mock

Pečujeme o památky

příklady dobré praxe aktivit neziskových a dobrovolnických organizací

P5016850.JPG

Konference s tímto názvem se konala 15. 6. v Kroměříži a HESTIA byla jejím spoluorganizátorem. V průběhu nabitého programu promlivila náměstkyně ministryně kultury PhDr. Anna Matoušková, dále zástupci zlínského kraje, Národního památkového ústavu, místních samospráv, ale především zástupci mnoha spoklů, jež na dobrovolnické bázi pečují o pamtátky. Jejich přínos k záchraně kulturního dědictví je obrovský, bylo zmíněno mnoho příkladů dobré praxe. Účastníci se shodli nja tom, že je zásadní nejen památku zachránit, konzervoat či renovovat, ale především jí vdechnout život, oživit ji akcemi, učinit z ní součást života komunity a samozřejmě i například turistické lákadlo. Obecně za největší překážku ve své práci NNO uváděly přílišnou a někdy až nesmyslnou administrativní zátěž.

Krátká shrnutí příspěvků spolu s odkazy na organizace jsou na našem facebooku. Výhledově na našich stránkách zveřejníme celý sborník z konference. O jednom z účastníků, panu Školníkovi, a jeho monumentálním díle - rekonstrukci Broumovskéhoé kláštera - shodou okolností nedlouho po konferenci informovala i tato reportáž.

Bylo to inspirativní setkání a všem účastníkům a organizacím, které pomáhají pečovat o naše kulturní dědictví, přejeme pevné nervy, hodně sil a úspěšné završení díla.

Foto: Účastníci mezinárodního dobrovolnického workcampu na hradě Hartenberg.
Hrad Lukov povstal rukama dobrovolníků - rozdíl 1983 a 2009.