mock

Program 3G-tři generace

logo 3GProgram 3G-tři generace propojuje dobrovolníky ve věku 50+ s rodinami s dítětem či dětmi, kterým schází kontakt s třetí generací. Hlavní náplní programu je užít si společně strávené chvíle tím, co Vás baví a naplňuje.

HESTIA vede středisko v Praze a zároveň koordinuje další střediska v České republice (Jičín, Kroměříž, Opava, Ústí nad Labem, Kadaň, Karlovy Vary, Liberec).

Program 3G-tři generace

O programu

Program byl založen v Praze v HESTII roce 2011 Radkou Šimkovou Koutovou. Jeho pravidla vychází z osvědčeného programu Pět P.

Hlavním cílem programu 3G-tři generace je především pomoci vytvoření dlouhodobého přátelského vztahu mezi dobrovolníkem, dítětem a rodinou. Dalším cílem jse podpořit pozitivní mezigenerační soužití, vést děti k respektu a úctě ke starším a zanechat příjemné vzpomínky.

Stavíme na bázi dobrovolnosti. Rádi bychom, aby se společně obě strany vídali z radosti a pocitu dobře stráveného času, nabiti novou energií a radostí ze života. Nikoli kvůli finančnímu prospěchu. Řídíme se Zákonem o dobrovolnické službě.

Kdo může být dobrovolníkem a co ho čeká, aby se stal jím stal? Může jím být osoba starší 50 let, která je zdravotně způsobilá a má čistý trestní rejstřík. Nejprve si s koordinátorkou popovídá více o programu, následně projde vstupním rozhovorem s paní psycholožkou a na závěr speciálním školením.

Jak vypadá rodina zapojená do programu? Rodina může být úplná i neúplná, mladší i starší, v podstatě jakákoli, která má alespoň jedno dítě a schází jí kontakt s někým starším, než jsou rodiče dětí. Důvod absence třetí generace, tedy babiček/dědečků či tetiček/strýčků může být také jakýkoli (ať jde o ztrátu, vzdálenost, neshody v rodině apod.). Do programu lze přihlásit dítě školního i předškolního věku.

Najít vhodného dobrovolníka pro danou rodinu může chvilku trvat. Pokud se podaří, schází se společně nejméně po dobu 6 měsíců na 1 až 2 odpoledne v týdnu a věnují se volnočasovým aktivitám, které si společně domluví. Neustále je k dispozici koordinátorka, která dohlíží nad nově vznikajícím vztahem.
 
Program 3G-tři generace v Praze je akreditovaný u Ministerstva vnitra ČR podle zákona o dobrovolnické službě.

 


Zapojte se

DOBROVOLNÍK

  • Je Vám více než 50 let?
  • Jste stále aktivní?
  • Máte volné jedno odpoledne v týdnu?
  • Chtěli byste poznat nové lidi a naplnit svůj život něčím novým?
Máte-li zájem o další informace, vyplňte dotazník dobrovolníka anebo se ozvěte na naše kontakty.
-------------

RODINA

  • Schází vám v rodině někdo starší - babička či dědeček?
  • Považujete tuto roli za důležitou a je vám líto, že jí nemůžete svému dítěti dopřát?

Kontaktujte nás a přihlaste se emailem 3g@hest.cz nebo telefonicky. Rádi Vás u nás uvítáme :).


Příběhy programu 3G-tři generace

Anna (52) moc ráda chodí na procházky, luští křížovky, pěstuje květiny, čte nebo objevuje stále nové věci. Její rodina žije asi sto kilometrů daleko, a proto se s ní nevídá tak často. Aby nebyla sama, pořídila si pejska. Nedávno se musela i s ním přestěhovat do nového bytu na druhém konci Prahy, kde nemá žádné známé. Začala navštěvovat univerzitu třetího věku, kde se seznámila s pár přáteli. S těmi se ovšem nemůže denně vídat a tak má mnoho volného času, který tráví sama… Jak moc jí teď ale chybí někdo, s kým by si mohla popovídat nebo zajít ven do parku. Anička se těšila, že bude chodit se svými vnoučaty si hrát na dětská hřiště, teď je její rodina ovšem příliš daleko, aby se jí mohla věnovat. Ta přijíždí vždy jen na svátky, kdy vzpomínají, jak jim všem bylo společně dobře, jak babička Anička vždy vytvořila v pošmurném dni příjemnou domácí atmosféru.

Anička je jedna z dobrovolnic, která se nebála do programu přihlásit a která je teď spokojená, protože svůj volný čas může věnovat někomu dalšímu. Anička chodí jednou týdně ven s malou Markétkou, které nedávno zemřela maminka a o kterou se stará jen její tatínek. Anička Markétce může nabídnout ženský vzor, který jí teď tak moc chybí. Volná odpoledne tráví různě - jednou upečou něco dobrého na zub, podruhé se jdou podívat do parku nebo se jen tak dívají na pohádku v televizi. Anička tak šetří tatínkovi čas na zařízení nezbytných věcí a zároveň vytváří v rodině pohodu, která zde byla dřív. Tatínek ji na oplátku vzal zase do divadla, aby ji oplatil její snahu a pomoc. Anička našla způsob, jak smysluplně trávit volný čas. Navíc se v programu seznámila s dalšími dobrovolníky, se kterými občas zajde ven do kavárny si popovídat.

Ohlas jedné z rodin: "…před necelým rokem jsem se zapojila do programu 3G s touhou najít opravdovou babičku, která nám do té doby chyběla. …K mému úžasu se jednou objevila se zástupkyní HESTIA u našich dveří. …Uplynulo pár měsíců, a "teta Blanka" u nás zdomácněla ... Vždy se na ni moc těšíme. Jsem moc šťastná, že Blanku máme. Přinesla nám do každodenní rutiny nový vítr. Je pohodová, chápající, vstřícná, ochotná se přizpůsobit a pomoci, jak jen může. Obdivuji, s jakým nasazením žije svůj život v Praze a jak je aktivní. Vždy mi moc pomůže, když s námi je, nejen tím, že nabídne své ruce při domácích pracích, ale také s bravurní lehkostí zvládne zabavit dcerku tak, abych mohla připravit jídlo, uklidit, pověsit prádlo či např. i zajet nakoupit. Je znát, že dětí odchovala několik, včetně vnoučat, že jí to baví a těší, a že má již nadhled, který já s prvním dítětem mít ani nemohu. "

Ohlas jedné z dobrovolnic: "… před rokem to bylo jedno jediné (promyšlené) rozhodnutí,… zažila jsem tolik radosti, poznala spoustu příjemných lidí. Nejde jen zážitky s "mou rodinou", našla jsem cestu k dobrovolníkům, jejich komunita je motivující a dobíjí mě. Nemám pocit, že bych moc dávala, ono mě to baví, asi celý život si toužím hrát, v šedesáti na pískovišti vypadáte jako cvoci, ale když je s Vámi Karolínka a ještě ji to s vámi baví …Senioři se prý k dobrovolníkům nehrnou, oni nevědí, o co přicházejí…"
 
Více příkladů dobré praxe programu 3G-tři generace a několik slovních ocenění, jakých se nám dostalo, najdete v BROŽUŘE, jež vznikla k pátému výročí jeho založení. Autory jsou buď dobrovolníci, nebo "jejich" rodiny. Vznik publikace podpořila Nadace Pangea. 
 

Tým a kontakty

Telefon: 770 106 094
Email: 3g@hest.cz
 

manažerka programu 3G-tři generace 

lektorka školení

Ing. Zuzana Lejsková

Mgr. Radka Šimková Koutová

supervizor dobrovolníků

psycholog, psychodiagnostik

vedení rodičovských skupin

Mgr. Monika Havlíčková

Mgr. Adriana Hajová, Mgr. Zuzana Brodilová

Mgr. Tomáš Řezníček, Mgr. Zuzana Bílková

garant programu, psycholog PhDr. Jiří Tošner

provozní manažer

finanční manažerka a účetní

Ing. Vilém Kupka

Daniela Vyšná


Další střediska programu 3G v ČR

                               
 

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu 3G-tři generace jsou podpořeny MPSV z dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností. Program 3G-tři generace Praha je dále financován Ministerstvem vnitra, nadačním fondem Veolia, Městskou částí Praha 5 a Městskou částí Praha 4.

Děkujeme všem laskavým dárcům, každý dar i pomoc jsou vítány!

Dále děkujeme:

Michale Bilčíkové za pomoc s propagací programu na akci Dny seniorů 2019.

Muzeu hlavního města Prahy za poskytnutí slevy na vstupné do Zrcadlového bludiště pro naše dobrovolníky.

Firmě ŠKODA auto a.s. za dar kancelářských stolů pro naši kancelář.

Firmě IKEA za laskavý dar kvalitních kancelářských židlí pro naši kancelář.

Pavlu Jahelkovi za již tradiční uspořádání Drakiády.

TJ SOKOL Praha – Libeň za poskytnutí prostoru na akci Olympijské hry za symbolickou cenu a dále dobrovolníkovi Zdeňkovi Míkovi z Život 90 za motivování všech účastníků během akce.

Aničce Dzurejové za dobrůtky na vánoční akci.

Nadaci Sirius za téma měsíce Rodina, to je i babička a dědeček.

Dobrovolnici Jitce Novákové, malé Klárce, její mamince a reportéru Vítkovi za natáčení Zpráviček na TV Déčko.

Paní Radce Fajové za laskavou finanční podporu rozvoje programu 3G.

Hance Zikl a Tobáši Koutovi za profesionální fotografie z Drakiády. Stejně tak děkujeme Pavlovi Jahelkovi za organizace celé akce.

Manželům Kalašovým a firmě XCOPY s.r.o. za dar ve formě výroby propagačních hrnečků v hodnotě 4 000 Kč.

Dobrovolnici Hedvice Kučerové za napečení vánoček pro dobrovolníky na supervizi.

Dobrovolnici Zdence Kerlické za darování vánoční kytičky.

Paní Haně Kosové z Budupomahat.cz a paní Markétě Dlouhé z Život 90 za dojednání natáčení a dobrovolnici Kristíně Hunkové a rodině Mrázkových za účast na natáčení šotu o programu 3G ve svátek 17.listopadu a 2.1.2017.

Dobrovolnici Aleně Kuklové za opětovné napečení výborných domácích sušenek pro děti, dobrovolníky i koordinátory našich programů.

Dobrovolnici Jitce Novákové za aktivní zapojení do prezentace programu 3G na konferenci v Kroměříži.

Vše dobrovolníkům a dobrovolnicím, kteří poskytnutím svého 3G příběhu umožnili vznik Brožury dobré praxe programu 3G.

Dobrovolnici Hance Labonkové za obětavou pomoc s grantovou žádostí.

Miroslavu Albrechtovi a jeho ženě za dvoudílnou reportáž o programu 3G - tři generace v Country radiu (encyklopedie zdraví, únor 2016, díl 2-1 a 2-2).

Reportérce Ivaně Karasové a článek o programu 3G ve víkendové příloze Mladé fronty DNES 17.10.2015.

Českému rozhlasu Regina a jeho milému moderátorovi Petrovi Zajíčkovi za reportáž o programu 3G - tři generace ke dni seniorů.

Panu Tomečkovi za grafické vytvoření záložky programu 3G.

Šárce Čunderlíkové za skvělý a rychlý překlad nominace Programu 3G na zahraniční ocenění. A projektu Um sem Um tam za jeho zprostředkování.

Reportérovi Tv Barrandov Martinu Chamerovi za natočení kvalitní reportáže o programu 3G a jejím účinkujícím za jejich velkou ochotu a flexibilitu.

Dobrovolníkovi Mírovi Kučerovi, Zdence Kerlické, Blance Vodičkové a Hance Labonkové za aktivitu v propagacích programu 3G  na prezentacích a besedách.

Městské knihovně v Praze a zejména ředitelkám poboček v Korunní, na Smíchově a Břevnově za dlouhodobou spolupráci a možnost využívat jejich úžasné prostory.

MPSV
MVCR
Veolia
MČ Praha 4
MČ Praha 5