Vedle dobrovolníků pro naše dětské dobrovolnické programy neustále hledáme i dobrovolníky, kteří by nám pravidelně pomáhali v naší organizaci či nepravidelně při jednorázových akcích.

 

Seznam oblastí a činností, se kterými byste nám mohli pomoci - jednorázová pomoc

Oblast Činnost Časové rozpětí Požadavky na dobrovolníka Zadavatel Místo
Kulturní akce Pomoc s přípravou a samotným průběhem kulturních akcí, jako jsou: předávání Křesadel, benefiční koncert, konference, NGO-market,… 4x za rok  

Jana Šteflová

Na Poříčí 1041/12
Fotografování Fotografování na akcích programu Pět P a následná úprava fotek z akce 6x za rok Dobrý fotoaparát, zkušenost s úpravou fotek

Radka Koutová

Štefánikova 21
Video Natáčení videa na akcích programu Pět P a následný střih a úprava videa 6x za rok Dobrá kamera, zkušenost se střihem

Radka Koutová

Štefánikova 21
Video Natáčení videa na propagaci programu Pět P (natočit dvojici dobrovolník-dítě při jejich setkávání) Pár hodin týdně (po dobu půl roku-roku) Dobrá kamera, zkušenost se střihem

Radka Koutová

Štefánikova 21
Překlad Čj -> Aj Překlad prezentace programu Pět P do angličtiny Ihned Znalost odborné angličtiny v sociální oblasti

Radka Koutová

Štefánikova 21

možno on-line

Právní poradenstsví Zhodnocení platnosti současných smluv naší organizace (nájemní smlouva, pracovní smlouvy atd.) s ohledem na NOZ Ihned Právní vzdělání

Renata Steinbauerová

možno on-line

 

 

Seznam oblastí a činností, se kterými byste nám mohli pomoci - pravidelná pomoc

Oblast Činnost Časové rozpětí Požadavky na dobrovolníka Zadavatel Místo
Propagace Vyhledávání novinek o dobrovolnictví v zahraničí a psaní krátkých článků na náš web 1x týdně Ideálně student žurnalistiky

Barbora Novosadová

Na Poříčí 12

možno on-line

Public relations Asistence při psaní tiskových zpráv (vytvoření zprávy na základě podkladů, které dodá zaměstnanec HESTIA) 1x měsíčně      Ideálně student žurnalistiky       

Radka Koutová

Štefánikova 21

možno on-line

 

DĚKUJEME

Děkujeme Davidu Smolařovi za pomoc s výběrem a zařazením publikací do Národního úložiště šedé literatury.
Děkujeme Sáře za administrativní pomoc s administrací dárcovského programu ETELA.
Děkujeme Barboře Pokojné za aministrativní pomoc v kanceláři HESTIA.
Děkujeme Petře Mládkové za profesionální překlad nové brožury o HESTIA do angličtiny.
Děkujeme Veronice Klusoňové za pomoc s organizací ceny Křesadlo a administrací dárcovského programu ETELA.
Děkujeme Adéle Dreslerové za pomoc za pomoc s kopírováním a skenováním důležitých dokumentů.
Děkujeme Zuzaně Pytelové za revizi anglických textů.
Děkujeme Kateřině Linkové za pomoc s přípravou a vyhodnocením výzkumu o dobrovolnictví.
Děkujeme Martinu Ranningerovi za překlady pro Volunteer.cz.
Děkujeme Veronice Dohnalové za pomoc s vytvářením databáze neziskových organizací pro potřeby plánovaného výzkumu.
Děkujeme Kamile Zatloukalové za pomoc s administrativou kolem dárcovského programu ETELA
Děkujeme Rudolfu Sýkorovi za pomoc s administrací databáze dobrovolnických příležitostí.
Děkujeme Natálii Richterové za pomoc s administrací databáze dobrovolnických příležitostí.
Děkujeme Márii Nemcové za překlady pro Volunteer.cz.
Děkujeme Anetě Chlumecké za pomoc s překlady článků z čj do aj.
Děkujeme Blance Huťové za pomoc s kompletací záznamů v databázi naší knihovny.
Děkujeme Evě Jirešové za kompletaci archivu fotografií na našem webu, pomoc s administrativou kolem dárcovského programu ETELA a další pomocné činnosti v organizaci.
Děkujeme Ciprianu - Vasile Lupsovi za technickou pomoc s tvorbou nových internetových aplikací.
Děkujeme Natalii Halmanové za pomoc s kompletací archivu studentských prací o téamtu dobrovolnictví.
Děkujeme Lence Chlumské za pomoc s kompletací záznamů do databáze neziskových organizací.
Děkujeme Renatě Kalátové za pomoc s kompletací záznamů do databáze neziskových organizací.
Děkujeme Isabelle Bečkové za pomoc s administrativou kolem firemního dobrovolnictví.
Děkujeme Zdeňkovi Hendrychovi za administrativní pomoc s kopírováním a skenováním důležitých dokumentů.