mock

Třídenní kurs Management dobrovolnictví I

Oblíbený kurs pro začínající koordinátory - akreditovaný MPSV

mgmt.JPG
Cílem kurzu je seznámení s principy dobrovolnictví, s dosavadními zkušenostmi i bariérami dobrovolnictví v ČR, s metodikou získávání, přípravy i evidence dobrovolníků, se zákonem o dobrovolnické službě i s rolí dobrovolníků v sociálních a zdravotních službách, při práci s dětmi a mládeží, v kulturních organizacích, v ekologii, apod.
Uskuteční se ve dnech 16. - 18. října v České Skalici ve vile Čerych.
Více informací a přihláška (stačí poslat vyplněnou na jiri.tosner@hest.cz).
 

​Na setkání se těší Jiří Tošner a Michaela Jandová