mock

Jaká je hodnota firemního dobrovolnictví?

Dobrovolnictví má nejen ekonomický a společenský význam, přináší také prospěch dobrovolníkům samotným.

1ruce_460x285px.jpg

Za poslední desetiletí prošlo firemní dobrovolnictví zásadním rozvojem. Podle průzkumu, který uskutečnila CSV (dobrovolnická a vzdělávací charitativní organizace), mělo minulý rok 70 % prvních 100 FTSE společností program na podporu firemního dobrovolnictví, tedy dobrovolnictví podporovaného přímo zaměstnavatelem.

Pro měření dopadu programů je užitečný model London Benchmarking Group, který pomáhá měřit „společenský dopad” v různých fázích vývoje podnikání. Model pomáhá také nastavit procesy, díky kterým může společnost měřit svůj celkový přínos pro rozvoj komunity, a to z hlediska peněz, pro-bono aktivit či dobrovolnické práce. Pomůže také změřit výsledky, kterých díky těmto aktivitám dosahuje společnost v dlouhodobém horizontu.

Již deset let se v Anglii k hodnocení dobrovolníků využívají standardy dobré praxe organizace Volunteering England, která podporuje dobrovolnictví a organizace zaměstnávající dobrovolníky (Investing in Volunteers).

Ekonomický a společenský přínos

V září Andrew Haldane, hlavní ekonom Bank of England a spoluzakladatel Pro-Bono Economics, ve svém projevu s názvem „Kolik získáváme tím, že dáváme” (jeho projev si můžete přečíst celý v angličtině zde) uvedl, že dobrovolnictví hraje v Anglii zásadní ekonomickou a společenskou roli, neboť 29 % respondentů průzkumu uvedlo, že dobrovolničí nejméně jednou měsíčně.

Pro Bono Economics spočítali (s využitím údajů Národního statistického úřadu UK), že hodnota dobrovolnictví ve Spojeném Království odpovídá 1,25 miliónu pracovníků na plný úvazek (FTE - ekvivalent jednoho pracovníka na plný úvazek). Toto číslo zdvojnásobuje počet placených zaměstnanců (FTE) v dobrovolnickém sektoru (podle NCVO’s 2013 Civil Society Almanac je to 800 tisíc lidí). Podle tradičních ekonomických měřítek tak přisuzuje dobrovolnictví podíl kolem 1,5 % celkového hrubého domácího produktu, což z něj činí svébytný hospodářský sektor.

Významný je i společenský přínos dobrovolnictví z pohledu dobrovolnických organizací jako je Enabling Enterprise. Ti v posledním roce pracovali s 35 tisíci dětmi a mladými lidmi ve věku 5 až 19 let a měřili jejich zlepšení v osmi klíčových podnikatelských a kariérních dovednostech, kterými jsou:

  • Práce v týmu
  • Vedení lidí
  • Naslouchání
  • Sdílení nápadů a myšlenek
  • Řešení problémů
  • Představivost
  • Pozitivní přístup
  • Ambicióznost


Z měření podle Skills Assessment Framework vyplynulo, že mladí lidé, kteří se zúčastnili dobrovolnických programů, dosahovali v průměru dvojnásobně lepších výsledků než ti, kteří se programů nezúčastnili.

Přínos pro samotné dobrovolníky

Haldane se svém projevu mluvil také o osobním přínosu, které má dobrovolnictví pro každého člověka, který se mu věnuje. Tento přínos je rozhodující, protože jednotlivci zpravidla neposuzují svůj čas věnovaný dobrovolnictví z hlediska trojí zodpovědnosti zaměstnavatele.

Haldane naznačuje individuální prospěch ve třech kategoriích, z hlediska osobní pohody, přínosu pro zdraví a zlepšení dovedností a kariérních předpokladů. Při posuzování výsledků v oblasti osobní pohody se odvolává na národní výzkumy osobní pohody, dále hodnotí pozitivní vliv dobrovolnictví na mentální zdraví a v neposlední řadě zmiňuje nedávný Volunteering England survey, který uvádí přesvědčení manažerů o pozitivním vlivu dobrovolnictví na zlepšení atmosféry na pracovišti – šťastní a motivovaní zaměstnanci jsou produktivnější.

Závěrem lze shrnout, že dobrovolnictví má stejný, ne-li větší přínos pro ty, kteří se mu věnují, jako pro ty, kterým dobrovolníci pomáhají. Jinými slovy, pokud se rozhodneme dávat, tak opravdu dostáváme, možná více než dáváme.

 


Autor článku Simon Hill je ředitelem základní školy a pracuje pro Enabling Enterprise s cílem propojovat školy a podnikání tak, aby každý student, který opouští školu měl takové dovednosti, zkušenosti a očekávání, které mu umožní uspět v profesním životě.
Převzato z: Aktualit webu Asociace společenské odpovědnosti
Zdroj: Ethical corporation (2014): The value of employer-supported volunteering. Článek je uveden ve zkrácené verzi. Plná verze textu je v angličtině dostupná zde, 23. 10. 2014