mock

Jaká byla konference o dobrovolnictví v Kroměříži?

Nemohli jste dorazit na letošní konferenci o dobrovolnictví v Kroměříži? Nevadí, přinášíme vám krátkou reportáž.

sal.jpg

V úterý 15. listopadu proběhla konference Dobrovolnictví a mezigenerační vztahy, jejímž spoluorganizátorem byla také HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví.

Na úvod zástupce města Kroměříž seznámil účastníky s bohatým dobrovolnickým životem v regionu. Radka Šimkouvá Koutová, vedoucí Centra mentoringových dobrovolnických programů v HESTIA, pak pokřtila za přítomnosti pracovnice MPSV Mgr. Denisy Pechové, pracovnice MV Mgr. Nataši Diatkové a dobrovolnice programu 3G paní Jitky Novákové brožuru k 5 letům fungování programu 3G - Tři Generace s příklady dobré praxe programu.

Nataša Diatková a Hana Frýdlová z Ministerstva vnitra pak seznámily účastníky s vývojem v legislativě dobrovolnictví a chystaným projektem Koncepce rozvoje dobrovolnictví v ČR.

Odpolední program byl rozdělen na dvě pracovní skupiny. V první skupině se objevila například prezentace regionálního dobrovolnického centra Totem z Plzně, kde narostl počet zapojených dobrovolníků-seniorů z 12 v roce 2012 na 100 v roce 2016. Senioři tvoří více než 1/3 dobrovolníků Totemu.

Jakub Dostál z VŠP Jihlava prezentoval průzkum o oceňování dobrovolníků, rozvinula se diskuse o různých přístupech u nás i v zahraničí a o problematice získávání dat. V této sekci zazněla také prezentace nového Dobrovolník.cz v podání ředitele HESTIA Michala Čančíka. 

Ve druhé sekci potěšil účastníky úspěch dobrovolnického programu v domově seniorů Diakonie ČCE Vsetín, kde se daří s pomocí dobrovolníků - často seniorů - přirozeně propojit klienty s okolními lidmi a organizacemi v celé řadě akcí. Zakladatel HESTIA Jiří Tošner zde prezentoval akreditovanou zkoušku profesní kvalifikace Koordinátor dobrovolníků a rozptýlil obavy účastníků z přílišné formalizace dobrovolnictví. "Zkouška má pomoci, nikoli klást překážky," uklidnil Tošner. 

Z celého průběhu konference opět vznikne sborník, který bude v elektronické formě k dispozici na stránkách www.hest.cz i na Dobrovolnik.cz. Ve sborníku si budete moci prohlédnout i příspěvky přednášejících, které se do naší krátké reportáže nevešly.