Program Pět P ​ ​

Na základě mnohaletých zkušeností s prací s dětmi se snažíme prosadit myšlenku, že děti nepotřebují tolik hmotné statky jako dlouhodobou podporu, cit a zájem stabilní osoby. O jakkoli ohrožených dětech to platí dvojnásob.

Pověřen k sociálně právní ochraně dětí je program Pět P preventivním programem pro děti ve věku 6 - 15 let založeném na kamarádském vztahu dítěte s dospělým dobrovolníkem. Je určen dětem, jejichž zdravý vývoj je ohrožen nepříznivými vlivy a kterým by jakkoliv mohl prospět hodnotný vztah s dobrovolníkem - kamarádem. Nabízí pomoc dětem, které si obtížně hledají kamarády právě díky svým zdravotním, rodinným, výchovným, sociálním či jiným znevýhodněním.

Program Pět P ​    ​

O programu  

Pět P (Pomoc, Přátelství, Podpora, Péče a Prevence) je dobrovolnický program určený dětem a mládeži ve věku 6-15 let, které to mají jakýmkoli způsobem v životě složitější, než jejich vrstevníci. 
 
Program umožní dítěti celoročně se každý týden vídat se svým vlastním dobrovolníkem - kamarádem, který je mu oporou a podporou v těžké situaci, je odlehčením a možností něco příjemného zažít a zasmát se, vyslechne, poradí, pomůže, případně vyhledá pomoc. Kroužky dítě po čase přestanou bavit, když zjistí, že nemá na to být úspěšný. S dobrovolníkem dítě zjistí, že si může aktivitu užít, i když zrovna není mistrem světa a může si ozkoušet v průběhu roku různé aktivity a hlavně se je naučí samostatně vyhledávat (zejména takové, jaké si může finančně dovolit), radovat se z toho, co může a nesmutnit z toho všeho okolo, co nemůže, když k němu osud nebyl zrovna vstřícný nebo spravedlivý....
 
Dlouhodobý vztah dítěte s dobrovolníkem vytváří prostor pro růst sociálních dovedností, posiluje sebevědomí dítěte a rozšiřuje jeho motivaci k navazování přirozených vrstevnických vztahů. 
 
Dítě má tak nového "člověka pro sebe", který na něj má čas, má se komu svěřit, s kým si hrát, rozvíjet své dovednosti nebo získat nové. Díky tomu může postupně nabývat zdravé sebejistoty a osvojovat si prosociální vzorce chování i prožívání. Dobrovolník je zde v roli průvodce, ne vůdce.
 
Program Pět P Praha má pověření Magistrátu hl. m. Prahy k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.
 
Program Pět P Praha je akreditovaný u Ministerstva vnitra ČR podle zákona o dobrovolnické službě.

Jak se zapojit jako dobrovolník

Zapoj se do programu Pět P a staň se velkým kamarádem jednoho menšího kamaráda.

 

Co je potřeba? 

Věk nad 18 let a mít čas 2-3 hodiny týdně na schůzku s dítětem a k tomu jedenkrát měsíčně na skupinovou supervizi. Během roku pořádáme 4-5 vstupních sebezkušenostních výcviků. Seznámíte se na nich s typologií klientů programu, vyzkoušíte si, jak zvládat krizové situace, získáte detailní informace o tom, co vás v Pět P může potkat. Účast na výcviku vás nezavazuje k účasti v programu.
 
Program Pět P se uskutečňuje na území hlavního města Prahy.
 

Uvažujete o tom, že se stanete dobrovolníkem?

 
Zde je několik důvodů pro:
 
  • S mladším kamarádem zažijete vztah, který Vás oba obohatí.
  • Na vaši novou roli vás dobře připraví víkendový sebezkušenostní výcvik.
  • Po celou dobu vás odborně povedou koordinátoři.
  • Nové inspirace a podporu získáte na pravidelných skupinových supervizích.
  • Jedno odpoledne v týdnu můžete aktivně odpočívat a možná i překonávat vlastní hranice.
  • Dítěti budete parťákem, nikoli vševědoucí autoritou :)
  • Budete mít dobrý pocit z toho, že děláte něco pro druhé!
 
Máte-li zájem o další informace či jste již rozhodnutí se zapojit, vyplňte prosím dotazník dobrovolníka.
 

Děti z Pět P

Než děti přijdou do programu Pět P,  jsou často z různých důvodů terčem posměchu či nenávisti okolí. Nemají kamarády, nemají  podporu, nemají zájmy, nemají dostatek zdravého sebevědomí, zkrátka nemají to vůbec jednoduché... 

Dospělý kamarád dobrovolník pomáhá jejich situaci zmírnit, přijímá dítě takové, jaké je, stává se jeho neformálním vzorem a často taky jeho prvním úspěchem v mezilidských vztazích. Prvním úspěchem, který ovšem dokáže dítě  nastartovat "správným" směrem.

Program Pět P pomáhá ročně více než 80 znevýhodněným dětem, jejich příběhy jsou různé. S Františkem nikdo nekamarádí kvůli jeho hyperaktivitě, je nesnesitelné, jak do každého strká a na co sáhne, to zničí. Honzovi diagnostikovali atypický autismus a nerozumí si s vrstevníky stejně jako třeba Petra, které změřili IQ v pásmu geniality. Ivě se rozvádějí rodiče a uzavřela se do sebe, trpí, když se doma hádají a nemá nikoho, s kým by si o tom mohla popovídat...


Historie Pět P

 
Program Pět P vychází z programu Big Brothers, Big Sisters, který v USA funguje přes sto let. Program je tam velmi populární, realizuje se ve všech státech. V první polovině devadesátých let se tento severoamerický program (je populární i v Kanadě) začal orientovat na popularizaci hnutí po světě. Byla založena mezinárodní asociace Big Brothers, Big Sisters International, která se v čele se svou prezidentkou Dagmar McGill a podporou Open Society Fund (OSF) zaměřila na země východní Evropy. Tak se program dostal i do České republiky. 
 
V České republice funguje program Pět P od roku 1996 a stačil se rozšířit do více než desítky měst po republice. Zprvu fungoval v rámci OSF, roku 1996 jej převzalo čerstvě vzniklé občanské sdružení HESTIA jako svůj pilotní program. HESTIA totiž jako své poslání deklaruje "rozvoj a podporu dobrovolnictví". Od té doby pod její patronací vznikly další dobrovolnické programy, program Pět P je však nejstarší a nejrozšířenější z nich.
 
HESTIA je zakládajícím členem Asociace Pět P v ČR (dnes Národní asociace dobrovolnictví), která vznikla v roce 2001, aby koordinovala úsilí jednotlivých center. Jednotlivé regiony spojuje společná základní metodika, její aplikace se však liší a přizpůsobuje místním podmínkám.
 

Tým a kontakty

Adresa: Štefánikova 21 (1.patro), Praha 5, 150 00  
Telefon: 257 328 901
Email: petp@hest.cz

 
 
 
manažerka Ing. Zuzana Lejsková

koordinátorky

 

 

Ing. Zuzana Lejsková

Mgr. Kristýna Chmelová

Bc. Veronika Hrubcová

supervizoři dobrovolníků

supervizor pracovního týmu

lektor výcviku dobrovolníků

psycholožky

vedoucí rodičovských skupin

Mgr. Tomáš Řezníček, 

Mgr. Monika Havlíčková, Mgr. Barbora Krčmářová

Mgr. Jiří Macháček, Mgr. Ivana Hradecká

Mgr. Adriana Hajová, Mgr. Zuzana Brodilová

Mgr. Tomáš Řezníček, Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D.


Děkujeme za podporu

Program Pět P Praha je v současnosti financován Ministerstvem práce a sociálních věcí z dotačního programu Rodina, Ministerstvem vnitra, Hlavním městem Praha a městskými částmi Praha 1, 4, 5, 6, 8, 10 a 11, dárcovským programem společnosti ETELA, o.p.s., Nadací Terezy Maxové dětem a dalšími dárci a podporovateli.