Smysl a přínosy firemního dobrovolnictví

Společenská odpovědnost je smyslem i cílem naší práce. HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z.ú, již od svého založení věří, že dobrovolnictví je nástroj k vytvoření zdravé občanské společnosti a že skrze dobrovolnictví a nezištnou pomoc je možné kultivovat vztahy mezi lidmi.

Firemnímu dobrovolnictví se věnujeme jednoduše proto, že věříme jeho smysluplnosti a přínosu pro zaměstnance firmy, neziskové organizace a komunitu jako celek. Neziskovým organizacím se tak dostává pomoci s jejich každodenními i nečekanými starostmi a potřebami. Zkušenosti firemních dobrovolníků často ukazují, že dobrovolnictví je pro ně zdravou výzvou a neobvyklou příležitostí pro seberealizaci a zpestření pracovního stereotypu.

Naše programy v číslech a případové studie

Během roku 2016 se do našich programů zapojilo více jak 1000 dobrovolníků, z nichž 131 jich bylo zapojeno v expertním dobrovolnictví a přes 900 z nich pomohlo v rámci manuálního dobrovolnictví. V roce 2017 se počet vyšplhal na 1548 aktivně zapojených. Zpětné vazby nám často ukazují, že dobrovolníci si velmi cení možnosti pomoci svými znalostmi a dovednostmi, zlepšit své porozumění o působení neziskových organizací či pomáhat bok po boku se svými kolegy.

Co říkají sami dobrovolníci?

„Měla jsem pocit užitečnosti ne jen pro komerční sféru.“

„Okamžitá pozitivní zpětná vazba od účastníků mě motivovala se účastnit podobných akcí i v budoucnu.“

„Je to zkušenost, kterou člověk jen tak nezažije.“

„Den jsme si moc užily, pomohly jsme výborné věci a všechny nás bude u srdíčka hřát dobrý skutek, kterých je v dnešní uspěchané době opravdu málo. Dobrovolnictví můžeme jedině doporučit.“

„Po každém takovém dni si člověk více uvědomí, co je v životě opravdu důležité a že jakákoli podobná pomoc je vždy prospěšná.“

A jaká slova zaznívají v hodnoceních dobrovolníků nejčastěji?

 

Máte zájem o spolupráci s námi na vybraném programu firemního dobrovolnictví? Kontaktujte nás!