těchto termínech:
22. září, 20. října, 24. listopadu, 15. prosince 2017, 26. ledna, 23. února, 30. března, 27. dubna, 25. května a 22. června 2017.

Supervize probíhají vždy od 10:00 do 13:30 hod. v Praze 1, palác YMCA, Na Poříčí 12.
Cena jednoho supervizního cyklu je 5.300 Kč (včetně DPH).
V případě vašeho zájmu pošlete prosím pozvánku a motivační dotazník na
adresu: klara.jezkova@hest.cz. Těšíme se na vás!