mock

Kurs Management dobrovolnictví 11.-13.červen 2018

Jelikož se dubnový termín kurzu naplnil během tří dnů,vypisujeme další termín!
Kurz je určen pro zájemce o základní informace o managementu dobrovolnictví a pro začínající koordinátory dobrovolníků v organizacích.

akce1.JPG

Cílem kurzu je seznámení s principy dobrovolnictví, s dosavadními zkušenostmi i bariérami dobrovolnictví v ČR, s metodikou získávání, přípravy i evidence dobrovolníků, se zákonem o dobrovolnické službě i s rolí dobrovolníků v sociálních a zdravotních službách, při práci s dětmi a mládeží, v kulturních organizacích, v ekologii, apod. Účastníci si na kurzu vytvoří základy projektu dobrovolnictví ve vlastní organizaci.

Místo konání: Toulcův Dvůr, Středisko ekologické výchovy, Kubatova 32/1, Praha 10 – Hostivař,

Cena kurzu: 5.900 Kč – částka zahrnuje 2x nocleh, celodenní stravu, studijní materiály, CD s dokumentací, kurzovné a občerstvení během dne.

Přihláška na kurz.  

Tento kurz je zároveň podkladem pro absolvování zkoušky „Koordinátor dobrovolníků“ spojené s vydáním osvědčení o profesní kvalifikaci - viz: https://www.dobrovolnik.cz/chcete-byt-koordinatorem-dobrovolniku

Další informace podá: Jiří Tošner, jiri.tosner@hest.cz

Těšíme se na setkání s Vámi        PhDr. Jiří Tošner a Bc. Michaela Jandová, lektoři kurzu