mock

Rozhovor s dobrovolnicí roku 2014

Přečtěte si rozhovor; dobrovolnicí Marii Čížkovou oceněnou Křesadlem, která cenu získala za dobrovolnictví Thomayerově nemocnici, kam dochází již osmým rokem.

Přečtěte si rozhovor s dobrovolnicí roku 2013 oceněnou Křesadlem, která cenu získala za dobrovolnictví v Thomayerově nemocnici, kam dochází již osmým rokem. 

rozhovor