mock

Program KOMPAS

logo KOMPASSociálně preventivní dobrovolnický program KOMPAS pro je určen děti v Praze. Název programu KOMPAS vznikl z klíčových slov: KOMunikace, PArtnerství, Spolupráce. Základní myšlenkou programu KOMPAS je poskytnout širší skupině znevýhodněných dětí a mladým lidem hodnotné trávení volného času, zábavu a přátelství ve skupině, dobrovolníkům pak možnost vedení skupiny, získání kvalitní praxe nejen pro další studium,  poznání sebe sama.

Program KOMPAS

O PROGRAMU

Program KOMPAS je sociálně-preventivním mentoringovým dobrovolnickým programem pro děti ve věku od 6 do 15 let. Schůzky jsou vedeny týmem vyškolených dospělých dobrovolníků, kteří si připravují program, který děti zaujme a zároveň jim pomůže rozvíjet jejich sociální dovednosti. Náplní schůzek jsou především hry a činnosti zaměřené na sebepoznání, zvýšení sebedůvěry a zlepšení sociálních interakcí a kreativity dětí.Název tohoto volnočasového programu vznikl z klíčových slov: KOMunikace, PArtnerství, Spolupráce. KOMPAS se opírá o podklady kanadského programu P.E.A.K. 

Program KOMPAS® je duševním vlastnictvím Dobrovolnického centra, o.s. v Ústí nad Labem.

Pro koho je program KOMPAS určen?

Je určen dětem ve věku 6-15 let, kterým mohou prospět kamarádské vztahy v malé skupině maximálně 8 dětí a 4 dospělých kamarádů – dobrovolníků.

Do programu jsou zapojovány děti, které   

 • nemají možnost navštěvovat žádný jiný kroužek         
 • pocházejí z neúplných rodin, žijí jen s jedním rodičem či s prarodiči        
 • se ocitly v obtížné životní situaci (smrt blízkého, rozvod rodičů, apod.)        
 • obtížně si hledají kamarády nebo se hůře adaptují v kolektivu         
 • děti s poruchou pozornosti, hyperaktivní či naopak úzkostnější        
 • mají obtíže se projevit         
 • jsou prvňáčky, kterým se nedaří sžít se se školním prostředím         
 • nechtějí trávit čas na ulici, u televize nebo počítače         
 • chtějí být s námi         

Co program nabízí?

Program KOMPAS nabízí dětem zábavu, přátelství a hodnotné trávení volného času.

   Dobrovolníkům nabízí získání kvalitní praxe, vedení malé skupiny, seberealizaci a návrat do dětství. Odměnou za jejich práci jim jsou pravidelné supervize, které pomáhají rozvíjet kvalitu jejich práce s dětmi a také mimo jiné akce s dětmi i každoroční víkendovka jen pro dobrovolníky programů KOMPAS, Pět P a 3G –tři generace zaměřené na relaxaci, uvolnění a sdílení zážitků. 

Co je náplní programu KOMPAS?

V KOMPASU se setkává skupina maximálně 8 potřebných dětí a 4 vyškolených dobrovolníků jednou týdně na 2 hodiny minimálně po dobu půl roku. 

Děti mají možnost se přirozeně projevit ať už slovně, dramaticky či výtvarně spolu s dobrovolníky, kteří s dětmi vymýšlejí aktivity zaměřené na:      

 •  osobnostní a sociální rozvoj – podpora zdravého sebevědomí a sebeprosazení  
 •  ujasnění si postojů co je pro ně dobré a co špatné         
 •   spolupráce s vrstevníky i dospělými         
 •   odreagování přemíry energie         
 •   pravidla chování, ujasňování si hranic         
 •   orientace v obtížných životních situacích         
 •   řešení konfliktů apod.         

Organizujeme společné jednodenní akce (Drakiáda, |Vánoční dílnička, Evžen – šifrovací hra) nebo víkendovky – Sportovní víkendovka, víkend na farmě.

Program KOMPAS se uskutečňuje na území hlavního města Prahy. Aktuálně se schází 3 skupinky – na ZŠ Jižní (Praha 4), ZŠ Na Smetance (Praha 2) a ZŠ Brigádníků (Praha 10). Školy nám zdarma zapůjčují prostory svých kluboven.  Pokud máš chuť mezi nás patřit, ozvi se ty nebo tvoji rodiče manažerce programu.

 

JAK SE ZAPOJIT JAKO DOBROVOLNÍK

Chceš si vyzkoušet, jaké je to vést malý tým dětí, jak umíš řešit nečekané situace a chceš se seznámit s lidmi, kteří jsou na stejné vlně?

HESTIA realizuje sociálně preventivní program pro děti KOMPAS – KOMunikace, Partnerství, Spolupráce, pro který hledáme nové dobrovolníky. V tomto programu se tři proškolení dobrovolníci věnují skupince šesti dětí, které se ocitly v náročné životní situaci (rozvod rodičů, šikana ve škole, neúspěchy ve škole způsobené poruchami učení, smrt v rodině apod.). Dobrovolníci se se skupinkou schází jednou týdně na 2 hodiny po dobu minimálně jednoho pololetí. Skupinky probíhají v areálech základních škol v odpoledních hodinách (díky čemuž plynule navazují na výuku).

I dobrovolnictví může být zábava! Být dobrovolníkem není složité. Stačí 2 hodiny týdně z tvého volného času a chuť vyzkoušet nové věci a můžeš dát i dostat opravdu mnoho! Naši malí KOMPASÁCI potřebují přátelský vztah s někým jako jsi TY!

 

Kdo je to dobrovolník?        

Dobrovolník je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí nebo organizací.

Dobrovolníkem se může stát kdokoliv, protože každý z nás umí něco, co může poskytnout druhým.

Kdo jsou dobrovolníci v programu KOMPAS?        

Lidé starší 18ti let, kteří pod vedením zkušených odborníků absolvují školení k metodice a organizaci programu. Na školení se také seznamují s typy dětí v programu a modelovými situacemi, do kterých se mohou se svou skupinkou dostat. Při velkém zájmu, je možné zapojit i šikovného dobrovolníka staršího 15 ti let, který bude doplňovat vedoucovský tým starších dobrovolníků.

Dobrovolníky po dobu působení v programu odborně vedou manažer spolu se supervizorem. Pomáhají dobrovolníkům řešit obtížné situace, jsou jim oporou. 

Činnosti dobrovolníků v programu KOMPAS?        

Tým dobrovolníků vede jednou týdně schůzky. Připravují program jednotlivých schůzek, přičemž se snaží vyjít vstříc nápadům a přáním dětí. Povinně se  účastní supervizních schůzek jednou za měsíc a vedou zápisy o průběhu skupiny. 

Jaké benefity vám může program KOMPAS poskytnout?        

Máte šanci si vytříbit své komunikační dovednosti a odnést si nové zkušenosti. Budete mít k dispozici průběžnou asistenci koordinátorů a odborné vedení supervizora. To vše se může stát příležitostí k zajímavé praxi, běžně uznávané na psychosociálních oborech VŠ.

Odměnou Vám bude také mimo jiné akce s dětmi i každoroční víkendovka jen pro dobrovolníky programů KOMPAS, Pět P a 3G zaměřené na relaxaci, uvolnění a sdílení zážitků. 

Role dobrovolníka v životě dítěte je podpůrná – není a v žádném případě nechce být náhradou role rodičovské, učitelské nebo vychovatelské.

Zapoj se do programu KOMPAS a pomoz i druhým najít ten správný směr!        

V případě zájmu o dobrovolnickou činnost vyplňte, prosím, dotazník dobrovolníka a my se ozveme. Klidně řekni i kamarádům a přijďte do programu společně!

Vaše dotazy rádi zodpovíme na kompas@hest.cz nebo na telefonním čísle 724 334 407. 

                         


                       

TÝM, KONTAKTY

Telefon: 724 334 407

Email: kompas@hest.cz  

Manažerka programu: Ing. Adéla Přechová

Koordinátorka programu: Eva Kubalová, DiS.

Supervizor: Mgr. Tomáš Řezníček

Psycholog: Mgr. Adriana Hajová, Mgr. Zuzana Brodilová

Garant programu: PhDr. Jiří Tošner

Provozní manažer: Ing. Vilém Kupka

Finanční manažer a účetní: Daniela Vyšná

           


DĚKUJEME ZA PODPORU

Program KOMPAS je v současnosti financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem vnitra, Hlavním městem Praha, Městskými částmi Praha 2, 4, 8 a 10 a podpořen dárcovským programem společnosti ETELA, o.p.s. a Nadace Terezy Maxové dětem.

DÁLE DĚKUJEME:

Firmě IKEA za laskavý dar kvalitních kancelářských židlí pro naši kancelář.

Dominikovi Mahlerovi a půjčovně lodí a šlapadel Slovanka za velkorysé bezplatné zapůjčení šlapadel na akci s dětmi a dobrovolníky. 

Panům Josefu Matouškovi a Ivu Novotnému ze Společnosti pro ochranu Prokopského a Dalajského údolí za zimní procházku po Prokopském údolí s ukázkou místních krás přírody obohacenou o zajímavosti a také za možnost ohřátí zmrzlých končetin u kamen a čaje.

Za laskavou finanční podporu programu Jindřichovi Rusínovi.

Pavlu Jahelkovi za již tradiční uspořádání Drakiády.

Za poskytnutí velkorysé slevy na ubytování na Statku u zvířátek Štěpánce Matějkové pro naše děti a dobrovolníky. Také děkujeme za veškerý čas, který nám věnovala.

TJ SOKOL Praha – Libeň za poskytnutí prostoru na akci Olympijské hry za symbolickou cenu a dále dobrovolníkovi Zdeňkovi Míkovi z Život 90 za motivování všech účastníků během akce.

Katce Albrechtové za ochotné vyjednání finanční podpory pro program KOMPAS.

Paní Haně Vítové, ředitelce ZŠ Na Smetance za dlouhodobou spolupráci a bezplatné poskytnutí klubovny pro program KOMPAS. Za zapůjčení prostorů školy na akci Vánoční dílnička.

Hance Zikl a Tobáši Koutovi za profesionální fotografie z Drakiády. Stejně tak děkujeme Pavlovi Jahelkovi za organizace celé akce.

Agátě Hrdličkové a její rodině za přípravu úžasné Víkendovky na Točníku.

Pavlu Kordasovi a jeho kolegům z firmy Lanové aktivity & Výškové práce za přípravu lanových aktivit pro děti a dobrovolníky na víkendových akcích.

Pracovníkům hradů Točník a Žebrák za možnost využití zázemí hradů k realizaci víkendové akce včetně přespání pro děti a dobrovolníky programu.

Panu Dostálovi za skvělou práci při grafické úpravě letáčku programu KOMPAS.

Markétě Dočkalové a jejím přátelům za organizaci jedinečné Sportovní víkendovky pro děti a dobrovolníky v Českém ráji.

Rodině pana Petra Archalouse za laskavé opakované poskytnutí zázemí pro realizaci každoroční červnové Víkendovky na ranči pro děti a dobrovolníky.

Paní Aleně Polanské, ředitelce ZŠ Brigádníků, za dlouhodobou spolupráci a bezplatné poskytnutí klubovny pro program KOMPAS.  

Panu Danileu Kaiserovi, řediteli ZŠ Jižní, za bezplatné poskytnutí klubovny pro program KOMPAS.

Paní Janě Frídlové, školní psycholožce ZŠ Jižní, za pomoc a podporu.

Praha
MŠMT
MVCR
etela
Nadace Terezy Maxové dětem
MČ Praha 2
MČ Praha 4
MČ Praha 8
MČ Praha 10
AWAC