mock

Kompetentní v dobrovoľníctve, kompetentní v živote

Konference na téma inkluzivního dobrovolnictví 9.2.2017 v Bratislavě

platforma.png

Cieľom konferencie je výmena skúseností o benefitoch a prekážkach inkluzívneho dobrovoľníctva na strane dobrovoľníkov a dobrovoľníckych organizácií. Zameriame sa aj na kompetencie získané z dobrovoľníctva a nástroje, ako tieto kompetencie merať a uznávať. Budeme sa venovať dobrovoľníkom/-čkam so znevýhodnením, manažmentom  dobrovoľníkov/čok so znevýhodnením a rolou rôznych aktérov pri dosahovaní spoločného cieľa – inkluzívnej spoločnosti. Konferencia je určená pre koordinátorov/-ky dobrovoľníkov, pracovníkov/-čky v mimovládnych a verejných organizáciách,  dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, ale aj zamestnávateľov a ľudí pracujúcich pre štátnu a verejnú správu. 

Prosím, prepošlite túto pozvánku do organizácií/medzi ľudí, ktorí o túto tému majú záujem.  

Tu zistíte viac: Program a prihláška

Tešíme sa na Vašu účasť!

S pozdravom

Alžbeta Frimmerová

prezidentka

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, o.z.

0904 368 693

frimmerova@dobrovolnickecentra.sk

www.dobrovolnickecentra.sk