mock

Program Pět P ​ ​

Na základě mnohaletých zkušeností s prací s dětmi se snažíme prosadit myšlenku, že děti nepotřebují tolik hmotné statky jako dlouhodobou podporu, cit a zájem stabilní osoby. O jakkoli ohrožených dětech to platí dvojnásob.

Pověřen k sociálně právní ochraně dětí je program Pět P preventivním programem pro děti ve věku 6 - 15 let založeném na kamarádském vztahu dítěte s dospělým dobrovolníkem. Je určen dětem, jejichž zdravý vývoj je ohrožen nepříznivými vlivy a kterým by jakkoliv mohl prospět hodnotný vztah s dobrovolníkem - kamarádem. Nabízí pomoc dětem, které si obtížně hledají kamarády právě díky svým zdravotním, rodinným, výchovným, sociálním či jiným znevýhodněním.

Program Pět P ​    ​

O programu  

Pět P (Pomoc, Přátelství, Podpora, Péče a Prevence) je dobrovolnický program určený dětem a mládeži ve věku 6-15 let, které to mají jakýmkoli způsobem v životě složitější, než jejich vrstevníci. 
 
Program umožní dítěti celoročně se každý týden vídat se svým vlastním dobrovolníkem - kamarádem, který je mu oporou a podporou v těžké situaci, je odlehčením a možností něco příjemného zažít a zasmát se, vyslechne, poradí, pomůže, případně vyhledá pomoc. Kroužky dítě po čase přestanou bavit, když zjistí, že nemá na to být úspěšný. S dobrovolníkem dítě zjistí, že si může aktivitu užít, i když zrovna není mistrem světa a může si ozkoušet v průběhu roku různé aktivity a hlavně se je naučí samostatně vyhledávat (zejména takové, jaké si může finančně dovolit), radovat se z toho, co může a nesmutnit z toho všeho okolo, co nemůže, když k němu osud nebyl zrovna vstřícný nebo spravedlivý....
 
Dlouhodobý vztah dítěte s dobrovolníkem vytváří prostor pro růst sociálních dovedností, posiluje sebevědomí dítěte a rozšiřuje jeho motivaci k navazování přirozených vrstevnických vztahů. 
 
Dítě má tak nového "člověka pro sebe", který na něj má čas, má se komu svěřit, s kým si hrát, rozvíjet své dovednosti nebo získat nové. Díky tomu může postupně nabývat zdravé sebejistoty a osvojovat si prosociální vzorce chování i prožívání. Dobrovolník je zde v roli průvodce, ne vůdce.
 
Program Pět P Praha má pověření Magistrátu hl. m. Prahy k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.
 
Program Pět P Praha je akreditovaný u Ministerstva vnitra ČR podle zákona o dobrovolnické službě.

Jak se zapojit jako dobrovolník

Zapoj se do programu Pět P a staň se velkým kamarádem jednoho menšího kamaráda.

 

Co je potřeba? 

Věk nad 18 let a mít čas 2-3 hodiny týdně na schůzku s dítětem a k tomu jedenkrát měsíčně na skupinovou supervizi. Během roku pořádáme 4-5 vstupních sebezkušenostních výcviků. Seznámíte se na nich s typologií klientů programu, vyzkoušíte si, jak zvládat krizové situace, získáte detailní informace o tom, co vás v Pět P může potkat. Účast na výcviku vás nezavazuje k účasti v programu.
 
Program Pět P se uskutečňuje na území hlavního města Prahy.
 

Uvažujete o tom, že se stanete dobrovolníkem?

 
Zde je několik důvodů pro:
 
  • S mladším kamarádem zažijete vztah, který Vás oba obohatí.
  • Na vaši novou roli vás dobře připraví víkendový sebezkušenostní výcvik.
  • Po celou dobu vás odborně povedou koordinátoři.
  • Nové inspirace a podporu získáte na pravidelných skupinových supervizích.
  • Jedno odpoledne v týdnu můžete aktivně odpočívat a možná i překonávat vlastní hranice.
  • Dítěti budete parťákem, nikoli vševědoucí autoritou :)
  • Budete mít dobrý pocit z toho, že děláte něco pro druhé!
 
Máte-li zájem o další informace či jste již rozhodnutí se zapojit, vyplňte prosím dotazník dobrovolníka.
 

Dobrovolníci Pět P

Naši dobrovolníci odvádějí v rámci programu Pět P nedocenitelnou práci, někteří z nich proto byli ocenění prestižní cenou Křesadlo, cenou pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci:

   Za rok 2006 Zuzana Němečková      Za rok 2007 Kateřina Kociánová

   Za rok 2008 Dana Boráňová             Za rok 2009 Ivo Dostál

   Za rok 2011 Kateřina Červená          Za rok 2014 Lenka Smejkalová

   Za rok 2018 Iveta Tomečková


 

Příběhy dětí z Pět P

Než děti přijdou do programu Pět P,  jsou často z různých důvodů terčem posměchu či nenávisti okolí. Nemají kamarády, nemají  podporu, nemají zájmy, nemají dostatek zdravého sebevědomí, zkrátka nemají to vůbec jednoduché... 

Dospělý Kamarád dobrovolník pomáhá jejich trauma zmírnit, přijímá dítě takové, jaké je, stává se jeho neformálním vzorem a často taky jeho prvním úspěchem v mezilidských vztazích. Prvním úspěchem, který ovšem dokáže dítě  nastartovat "správným" směrem.

(jména byla z důvodu ochrany osobních údajů změněna)

 

Petr (11) žil s mámou, která je mentálně postižená a starší šestnáctiletou sestrou neustále po azylových domech. Nejstarší sourozenec je v ústavu pro mentálně postižené. O chod domácnosti se víceméně stará sestra, máma není příliš schopná tuto péči zabezpečit. Otec je ve výkonu trestu pro neplacení výživného. Konečně se jim podařilo dostat sociální byt, ovšem bez jakéhokoli vybavení. Péťa je velmi samostatný šikovný kluk. Nikdy neměl možnost zúčastnit se tábora, kroužků a dalších zájmových činností, které nejsou zadarmo. Děti se mu posmívají kvůli jeho mámě, ale taky kvůli tátovi, protože je v kriminále a taky proto, že neměli kde bydlet a ještě navíc kvůli tomu, že šišlá... 
 
Dobrovolnice Šárka je už víc než rok jeho "vrbou", člověkem, kterému se lze se vším svěřit, který podpoří a povzbudí v časech dobrých i zlých. Šárka se s Péťou nepřestala vídat a nepřestala mu být oporou ani v době,  kdy se Péťa dostal do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a alespoň jedno odpoledne každý týden mu pomáhá přijít na jiné myšlenky.
 
 
Maruška (15) je "zakřiknutá" mladá slečna. Byla po narození dána do kojeneckého ústavu, po několika letech byla svěřena do péče babičce. Její rodiče o ní od malička nejevili zájem, v jejich historii se objevuje trestná činnost i drogy. Babička je však vážně nemocná, v současné době téměř upoutaná na lůžko, veškeré záležitosti vyřizuje lehce mentálně postižený dědeček. Rodina je velmi sociálně slabá, nezřídka se stává, že děda prohrabuje popelnice. Na tábor Marušce přispívá MČ, na kroužky však rodina peníze nemá. Maruška nosí staré prádlo, které je cítit a které je jí již malé. Z důvodu nemoci nohou potřebuje speciální boty, které stojí nemalé peníze. Na Vánoce si přála boby, které ale nedostala. Nemá žádné sportovní a jiné vybavení. Je ve věku (15), kdy jí zajímají ozdoby, korálky a náramky či šminky, ale nikdo jí je nepořídí. Miluje koně, ale to je sakra drahá záležitost! Jen pevné rodinné pouto a vztah je to, co jí pomáhá spokojeně žít. Spokojeně, dokud nepřijde do styku s dětmi, které se jí smějou...
 
Maruška je v Pět P už od svých šesti let. Nyní má třetí rok už svoji třetí dobrovolnici. S těmi předchozími se ale čas od času také vídá, chodí je navštěvovat a pomáhá jim s jejich vlastními malými ratolestmi, a tím se učí něco, co sama neměla možnost dostat. S Lenkou se občas věnuje ručním pracem, jindy chodí na výlety a hlavně si hodně povídají. O čem? O všem a v současné době i o důležitých holčičích věcech, prvních láskách a všem, co k tomu patří, o výběru školy, o práci, o smyslu a hodnotě peněz, zkrátka o životě!
 
 
Pavel (12) žije s mámou, která se pohybuje na vozíku. Má několik sourozenců a žijí ve velmi malém bytě, kde se ale dokáží vejít i s papoušky a máminým asistenčním psem, kterého všichni milují. Pavlík je odmalička hyperaktivní, nevydrží postát na jednom místě, soustředit se na činnost, ani si neumí pohrát s dětmi na hřišti. Do spolužáků neustále strká, bere jim věci, křičí v hodinách, přichází a odchází, jak se mu zlíbí…zkrátka děti ho ke společným hrám nevyhledávají, ba naopak! A taky učitelé s ním těžko vycházejí (a on s nimi). Pavlík má za sebou několik pobytů na dětské psychiatrii, několik změn škol.
 
Anna je Pavlova dobrovolnice již druhým rokem. Zvládá Pavlovy nálady, dokonce si je i užívá, dokáže s ním v klidu komunikovat o čemkoliv. S Pavlem si společně užívají každou schůzku – procházkou, výletem do ZOO, kopáním do míče na hřišti… Pavel se těší, s jakým nápadem zase Anička přijde. Společně už prozkoumali a prolezli různá pražská zákoutí, zapomenuté plácky na fotbal a tajuplné uličky. Co asi podniknou dnes? Že by šli omrknout nové hřiště na Petříně?
 

Program Pět P pomáhá ročně více než 80 znevýhodněným dětem, jejich příběhy jsou různé. S Frantíkem nikdo nekamarádí kvůli jeho hyperaktivitě, je nesnesitelné, jak do každého strká a na co sáhne, to zničí, Honzovi diagnostikovali atypický autismus a nerozumí si s vrstevníky stejně jako třeba Petra, které změřili IQ v pásmu geniality, Ivě se rozvádějí rodiče a uzavřela se do sebe, trpí, když se doma hádají a nemá nikoho, s kým by si o tom mohla popovídat...


Historie Pět P

 
Program Pět P vychází z programu Big Brothers, Big Sisters, který v USA funguje přes sto let. Program je tam velmi populární, realizuje se ve všech státech. V první polovině devadesátých let se tento severoamerický program (je populární i v Kanadě) začal orientovat na popularizaci hnutí po světě. Byla založena mezinárodní asociace Big Brothers, Big Sisters International, která se v čele se svou prezidentkou Dagmar McGill a podporou Open Society Fund (OSF) zaměřila na země východní Evropy. Tak se program dostal i do České republiky. 
 
V České republice funguje program Pět P od roku 1996 a stačil se rozšířit do více než desítky měst po republice. Zprvu fungoval v rámci OSF, roku 1996 jej převzalo čerstvě vzniklé občanské sdružení HESTIA jako svůj pilotní program. HESTIA totiž jako své poslání deklaruje "rozvoj a podporu dobrovolnictví". Od té doby pod její patronací vznikly další dobrovolnické programy, program Pět P je však nejstarší a nejrozšířenější z nich.
 
HESTIA je zakládajícím členem Asociace Pět P v ČR (dnes Asociace dobrovolnických mentoringových programů), která vznikla v roce 2001, aby koordinovala úsilí jednotlivých center. Jednotlivé regiony spojuje společná základní metodika, její aplikace se však liší a přizpůsobuje místním podmínkám.
 
Do roku 2002 bylo centrum Programu Pět P Praha na Praze 3 v Prokopově ulici (dům OSF). Poté se přestěhovalo do prostor v Praze 5 na Andělu a vzniklo i druhé centrum na Praze 1, Na Poříčí. Tato centra vedle sebe fungovala až do konce roku 2005. Od počátku roku 2006 se obě pobočky opět sloučily do jednoho velkého pražského centra, jehož sídlo zůstává na Andělu, Štefánikova 21, Praha 5.

Tým a kontakty

Adresa: Štefánikova 21 (1.patro), Praha 5, 150 00  
Telefon: 257 328 901
Email: petp@hest.cz

 
 
manažerka Ing. Zuzana Lejsková

koordinátorky

 

 

Ing. Zuzana Lejsková

Mgr. Kristýna Chmelová

Bc. Michaela Jandová

supervizoři dobrovolníků

supervizor pracovního týmu

lektor výcviku dobrovolníků

psycholožky

vedoucí rodičovských skupin

Mgr. Tomáš Řezníček, 

Mgr. Monika Havlíčková, Mgr. Barbora Krčmářová

Mgr. Jiří Macháček

Mgr. Adriana Hajová, Mgr. Zuzana Brodilová

Mgr. Tomáš Řezníček, Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D.

garant programu, psycholog

PhDr. Jiří Tošner


Děkujeme za podporu

Program Pět P Praha je v současnosti financován Ministerstvem práce a sociálních věcí z dotačního programu Rodina, Ministerstvem vnitra, Hlavním městem Praha a Městskými částmi Praha 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 a 14, dárcovským programem společnosti ETELA, o.p.s., Nadace Pangea a Nadace Terezy Maxové dětem.

Dále děkujeme:

Prostoru 39 za poskytnutí zázemí pro uspořádání Vánočních dílniček pro děti i dobrovolníky.

Radimovi Dolejskému za poskytnutí skvělého prostoru Pracovny & Laskafe pro naši akci - promítání z tábora 2019. 

Patriku Madlemu  za konzultaci komunikační strategie.

Panu Starému za představení Záchranné stanice pro zraněné živočichy AVES a poskytnutí příležitosti stát se na jeden den dobrovolníky. 

Firmě IKEA za laskavý dar kvalitních kancelářských židlí pro naši kancelář.

Dominikovi Mahlerovi a půjčovně lodí a šlapadel Slovanka za velkorysé bezplatné zapůjčení šlapadel na akci s dětmi a dobrovolníky. 

Šárce Podolové a Haně Müllerové za štědrý dar sladkostí a jiných dobrot.

Aleně Hladíkové za ušití krásného závěsu do klubovny.

Panům Josefu Matouškovi a Ivu Novotnému ze Společnosti pro ochranu Prokopského a Dalajského údolí za zimní procházku po Prokopském údolí s ukázkou místních krás přírody obohacenou o zajímavosti a také za možnost ohřátí zmrzlých končetin u kamen a čaje.

Aleně Vallové za laskavé poskytnutí různých kancelářských potřeb.

Asociaci Čechů a Slováků v Západní Austrálii a speciálně Lucii Vrbské, Martině Tlamsové a Petrovi Špičkovi za finanční podporu získanou originální cestou - aukcí knih.

Za laskavou finanční podporu programu Jindřichovi Rusínovi.

Pavlu Jahelkovi za již tradiční uspořádání Drakiády.

Za velkorysé poskytnutí prostor pro promítání z letního tábora 2018 Prague Startup Market. 

Za štědré poskytnutí čestných vstupenek do kina Cinestar panu řediteli Bradáčovi.

Za pomoc s přípravou a realizací letního tábora 2018 srdečně děkujeme: panu Antonínovi Rybáříkovi za excelentní výrobu táborové rekvizity, panu Milošovi Plesnivému za laskavou pomoc při odvozu věcí k autobusu, Martině Tománkové za vytvoření opět nádherného diplomu, panu Styborovi a jeho kolegům za báječnou ukázku bojového umění Naginata, Alexandře a Jiřímu Kočiščákovým za krásné fotografie. Zuzaně Pachmanové, Elišce Krejčové, Romanovi Podrackému, Evě Kubalové, Adamovi Jelšíkovi, Ivaně Hradecké a dalším děkujeme za zajištění odměn, kostýmů a jiného materiálu. Firmě Optiform, s.r.o. (Sushitime) děkujeme za velkorysý dar jídelních hůlek. Všem dobrovolníkům - vedoucím srdečně děkujeme za nadšení, čas a radost, kterou věnovali letnímu táboru 2018 a jeho účastníkům.

Za poskytnutí velkorysé slevy na ubytování na Statku u zvířátek Štěpánce Matějkové pro naše děti a dobrovolníky. Také děkujeme za veškerý čas, který nám věnovala.

TJ SOKOL Praha – Libeň za poskytnutí prostoru na akci Olympijské hry za symbolickou cenu a dále dobrovolníkovi Zdeňkovi Míkovi z Život 90 za motivování všech účastníků během akce.

Dobrovolnici Alici Juhászové za darování stavebnice lega do klubovny.

Dobrovolnici Zuzce Pachmanové za opakované zajištění volných vstupenek pro děti a dobrovolníky na veletrhy.

Dobrovolníkovi Vítkovi Voltrovi a týmu TV Déčko za pozvání do České televize na exkurzi.

Za pomoc při akci Vánoční dílničky dobrovolnicím Evče Kubalové za balení dárků, Elišce Krejčové za zpívání a hru na kytaru, Ivovi Dostálovi za excelentního Mikuláše, fotografkám Janě Rudyšové a Magdaleně Vrbové. Za odměny pro děti děkujeme dobrovolnicím Lucii Trnkové a Jennifer Flintové. A v neposlední řadě za laskavé zapůjčení prostor děkujeme paní ředitelce ZŠ Na Smetance Haně Vítové. Za podporu vánočního setkání s dobrovolníky děkujeme Mírovi Kučerovi.

Hance Zikl a Tobiáši Koutovi za profesionální fotografie z Drakiády. Stejně tak děkujeme Pavlovi Jahelkovi za organizace celé akce.

ZOO Praha za dlouhodobě zlevněné vstupné pro děti a dobrovolníky programu.

Za laskavé umožnění bezplatného využívaní bowlingových drah pro děti a dobrovolníky našich programů panu Tomášovi Pecháčkovi, majiteli Bowling Celnice.

Stanici přírodovědců a DDM Praha za opětovné velkorysé poskytnutí prostor pro promítání videa z letního tábora.

Sabině Bouberlové, Jindrovi Rusínovi, Ivovi Dostálovi, Evě Kubalové, Zuzce Humplové, Janě Rudyšové, Elišce Dostálové, Jirkovi Němečkovi, Petře Jahelkové, Nikole Veselské, Alešovi Doubkovi a Zuzce Pachmanové děkujeme za poskytnutí odměn, kostýmů a dalšího materiálu na letní tábor 2017 a pomoc s jeho přípravou. Manželům Plesnivým děkujeme za velice laskavé zajištění přepravy táborového materiálu. Alešovi Doubkovi děkujeme za opravdu velkorysé zapůjčení svého auta. Martině Tománkové, dvorní designérce, moc děkujeme za opět nádherný táborový diplom. Za vynikající táborové fotografie děkujeme dobrovolnici Magdě Vrbové. Všem vedoucím děkujeme za nasazení, radost a péči, kterou přípravám, celému táboru a dětem dali!

Dobrovolníkovi Jindrovi Rusínovi za originální nápad na narozeninový dárek a získání tak finanční podpory pro dětský letní tábor.

Organizaci Člověk v tísni, o.p.s. za umožnění zástupkyni programu Pět P účastnit se vzdělávacího semináře v holandském Leewardenu.

Dobrovolnicím Lence Smejkalové, Sašce Zvarikové a jejich týmu za přípravu intergalaktické akce Evžen 2017.

Za podporu akce Evžen 2017 voňavé pekárně v Počepicích za každoroční perníčkové odměny, panu Rastislavu Betušovi za bezplatný pronájem šlapacích kár, Dušanu Pohankovi za grafické zpracování pozvánky a diplomu, Tomáši Pencovi za přípravu aplikace pro čtení NFC karet, kavárně Lajka za poskytnutí příjemného prostoru pro závěrečný rautík a v neposlední řadě Dortům Mishpuleen za přípravu úžasně vypadajícího a ještě lépe chutnajícího Evženovského dortu.

Dobrovolnici Andrejce Komárkové za poskytnutí rozhovoru zástupci platformy Rise and Shine o dobrovolnictví v programu Pět P.

Srdečně děkujeme všem dobrovolníkům, kteří nám ochotně pomohli při malování kanceláře. Jmenovitě děkujeme Láďovi Šimkovi za zajištění materiálu, mnohou výpomoc a vždy dobrou radu. Jirkovi Hladíkovi, Jirkovi Valachovi, Mírovi Kučerovi, Petrovi Hasanovi, Ivovi Dostálovi a Matějovi Semerákovi za velkou pomoc při přípravě prostor a samotném malování. Janě Hostašové děkujeme za pomoc s následným zabydlením prostor a Báře Fořtové za sladkou podporu ze zázemí.

Naší milé patronce Kláře Doležalové a dalším laskavým dárcům za velkorysé vánoční obdarování dětí z programu Pět P.

Ice areně Letňany za laskavé darování volných permanentek na lední bruslení pro děti a dobrovolníky.

Manželům Kalašovým a firmě XCOPY s.r.o. za každoroční dar ve formě výroby propagačních hrnečků v hodnotě 4 000 Kč.

Další poděkování z minulých let

MHMP
MPSV
MVCR
Nadace Terezy Maxové dětem
MČ Praha 1
MČ Praha 4
MČ Praha 5
MČ Praha 6
MČ Praha 8
MČ Praha 10
MČ Praha 11
MČ Praha 14
AWAC