mock

Příspěvky z konference Dobrovolnictví, mezigenerační a komunitní vztahy

HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z. ú. ve spolupráci s Komunitním střediskem Kontakt Liberec, p. o. uspořádala ve dnech 20. – 21. 6. 2018 v pořadí 18. konferenci k rozvoji dobrovolnictví pod názvem „Dobrovolnictví, mezigenerační a komunitní vztahy“. Konference se konala v prostorách Kulturního a společenského centra Lidové sady Liberec a sjeli se na ni účastníci z celé České republiky.

Odpolední sekce Mentoring

Výstupem konference je tištěný sborník, zde Vám nabízíme všechny konferenční příspěvky v něm uvedené.

Děkujeme všem partnerům za pomoc s realizací konference - Liberecký kraj, Statutární město Liberec, Nadační fond Veolia, Severočeské vodovody a kanalizace.

Děkujeme také všem přednášejícím a účastníkům za vytvoření příjemné atmosféry po oba dva dny konference a těšíme se příští setkání.