mock

POSLEDNÍ MÍSTO NA KURZU SUPERVIZE V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH II

Jste absolventem našeho kurzu Supervize v pomáhajících profesích I a máte zájem se nadále zdokonalovat v supervizní práci? Pak se přihlaste na náš kurs, který se skládá z 6 dvouapůldenních setkání (jarní termíny 25. - 27.1., 1.- 3.3., 12. - 14.4., 24.- 26.5.)

hestia-logo-cpd-2016.jpg

Pro koho je určen? Kurz je určen pro sociální pracovníky, pracovníky klíčových profesí a další odborné pracovníky, zástupce vedení poskytovatele, či pracovníky obdobných pomáhajících profesí.

Tento kurz jako nástavbový a prohlubujícínavazuje na 150 hodinový kurz „Supervize v pomáhajících profesích I“. Jako první část celého cyklu je doporučen akreditovaný 30 hodinový kurz “Úvod do supervize v pomáhajících profesích“.

Cíl kurzu: prohloubit a upevnit teoretické i praktické znalosti a dovednosti účastníků potřebné pro realizaci supervize, včetně jejich supervizní podpory v roli supervizora či konzultanta dobré praxe v oboru supervize.

Forma kurzu: kromě zážitkových a interaktivních metod supervize je kurz zaměřen také na sebereflexi vlastního komunikačního stylu, na prezentaci výstupů intervize ve skupinkách, včetně videozáznamu supervize a diskuze k němu, či na prezentaci výstupů vlastní supervize v organizaci. Kurz vede dvojice lektorů

Časový plán: Kurz v celkové délce 200 hodin pro 10 – 12 účastníků obsahuje prezenční část tvořící 6 x 2,5 denní výjezdová soustředění, vše v rozmezí cca 10 - 12 měsíců v celkovém rozsahu 120 hodin. Distanční část kurzu tvoří 40 hodin vlastní realizace supervize, dále 40 hodin supervize vlastní supervize, včetně další práce na portfoliu, případně příprava a nastartování supervize, resp. intervize ve zvolené organizaci, to vše v průběhu mezi setkáními prezenční části kurzu.

Cena kurzu: 35.500,- na osobu, možno rozdělit na splátky (obsahuje nájmy seminární místnosti, nápoje přes den, náklady lektorů, výukové materiály), při čemž cestovné, stravné a ubytování je na účastnících.

Tento celek čítající 380 hodin by měl být základem pro naplnění podmínek připravované české legislativní úpravy profese supervizora. V praxi to znamená, že pokud se zapojíte do našich kurzů, budete mít za cca 2 roky téměř všechno za sebou, i když není vyloučeno, že bude třeba ještě něco někde přidat dle postupu legislativního procesu.

Přihláška