mock

Přihlašte se na konferenci Dobrovolnictví, mezigenerační a komunitní vztahy

20. -21. 6. se v Liberci koná tradiční konference na téma dobrovolnictví, tentokrát zaměřená na mentoringové dobrovolnické programy, dobrovolnictví ve veřejné správě a koncepci rozvoje dobrovolnictví v České republice, kterou pořádá HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z. ú. a Komunitní středisko KONTAKT Liberec, p. o.

Křesadlo loga

Na konferenci jsou zváni představitelé státních institucí, krajů a obcí, neziskových organizací, dobrovolnických center a programů, odborníci ze všech oblastí praxe, studenti středních a vysokých škol a všichni, koho tato problematika zajímá. Prozatímní program konference.

Přihlášku referátu či anotaci posteru zašlete nejpozději do 20. května 2018. Vzhledem k velkému zájmu o aktivní účast na konferenci budete informování o přijetí Vašeho příspěvku či posteru ještě před zahájením konference.

Přihláška Účastnický poplatek ve výši 300Kč bude vybírán při prezenci. Studenti a aktivní účastníci bez poplatku. Poplatek zahrnuje občerstvení a sborník.

Liberecká konference navazuje na předchozích sedmnáct konferencí věnovaných dobrovolnictví, které se v letech 2001—2011 konaly v Kroměříži, v roce 2012 a 2013 v Soběslavi, v roce 2014 v Jihlavě, v roce 2015 v Plzni, v roce 2016 a 2017 opět v Kroměříži.