mock

Dobrovolnictví a zákon

Vyjádření HESTIA k Věcnému záměru zákona o dobrovolnictví

SP_paragraf.jpg

V Praze dne 25. 3. 2015


Věcný záměr zákona o dobrovolnictví, který je předkládán v souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2015 do meziresortního připomínkového řízení. Plné znění můžete nalézt zde.


Co může přinést nový zákon o dobrovolnictví?
Z víceleté diskuze vzešel požadavek na větší uznání veřejně prospěšného dobrovolnictví, včetně posílení uznání dobrovolníků a dobrovolnictví obecně. Jedním z prostředků bude vyjádření podpory dobrovolnictví a poskytnutí benefitů pro co nejširší spektrum organizací spolupracujících s dobrovolníky.
Návrh dále reaguje na podněty z aplikační praxe zákona o dobrovolnické službě. Snaží se zkvalitnit a zefektivnit právní úpravu týkající se akreditovaného dobrovolnictví.


Proč je důležitý?
V současné době je upravena pouze část tzv. organizovaného dobrovolnictví v ČR, které spadá pod zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě. Tento zákon se týká každoročně cca 20 tisíc dobrovolníků, kteří působí v rámci akreditovaných programů dle tohoto zákona. Další statisíce dobrovolníků také pomáhají, často v režimu podobnému tomu akreditovanému, ale akreditace pro ně není vhodná, či dostupná.


Jak ovlivní samotné dobrovolníky?
Dobrovolnictví je vědomá, svobodně zvolená činnost ve prospěch druhých, která je poskytována bezplatně. Jako dobrovolnictví bude i nadále uznáváno dobrovolnictví vykonávané dobrovolníky samostatně bez formálně definovaného vztahu. Míra organizovanosti jejich činnosti závisí na tom komu a v čem pomáhá – tedy obvykle na organizaci, které pomáhá. Vždy je ale na prvním místě kvalita mezilidské komunikace a ochoty ke spolupráci.
I když pomoc je pro dobrovolníka „zadarmo“, tak dobrovolnictví přináší nejen konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, ale zároveň přináší dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, nové zkušenosti a dovednosti, obohacení v mezilidských vztazích, pravidelný kontakt s okolím, upevnění pracovních návyků – a to je pro něj to podstatné.


Jak ovlivní organizace, které pracují s dobrovolníky?
Kromě současných akreditovaných organizací, budou moci být za dobrovolnickou organizaci, včetně benefitů z toho pro ni plynoucích, považovány právnické osoby, které budou bezúhonnou veřejně prospěšnou právnickou osobou podle § 146 občanského zákoníku, nebo státním orgánem, územním samosprávným celkem, státní příspěvkovou organizací, příspěvkovou organizací územních samosprávných celků či školskou právnickou osobou, a které budou dobrovolníky vybírat, organizovat a podporovat při jejich aktivitách.


Co to znamená pro HESTIA a pro její partnery?
Nadále budeme metodickým a vzdělávacím centrem pro dobrovolnictví všeho druhu. Díky blížícím se změnám předpokládáme větší zájem o naše kurzy a supervizní cykly s tematikou managementu dobrovolnictví, jejichž koncepci upravíme aktuálním potřebám organizací pracujících s dobrovolníky.


Za HESTIA PhDr. Jiří Tošner, statutární zástupce, jiri.tosner@hest.cz
Více o dobrovolnictví se dozvíte na www.hest.cz a www.dobrovolnik.cz