mock

Ty a já

Dobrovolnický program Ty a já vychází z principu mentoringového vztahu (stejně jako programy BBBS - Pět P) a je speciálně zaměřen na děti v náhradní rodinné péči. Dítěti přináší aktivní možnost trávení volného času, pozitivní vztahovou zkušenost a možnost zažít  si bezpečně proces navazování, rozvoje a ukončování vztahů. Pro náhradní rodiče je vítaným odlehčením. V případě, kdy jsou děti v pěstounské péči u prarodičů se ukazuje jako velmi prospěšné, když dítě tráví čas s dospělým dobrovolníkem, který vyplňuje dítěti generační propast, která mezi dítětem a prarodičem je.

Ty a já

O PROGRAMU

Program vznikl v HESTIA roce 2015 s podporou Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Úkolem projektu bylo vytvořit a pilotně ověřit metodiku dobrovolnického programu Ty a já – dobrovolnictví pro děti v náhradní rodinné péči v Praze a blízkém okolí.

Program je od dubna 2016 součástí programu Pět P a pracuje v režimu sociálně-právní ochrany dětí.

Péče o dítě je náročná, o to více to platí o náhradních rodinách. Náhradním rodičům proto zákon umožňuje využívat podpůrné a odlehčovací služby, avšak jejich nabídka je velice omezená. Program Ty a já je důležitou podpůrnou službou pro děti v náhradních rodinách a zároveň nabízí 1x týdně odlehčení pro náhradní rodiče (osvojitele, pěstouny i třetí osoby).

Program Ty a já – dobrovolnictví pro děti v náhradní rodinné péči funguje na principu přátelského vztahu mezi dobrovolníkem a dítětem. Dítě získává pozitivní vztahovou zkušenost a zároveň náplň volného času, zdroj nových dovedností, které mu následně pomohou v navazování přirozených vztahů ve škole, v rodině a dalším přirozeném prostředí dítěte.

Dobrovolník udržuje kamarádský vztah s dítětem aktivitami, drobnými zážitky, povídáním si s dítětem, prostě tím, čím žijí kamarádi. Respektuje přitom celkový přístup náhradní rodiny. Může rodině poskytnout jiný pohled na vývoj dítěte, jeho schopnosti a dovednosti.

 

Program Ty a já je akreditovaný u Ministerstva vnitra ČR podle zákona o dobrovolnické službě.


Jak se zapojit jako dobrovolník

Zapojte se do programu Ty a já a staňte se velkým Kamarádem menšího Kamaráda z náhradní rodinné péče.

Co program přináší dobrovolníkovi:

Zapojením do programu získává dobrovolník příležitost pro rozvoj a zrání své osobnosti. Zároveň mu tato zkušenost umožní seznámit se blíže s problematikou náhradní rodinné péče. Během svého působení v programu uplatňuje sebereflexi, podstupuje supervizi a tím se setkává se zkušeností profesionálního mentoringu.

Jaké je třeba splňovat podmínky?

  • věk nad 18 let
  • čas 2-3 hodiny týdně na schůzku s dítětem a 1x měsíčně na supervizi
  • chuť smysluplně naplnit svůj volný čas
  • zájem rozšiřovat své dovednosti
  • získat nové zkušenosti
  • chuť s dětmi růst
  • umět si hrát :)

Máte - li zájem o další informace, vyplňte prosím dotazník dobrovolníka anebo se ozvěte na naše kontakty.


PŘÍBĚH DÍTĚTE Z PROGRAMU TY A JÁ

/JMÉNA JSOU Z DŮVODU OCHRANY OSOBNOSTI ZMĚNĚNA/

Kristýně je 12 let. Do programu přišla na doporučení provázející organizace pro rodiny s dětmi v pěstounské péči. Kristýnce zemřela před ½ rokem maminka a nyní je i se svým malým bratrem Martinem /4 roky/ v pěstounské péči u babičky a dědečka. Tatínek dětí se s nimi již delší dobu nestýkal a ani nyní neprojevuje zájem se s dětmi vídat.

Situace v rodině je náročná. Babička pečovala rok před smrtí o svou nemocnou dceru a nyní je stále ještě hodně vyčerpaná a její smrtí hluboce zasažená. I Kristýnka je stále ve fázi velkého smutku. Babička i vnučka jsou v péči psychologa a užívají antidepresiva.

Kristýna je po smrti maminky hodně uzavřená, cítí se osamělá a má problém s udržováním vrstevnických kamarádských vztahů.

Babička s Kristýnkou mají pěkný vztah, babička je ale stále hodně vytížená péčí o malého Martina. Dědeček se snaží vypomáhat, ale k důchodu chodí ještě na částečný úvazek do práce a s dětmi to tolik neumí. Také je starší a péče o děti je pro něj náročná.

Babička s Kristýnkou přišly do programu s tím, že by si moc přály pro Kristýnu nějakou dobrovolnici. Představovaly si mladou ženu, se kterou by mohla Kristýna trávit volný čas a dělat věci, které s ní babička dělat nemůže. Jak z důvodu svého věku, tak z důvodu velké vytíženosti péčí o Kristýny malého bratra.

V tuto chvíli má Kristýna dobrovolnici Kláru. Klára je studentka vysoké školy a do programu se přihlásila, protože chtěla trvácit svůj volný čas aktivně a je ráda s dětmi. Měla chuť nabídnout v mentoringovém vztahu podporu dítěti, které je v náročné životní situaci.

Schůzky si Kristýnka s Klárou moc užívají, mají hodně společných zájmů. Chodí na výstavy, do kina, někdy jen tak courají po obchodech a při tom si povídají. Kristýnka se Kláře začala už hodně svěřovat, probírá s ní své smutky, ale čím dál častěji spolu i něčemu zasmějí.

PODĚKOVÁNÍ

Program Ty a já je v současnosti financován Ministerstvem vnitra, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Hlavním městem Praha a podpořen nadací Terezy Maxové dětem.

TÝM A KONTAKTY

Telefon: 728 006 514, 257 328 901

 

 

koordinátorka

Mgr. Petra Mančušková

supervizor dobrovolníků

psycholog, psychodiagnostik

MUDr. Jiří Ježek

Mgr. Adriana Hajová, Mgr. Zuzana Brodilová

vedoucí mentoringových programů

garant programu, psycholog

ekonomka

Mgr. Zuzana Hasanová

PhDr. Jiří Tošner

Mgr. Renata Steinbauerová

Praha
MVCR
Nadace Terezy Maxové dětem