mock

Cena Křesadlo 2021

Cena Křesadlo 2021

Dobrovolnictví době navzdory

Na dobrovolníky obvykle narážíme na každém kroku. Jsou součástí téměř každé neziskovky, jsou přítomni u každé veřejné akce, a to dokonce i když si sami říkají jinak. Neobejdeme se bez nich, smiřme se s tím!  

Poslední dobou by se mohlo zdát, že dobrovolníci tu jsou na vzdory všemu. Navzdory všemu, co se kolem nás děje. Příkazy, zákazy, opatření proti covidu se často mění a není snadné se v tom vyznat. Všeobecná frustrace je všudypřítomná. Ale dobrovolníci jsou stále tady! A my pro vás a vaše nezdolné dobrovolníky máme KŘESADLO.   

Nominací vyjadřujete dobrovolníkovi své DĚKUJI. 
“Vážím si toho, co děláš.” 

Nominací se můžete pochlubit SVĚTU. 
“Podívejte, jaké šikovné dobrovolníky máme.”  

Nominací můžete INSPIROVAT. 
“Přidej se k nám.” 

Cenou KŘESADLO podporujeme i to dobrovolnictví, které nejde s davem a pomáhá hledat nová řešení. Oceňujeme dobrovolnictví, které je vědomé, které posouvá organizace i jednotlivce dál.
Pomozte nám vyprávět příběhy o dobrovolnicích, kteří spoluvytvářejí svět, ve kterém budeme žít.  

Nominace zasílejte ZDE do 22.3. 2022


O významu Křesadla

Organizace HESTIA se již přes 25 let věnuje podpoře, rozvoji a propagaci dobrovolnictví v České republice. Od roku 2001 uděluje HESTIA dobrovolníkům za jejich dlouhodobou práci ve prospěch druhých cenu s názvem Křesadlo. Hlavním cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit práci dobrovolníků, upozornit na přínos dobrovolnických činností v naší společnosti, zviditelnit příběhy vzájemné a nezištné pomoci a především podpořit další lidi k zapojení se do dobrovolnických aktivit.

Křesadlo se snaží oceněným dobrovolníkům získat respekt k jimi vykonaným aktivitám a zájem širší veřejnosti o dobrovolnickou službu. Jde o symbolické poděkování těm, kteří zdarma svůj volný čas věnují obecně prospěšným činnostem, pomáhají postiženým lidem či vedou různé organizace, které rehabilitují myšlenku dobrovolnictví. Dobrovolníky nominují neziskové organizace i sami občané. O tom, komu bude náležet ocenění cenou Křesadlo, rozhoduje komise složená ze zástupců neziskových organizací, novinářů, zástupců státní správy a samosprávy a komerčních firem.
V Praze probíhá slavnostní předávání již pravidelně za účasti primátora hlavní města Prahy a patrona ceny Křesadlo Tomáše Töpfera. Kromě Prahy  je cena Křesadlo udělována i v dalších městech ČR, mezi ně patří například Liberec, Roudnice nad Labem, Olomouc Plzeň, Ústí nad Labem, Kladno, Chotěboř, Pelhřimov, Hlinsko, Karlovy Vary, Náchod či Hradec Králové. Více o historii ceny se dočtete zde.

Symbolika ceny Křesadlo

Myšlenka každoročního ocenění dobrovolníků vznikla již v rámci Mezinárodního roku dobrovolníků v roce 2001. Symbolika udělované ceny i jejího názvu je více než zřejmá: dobrovolníci jsou těmi, kdo pomáhá vykřesat jiskry lidství.

Křesadlo 2021

Brožura s příběhy oceněných dobrovolníků a tisková zpráva


Křesadlo 2020

Brožura s příběhy oceněných dobrovolníků a tisková zpráva


Křesadlo 2019

Brožura  s příběhy oceněných dobrovolníků a tisková zpráva.

Křesadlo 2018

Brožura  s příběhy oceněných dobrovolníků a tisková zpráva.


Křesadlo 2017

Článek a fotografie ze slavnostního večera, brožura s příběhy oceněných dobrovolníků.


Křesadlo 2016

Fotogalerie z večera a brožura s medailonky oceněnými a tisková zpráva.


Křesadlo v regionech

V případě, že byste měli zájem nominovat svého dobrovolníka za další regiony, můžete zkontaktovat regionální koordinátory dle přehledné mapky.


 

MHMP
Pražské vodovody a kanalizace