Daňové zvýhodnění pro dárce prostředků na podporu dobrovolnictví

Poskytnuté dary si mohou dárci odečíst od daňového základu a mohou si tak snížit svoji daňovou povinnost. Podpořte některý z našich dobrovolnických projektů.

Poskytnuté dary si mohou dárci odečíst od daňového základu. Mohou si tak snížit svoji daňovou povinnost. Dar může být finanční nebo věcný (materiál, zásoby, služby). V případě nepeněžního daru je nutné dar ocenit.
 
Fyzické osoby
 
U fyzických osob je možné odečíst si dary od základu daně tehdy, pokud jejich úhrnná hodnota dosahuje 2 % z příjmů anebo jsou v minimální roční výši 1000 Kč. Celkově lze odepsat maximálně 15 % z daňového základu.
 
V HESTIA zaznamenáváme dary průběžně u každého dárce a na konci roku vystavíme dárci Souhrnné potvrzení o daru pro daňové účely, které v únoru následujícího roku pošleme poštou na Vaši adresu. K tomu potřebujeme pouze Vaše kontaktní údaje. Na vyžádání je možné vystavit jako doklad o Vašem daru rovněž Darovací smlouvu.
 
Právnické osoby
 
U právnických osob je možné odečíst si dary od základu daně tehdy, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) činí alespoň 2000 Kč. Celkově lze odepsat maximálně 10 % z daňového základu.
 
V případě právnické osoby je proces darování upraven Darovací smlouvou. Z podpisu darovací smlouvy mohou vyplývat i závazky pro obdarovaného (vyúčtování aj.)
 
V HESTIA vystavujeme darovací smlouvy během roku na vyžádání ze strany dárce (např. jako podklad pro uskutečnění platby).
 
Finanční dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, hmotné dary od plátců DPH ano.