mock

Jak se nám ty naše dobrovolnické programy pěkně propojují

Cuong Manh Vu je dobrovolníkem programu KOMPAS, který pomáhá dětem najít si své místo v kolektivu vrstevníků. Přesto zaznamenal úspěch v oblasti mezigeneračního propojování společnosti - Jeho nápad vyhrál na radnici Prahy 3 mezi projekty na mezigenerační propojení života vysokoškolských studentů a seniorů.

vuong.png

Do domova s pečovatelskou službou se nastěhují vysokoškoláci. Za zvýhodněný nájem budou trávit čas se seniory.
Městská část vyzvala vysokoškolské studenty, aby nabízeli projekty, kterými by se zapojili do života seniorů a přispěli tak ke zpestření jejich života.

Z došlých šesti nabídek komise vybrala zájemce, kteří se od října nastěhují do jednoho bytu v DPS v Krásově a jednoho v Roháčově ulici. Jedním z úspěšných žadatelů je dvaadvacetiletý student prvního ročníku oboru sociologie a sociální politika na fakultě Univerzity Karlovy Cuong Manh Vu. Díky pilotnímu projektu Prahy 3 získá roční nájem v DPS v Krásově ulici a zároveň se zavázal strávit se seniory 30 hodin měsíčně.

Cuong Manh Vu se narodil a vyrostl v Čechách a hovoří plynnou češtinou, což bylo jednou z podmínek radnice. „Na nabídku Prahy 3 mne upozornila naše projektová koordinátorka z organizace Hestia, kde pracuji jako dobrovolník v projektu Kompas,“ říká studentský nájemník domova. Projekt Kompas je určen dětem od 6 do 15 let, které se nacházejí ve složité rodinné nebo sociální situaci, a nemají možnost nebo je pro ně problematické, aby se z různých důvodů začlenili do běžných kolektivů. Proto se pro ně organizují schůzky s vyškoleným týmem dobrovolníků, kteří jim pomohou rozvíjet jejich sociální dovednosti. Cuong Manh Vu má ale zkušenosti i se seniory. „Vychovávali mne babička s dědou, se kterými jsem vyrostl, a v mém okolí byli vždy senioři. Těm v domově bych rád nabídl svůj čas a energii a na oplátku si poslechl třeba jejich příběhy,“
říká s tím, že také hraje na kytaru a zpívá a může tak seniorům zpestřit klubový program. Na bydlení se těší.

Pro studenta je prý takový nájem velmi výhodný. Cuong Manh Vu dosud také bydlel v Praze, ale ve sdíleném bytě s průchozím pokojem. Projekt Prahy 3 ho oslovil právě ve chvíli, kdy se poohlížel po jiném bydlení. 
Text a foto Katka Maršálová, Radniční noviny - listy městské části Praha 3, říjen 2019