mock

Management dobrovolnictví I 5.-7.11.

Kurz je určen pro zájemce o základní informace o managementu dobrovolnictví a pro začínající koordinátory dobrovolníků v organizacích.

ilustr-foto.jpg

Cílem kurzu je seznámení s principy dobrovolnictví, s dosavadními zkušenostmi i bariérami dobrovolnictví
v ČR, s metodikou získávání, přípravy i evidence dobrovolníků, se zákonem o dobrovolnické službě i s rolí
dobrovolníků v sociálních a zdravotních službách, při práci s dětmi a mládeží, v kulturních organizacích,
v ekologii, apod.
Účastníci si na kurzu vytvoří základy projektu dobrovolnictví ve vlastní organizaci.
Místo konání: Hotel Prokopka, Prokopova 197/9, 130 00 Praha 3, http://www.prokopka.cz
Doba konání: pondělí 5. listopadu 2018 v 10.30 hodin Ukončení: středa 7. listopadu 2018 ve 13.00 hodin

Cena kurzu: 5.700 Kč - zahrnuje lektorné, 2x nocleh, 2x snídani, pondělní a úterní oběd, ve středu bagetu či sendvič,
nápoje či drobné občerstvení během dne, studijní materiály

Přihláška na kurz
Tento kurz je zároveň podkladem pro absolvování zkoušky „Koordinátor dobrovolníků“ spojené
s vydáním osvědčení o profesní kvalifikaci - viz: https://www.dobrovolnik.cz/chcete-byt-koordinatorem-dobrovolniku

Těšíme se na setkání s Vámi V Praze dne 3. 10. 2018

PhDr. Jiří Tošner a Bc. Michaela Jandová, lektoři kurzu