mock

Evropská metodika dobrovolnických mentoringových projektů je na světě!

Po dvouletém úsilí a práci v mezinárodním týmu byla dokončena evropská metodika dobrovolnických mentoringových projektů.

guideline.jpg

Tato metodika vznikla jako jeden z výstupů mezinárodního projektu partnerství "VoluMe" (VOLUntary MEntors) podpořeného Evropskou komisí v rámci programu Grundtvig. HESTIA na ní pracovala spolu se zástupci mentoringových programů z Německa (Gemeinsam leben und lernen in Europa e. V.), Velké Británie (CSV, dnes Volunteering Matters), Litvy (Paramos vaikams centras) a Slovenska (Rada Mládeže Prešovského Kraja).

HESTIA, která sama dlouhou dobu vede několik dobrovolnických mentoringových programů (programy Pět P, KOMPAS, 3G – Tři generace, Ty a já), se rozhodla zapojit do tohoto projektu a posloužit tak svými zkušenostmi ostatním organizacím po celé Evropě. Zároveň byl projekt výbornou příležitostí k sdílení obohacujících zkušeností napříč Evropou. Metodika, na níž partneři společně v průběhu dvouletého projektu pracovali, se věnuje všem hlavním oblastem fungování mentoringového programu: jeho samotným počátkům, náboru a výběru dobrovolníků, práci s nimi, jejich motivací a podporou, PR mentoringových programů, měření dopadu mentoringu a udržitelnosti programů. Součástí metodiky je také široká sbírka inspirativních příkladů dobré praxe z evropských zemí. Cílem metodiky je pomoci organizacím z celé Evropy při nastartování a zkvalitňování mentoringových programů.

Bohatá sbírka příkladů dobré praxe slouží jako inspirace k vytvoření vlastních mentoringových programů podle zahraničních vzorů. Ve Velké Británii například funguje program Volunteers Supporting Families, v rámci něhož vybraní a vyškolení dobrovolníci podporují v samostatnosti rodiče dětí v evidenci sociálně-právní ochrany převážně v jejich domácím prostředí. V Německu zase ve spolupráci se základními školami pomáhají dobrovolníci v programu Sprachpaten dětem přistěhovalců s osvojením německého jazyka pomocí neformálního způsobu výuky. V Litvě dobrovolníci v programu Big Brothers Big Sisters podporují děti v sociálních kompetencích a začlenění do společnosti. Britský dobrovolnický program Siblings Together Befriending Service nabízí možnost pro sourozence žijící v náhradní péči odděleně pomocí úsilí dobrovolníka udržet vztah a zůstat v kontaktu. Sbírka příkladů dobré praxe obsahuje mnohem více vyzkoušených nápadů!

Metodika dobrovolnických mentoringových projektů je k dispozici zdarma všem zde. Stručnou prezentaci k metodice naleznete zde.