mock

Program KOMPAS

Sociálně-preventivní dobrovolnický program KOMPAS pro děti v Praze. Název programu KOMPAS vznikl z klíčových slov: KOMunikace, PArtnerství, Spolupráce. Základní myšlenkou programu KOMPAS je poskytnout širší skupině znevýhodněných dětí a mládeži hodnotné trávení volného času, zábavu a přátelství ve skupině, dobrovolníkům pak možnost vedení skupiny a získání kvalitní praxe, při které si vyzkouší sebe sama a svůj potenciál.

Program KOMPAS

O programu

Program KOMPAS je sociálně-preventivním mentoringovým dobrovolnickým programem pro děti ve věku od 7 do 15 let. Název tohoto volnočasového programu vznikl z klíčových slov: KOMunikace, PArtnerství, Spolupráce. KOMPAS se opírá o podklady kanadského programu P.E.A.K. 

Program KOMPAS® je duševním vlastnictvím Dobrovolnického centra, o.s. v Ústí nad Labem.
 
Pro koho je program KOMPAS určen?
Je určen dětem ve věku 6-15 let, kterým mohou prospět kamarádské vztahy v malé skupině šesti dětí a tří dospělých kamarádů - dobrovolníků
   
Do programu jsou zapojovány děti, které   
 • nemají možnost navštěvovat žádný kroužek         
 • pocházejí z neúplných rodin, žijí jen s jedním rodičem či s prarodiči        
 • se ocitly v obtížné životní situaci (smrt blízkého, rozvod rodičů, apod.)        
 • obtížně si hledají kamarády nebo se hůře adaptují v kolektivu         
 • děti s poruchou pozornosti, hyperaktivní či naopak úzkostnější        
 • mají obtíže se projevit         
 • jsou prvňáčky, kterým se nedaří sžít se se školním prostředím         
 • nechtějí trávit čas na ulici, u televize nebo počítače         
 • chtějí být s námi         
 •    
Co program nabízí?
Program KOMPAS nabízí dětem zábavu, přátelství a hodnotné trávení volného času.
   
Dobrovolníkům nabízí získání kvalitní praxe, vedení malé skupiny, seberealizaci a návrat do dětství. Odměnou za jejich práci jim jsou pravidelné supervize, které pomáhají rozvíjet kvalitu jejich práce s dětmi a také mimo jiné akce s dětmi i každoroční     víkendovka jen pro dobrovolníky programů KOMPAS, Pět P a 3G zaměřené na relaxaci, uvolnění a sdílení zážitků. 
   
Co je náplní programu KOMPAS?
V KOMPASU se setkává skupina 6ti potřebných dětí a 3 vyškolených dobrovolníků jednou týdně na 2-3 hodiny po dobu 5ti měsíců. 
   
Děti mají možnost se přirozeně projevit ať už slovně, dramaticky či výtvarně spolu s dobrovolníky, kteří s dětmi vymýšlejí aktivity zaměřené na:  
         
  •   osobnostní a sociální rozvoj – podpora zdravého sebevědomí a sebeprosazení         
  •   ujasnění si postojů co je pro ně dobré a co špatné         
  •   spolupráce s vrstevníky i dospělými         
  •   odreagování přemíry energie         
  •   pravidla chování, ujasňování si hranic         
  •   orientace v obtížných životních situacích         
  •   řešení konfliktů apod.         
  •  
Organizujeme společné jednodenní akce (Karneval na ledě, Jarohrátky) nebo víkendovky – Sportovní víkendovka, KOMPAS na farmě. V posledních dvou letech akce pro děti a dobrovolníky organizují dobrovolnice programu s finanční podporou Nadace Telefónica - program Think Big.
   
Aktuálně se schází 11 dobrovolnic a dobrovolníků spolu s 18 dětmi ve 3 skupinkách. Schůzky probíhají ve spolupráci se ZŠ Brigádníků na Praze 10, která nám zdarma zapůjčuje školní klubovnu a také v klubovně Pět P na Andělu na Praze 5.  Pokud máš chuť mezi nás patřit, ozvi se ty nebo tvoji rodiče koordinátorce programu.
   
   

Jak se zapojit jako dobrovolník

Chceš si vyzkoušet, jaké je to vést malý tým dětí, jak umíš řešit nečekané situace a chceš se seznámit s podobně orientovanými mladými lidmi?
       
HESTIA realizuje sociálně preventivní program pro děti KOMPAS – KOMunikace, Partnerství, Spolupráce –, pro který hledáme nové dobrovolníky. V tomto programu se tři proškolení dobrovolníci věnují skupince šesti dětí, které se ocitly v náročné životní situaci (rozvod rodičů, šikana ve škole, neúspěchy ve škole způsobené poruchami učení, smrt v rodině apod.). Dobrovolníci se se skupinkou schází 1x týdně na 2 hodiny po dobu 4 – 5 měsíců.
 
I dobrovolnictví může být zábava! Být dobrovolníkem není složité. Stačí 3 hodiny týdně z tvého volného času a chuť vyzkoušet nové věci a můžeš dát i dostat opravdu mnoho! Naši malí KOMPASÁCI potřebují přátelský vztah s někým jako jsi TY!
 
Kdo je to dobrovolník?        
Dobrovolník je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí nebo organizací.
 
Dobrovolníkem se může stát kdokoliv, protože každý z nás umí něco, co může poskytnout druhým. 
 
Kdo jsou dobrovolníci v programu KOMPAS?        
Lidé starší 18ti let, kteří pod vedením zkušených odborníků absolvují školení k metodice a organizaci programu. Na školení se také seznamují s typy dětí v programu a modelovými situacemi, do kterých se mohou se svou skupinkou dostat.
 
Dobrovolníky po dobu působení v programu odborně vedou koordinátor spolu se supervizorem. Pomáhají dobrovolníkům řešit obtížné situace, jsou jim oporou. 
 
Činnosti dobrovolníků v programu KOMPAS?        
Trojice dobrovolníků vede skupinu šesti dětí. Setkávají se s nimi jedenkrát v týdnu na 2-3 hodiny po dobu 5ti měsíců. Připravují program jednotlivých schůzek, přičemž se snaží vyjít vstříc nápadům a přáním dětí. Povinně se  účastní supervizních schůzek a vedou zápisy o průběhu skupiny. 
 
Kdo jsou lidé v podpůrném týmu?        
Podpůrný tým je tým dobrovolníků „náhradníků“, který se připravuje a zaučuje k vedení skupinky a zastupuje vedoucí dobrovolníky v době jejich nepřítomnosti (např. v době nemoci). Členové podpůrného týmu dochází na supervize a podílí se na přípravě a realizaci náročnějšího programu.
 
Jaké benefity vám může program KOMPAS poskytnout?        
Máte šanci si vytříbit své komunikační dovednosti a odnést si nové zkušenosti. Budete mít k dispozici průběžnou asistenci koordinátorů a odborné vedení supervizora. To vše se může stát příležitostí k zajímavé praxi, běžně uznávané na psychosociálních oborech VŠ.
 
Odměnou Vám bude také mimo jiné akce s dětmi i každoroční víkendovka jen pro dobrovolníky programů KOMPAS, Pět P a 3G zaměřené na relaxaci, uvolnění a sdílení zážitků. 
 
Role dobrovolníka v životě dítěte je podpůrná – není a v žádném případě nechce být náhradou role rodičovské, učitelské nebo vychovatelské.
 
Zapoj se do programu KOMPAS a pomoz i druhým najít ten správný směr!        
V případě zájmu o dobrovolnickou činnost vyplňte, prosím, dotazník dobrovolníka a my se ozveme.
 
Vaše dotazy rádi zodpovíme na kompas@hest.cz nebo na telefonním čísle 724 334 407. 
            
              

                       

Tým, kontakty

Telefon: 724 334 407
Email: kompas@hest.cz  
             
Koordinátorka: Mgr. Alena Hladíková
 
Supervizor: Mgr. Tomáš Řezníček
 
Psycholog, psychodiagnostik: Mgr. Adriana Hajová, Mgr. Zuzana Brodilová
 
Garant programu: PhDr. Jiří Tošner
 
Ekonomka: Mgr. Renata Steinbauerová
           

Děkujeme za podporu

 

Program KOMPAS je v současnosti financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem vnitra, Hlavním městem Praha, Městskou částí Praha 10, Městskou částí Praha 5 a podpořen dárcovským programem společnosti ETELA, o.p.s. a CS Development s.r.o

 

Dále děkujeme:

Katce Albrechtové za ochotné vyjednání finanční podpory pro program KOMPAS

Paní Haně Vítové, ředitelce ZŠ Na Smetance za dlouhodobou spolupráci a bezplatné poskytnutí klubovny pro program KOMPAS

Agátě Hrdličkové a její rodině za přípravu úžasné Víkendovky na Točníku.

Pavlu Kordasovi a jeho kolegům z firmy Lanové aktivity & Výškové práce za přípravu lanových aktivit pro děti a dobrovolníky na víkendových akcích.

Pracovníkům hradů Točník a Žebrák za možnost využití zázemí hradů k realizaci víkendové akce včetně přespání pro děti a dobrovolníky programu.

Panu Dostálovi za skvělou práci při grafické úpravě letáčku programu KOMPAS.
 
Markétě Dočkalové a jejím přátelům za organizaci jedinečné Sportovní víkendovky pro děti a dobrovolníky v Českém ráji.
 
Rodině pana Petra Archalouse za laskavé opakované poskytnutí zázemí pro realizaci každoroční červnové Víkendovky na ranči pro děti a dobrovolníky.
 
Paní Aleně Polanské, ředitelce ZŠ Brigádníků, za dlouhodobou spolupráci a bezplatné poskytnutí klubovny pro program KOMPAS.  
   
Praha
MŠMT
MVCR
etela
CS Development
MČ Praha 5
MČ Praha 10