mock

Podpůrná skupina koordinátorů dobrovolníků

Na základě spolupráce mezi organizacemi Lata - Programy pro ohroženou mládež a službou následné péče pro lidi s duševním onemocněním Dobroduš - Diakonie - SKP v Praze vznikla v Praze 20. 8. 2014 podpůrná skupina koordinátorů dobrovolníků pražských NNO pracujících s dobrovolníky v přímé práci s klienty v sociální a zdravotní péči.

Účelem této skupiny je obnovení komunikace mezi koordinátory dobrovolníků z Pražských NNO, kteří se pravidelně scházeli od roku 2010. Založení původní podpůrné skupiny koordinátorů dobrovolníků iniciovala Lata - Programy pro ohroženou mládež, Máme otevřeno, a Pohoda. Skupiny probíhaly již v minulosti každé 2 měsíce. Cílem této skupiny je i obnovení pravidelného setkávání koordinátorů dobrovolníků na podpůrných skupinách 1x za 6 měsíců v prostorech členských organizací. Účast na skupině je bezplatná.

Příští skupina bude 22.4.2015 v Dobroduši SKP - Diakonie ČCE v prostorech v Korunní 60, Praha 2. Čas jsme zvolili 13:00 - 15:00.

Pokud máte zájem se k nám připojit, napište nám:

 

Michal Pešek
Koordinátor dobrovolníků
Dobroduš – SKP v Praze - Diakonie ČCE
Tel.: 602142055
E-mail: koordinatoridobrovolniku@gmail.com