mock

Hestia se zapojí do programu Akademie Modrého života ČSOB

Děkujeme za příležitost účastnit se podzimní Akademie!

Hestia se zapojí do programu Akademie Modrého života ČSOB

ČSOB realizuje 2. ročník programu Akademie Modrého života, jehož cílem je podpořit dlouhodobý rozvoj neziskového sektoru prostřednictvím know-how svých zaměstnanců a partnerů. Hestia získala možnost účastnit se podzimního kola zaměřeného na Vnitřní zdroje. Získáváme tak příležitost dále propracovat strategii efektivního nakládání s vnitřními zdroji a reflektovat změny potřebné k dalšímu rozvoji organizace. 

Tímto bychom rádi poděkovali ČSOB za přijetí do programu a těšíme se na nové podněty k našemu směřování!