mock

European Pro Bono Summit 2018 ukázal nové směry v expertním dobrovolnictví

Na začátku října jsme se zúčastnili evropského Pro Bono Summitu v Madridu. Na toto
každoroční setkání přijíždí velké množství zástupců korporátní i neziskové sféry,
jejichž srdcovou záležitostí se stalo expertní dobrovolnictví.

pro-bono-madrid.jpg

Hlavním cílem setkání je sdílet zkušenosti a dobré příklady z různých zemí a organizací a pomáhat tak rozvíjet expertní dobrovolnictví ve všech jeho formách a podobách.

Zazněly inspirativní příspěvky z USA – například od zakladatelky CreateAthonu (24H kreativního maratonu, během kterého vznikají kampaně pro neziskové organizace) Teresy Coles nebo od Matthew Manose, jehož cílem a krédem je věnovat celou polovinu své práce zdarma ve prospěch neziskového sektoru. Jeho společnost Verynice se věnuje designu a komunikaci. 
Jednotlivé workshopy se týkaly například využití technologií, začlenění dobrovolnictví do firemních leadership programů nebo dobrovolnictví jako podpůrného nástroje pro získávání, rozvoj i udržení loyálních zaměstnanců. Expertní dobrovolnictví je tedy obrovským přínosem nejen pro neziskové organizace, ale také pro samotné vysílající firmy a jejich zaměstnance.
A navíc i na tomto fóru jsme si opět potvrdili (a opravdu jsou na to data), že ti, co se věnují dobrovolnictví, jsou šťastnější a zároveň šťastní lidé věnují více svého času dobrovolnickým činnostem!